Palmolie-Protectionisme Gestoeld op Wankele Wetenschap

Het lijkt erop dat de campagne tegen palmolie in de politiek enigszins aan snelheid ingeboet heeft, maar dat betekent zeker niet dat we ons nu geen zorgen meer moeten maken over pogingen tot protectionisme. In Frankrijk is het wetsvoorstel voor de “Nutella-taks” verworpen, maar in België zit een gelijkaardig wetsvoorstel nog in de pijplijn.

Te Vroeg Gepiekt?

Vrijdagavond publiceerden De Standaard en de VRT de resultaten van een nieuwe opiniepeiling. In de bijhorende analyses werd vooral ingezoomd op het resultaat van de N-VA, dat voor het eerst sedert de federale verkiezingen van 2010 netto op verlies staat. Dat verlies is weliswaar uiterst miniem, maar tegelijkertijd wel de ultieme bevestiging dat de piek voor de Vlaams-nationalistische partij met scores tot veertig procent voorbij is.

Wouter Beke Legt de Lat op 20 Procent

Naar aanleiding van zijn herverkiezing als partijvoorzitter was Wouter Beke zo boud om de lat voor de CD&V in 2014 op 20 procent te leggen. Als je kijkt naar de historische trend van de laatste zestig jaar, de peilingen van de laatste jaren, of de uitslag van de laatste federale verkiezingen, dan is het duidelijk dat dit een bijzonder ambitieus doel is voor de CD&V. Wouter Beke zelf trekt zich echter op aan het resultaat van de provincieraadsverkiezingen in 2012. Of legt hij gewoon de lat zo hoog dat het ongevaarlijk wordt eronderdoor te gaan?

Diplomatiek Brokkenparcours Van Obama

«Now let me be clear: I suffer no illusions about Saddam Hussein. He is a brutal man. A ruthless man. A man who butchers his own people to secure his own power… The world, and the Iraqi people, would be better off without him.» Deze woorden werden in oktober 2002 uitgesproken in een hevige anti-oorlogstoespraak op het Federal Plaza in Chicago. Redenaar van dienst: een jonge, beloftevolle Democratische senator uit Illinois, die luisterde naar de naam… Barack Obama. Vandaag, elf jaar later, zou hij dezelfde woorden kunnen gebruiken om deze keer wél ten oorlog te trekken, tegen Bashar al-Assad.

Mediacampagne Tegen Palmolie Gaat Verder

Op 8 september verscheen het langverwachte rapport over palmolie van de Belgische Hoge Gezondheidsraad. Gezien de groeiende belangstelling in en levendige discussie over de eigenschappen van dit product, wekte het rapport meteen de aandacht van de media. In het dagblad Het Nieuwsblad verscheen op 9 september een artikel met de titel “Gezondheidsraad raadt gebruik van palmolie af”, waarin de lezer op de hoogte werd gesteld van de risico’s die volgens de Raad verbonden zijn aan het gebruik van palmolie. In een wel zeer korte samenvatting van het verslag berichtte Het Nieuwsblad vooral over het verhoogde risico op hart- en vaatziekten dat overmatig gebruik van palmolie met zich mee zou brengen, en het bijkomende probleem dat dit product in zeer veel voedingsmiddelen voorkomt zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Het artikel besloot met de aanbeveling van het rapport om de dagelijkse inname van “dit soort vetzuren” tot acht procent van de dagelijkse energiebehoeften te beperken. 

Gifgas in Damascus: in Wiens Belang?

Op 21 augustus werden er ten oosten van Damascus enkele aanvallen met gifgas uitgevoerd. Er zouden honderden tot misschien wel tweeduizend doden gevallen zijn, en wel negenduizend gewonden. De aanval zorgde voor een golf van verontwaardiging over de hele wereld. Wie de aanval precies uitvoerde is op het ogenblik dat dit stukje geschreven wordt verre van duidelijk, maar hoofdverdachte is Bashar al-Assad en het officiële Syrische leger. Maar welk belang had hij bij zo'n aanval, op een steenworp van het hotel van enkele net neergestreken VN-inspecteurs?

Een Gure Koptische Herfst

De afgelopen week gingen er in Egypte enkele tientallen Koptische kerken in vlammen op. Niet veel over gelezen in onze kwaliteitsmedia? Dat klopt, want die hadden het te druk om het politiegeweld tegen de demonstranten van de Moslimbroeders in beeld te brengen, en scherp te veroordelen. Maar wat ooit omschreven werd als een Arabische lente lijkt meer en meer uit te draaien op een hete islamistische zomer. Voor de Koptische christenen, en bij uitbreiding eigenlijk alle christenen in het Midden-Oosten, wordt het vooral een gure herfst..

BHV: De Vlaming Betaalt

Verleden week bracht de krant De Tijd de resultaten van de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. Niet echt een primeur, want de resultaten waren eind juni ook al eens uitgelekt. Uit het KPMG-rapport blijkt echter wat iedereen eigenlijk al lang wist, namelijk dat de gehanteerde 80F/20N-verdeling voor de benoeming van de rechters langs geen kanten klopt. Iedereen, behalve de institutionele partijen natuurlijk. Die gaven deze keer eerst niet thuis, om vervolgens doodleuk te verklaren dat er eigenlijk geen probleem is. Wel een beetje merkwaardig dat diezelfde institutionele partijen de Franstaligen echter niet met de cijfers van het bewuste rapport willen confronteren, om hen niet te «bruuskeren». Als er echter één ding zeker is, dan wel dat de Vlaming alweer zal mogen betalen. Bij het kabinet van staatssecretaris Servais Verherstraeten was men er in ieder geval als de kippen bij om onmiddellijk al tegemoetkomingen… voor de Franstaligen klaar te stomen.

PS'er Marc Tarabella Wil EU-Protectionisme Tegen Palmolie

Kort geleden mengde de Waalse europarlementariër Marc Tarabella (PS) zich in de controverse rond palmolie. Hij besloot een vraag te stellen aan de Europese Commissie omtrent de negatieve informatie die nu al een tijdlang over deze vetstof circuleert. Deze informatie betrof zowel de impact op het milieu, het vermeende gezondheidsrisico, als de uitbuiting van de arbeiders in de voornaamste productielanden. Waar hij zijn gegevens precies haalde is onduidelijk, maar de toon van zijn argumentatie en vraag zijn daarom niet minder scherp: palmolie zou met zijn hoog gehalte aan verzadigde vetzuren de kans op infarcten en hart- en vaatziekten verhogen, heeft tot “90%” van de ontbossing in de productielanden geleid, en zou ook nog tot ongeziene uitbuiting van landbouwarbeiders leiden. Op basis van deze gegevens deelde hij zijn vraag om opheldering in drie: ten eerste, wat is het officiële standpunt van de Europese Commissie in deze zaak; twee, zal er actie ondernomen worden in het licht van de desastreuze effecten van palmolie op de gezondheid van de Europeanen, en drie, heeft de commissie enige weet van de arbeidsomstandigheden in de desbetreffende landen? 

Syndicate content