Paus Heeft Zich Niet Geëxcuseerd

Na de recente uitspraken van de paus over de islam en de jihad menen sommigen dat de paus zich zondag geëxcuseerd heeft, of zijn spijt heeft uitgedrukt over zijn uitspraken. Volgens mij heeft de paus dat helemaal niet gedaan. Maar laten we eerst eens kijken wat de media schreven.

  • HLN.be: "Paus betreurt islamitische reactie".
  • De Standaard: "Paus Benedictus XVI heeft zondag zijn diepe spijt geuit voor zijn uitspraken over de profeet Mohammed".
  • GvA.be: "Paus reageert persoonlijk en vindt boze reacties spijtig".
  • Belga: "Paus "betreurt diep" reacties op rede"
  • Elsevier: "Paus biedt geen excuses aan voor uitspraken".
  • VRTnieuws.net: "Ik ben diep bedroefd over reacties".

Eén van bovenstaande bewoordingen valt uit de toon en stemt niet overeen met de werkelijkheid. De Standaard trok de verkeerde conclusie. "Ik betreur uw reactie" is immers niet hetzelfde als "ik betreur mijn uitspraken". Het is bijna het tegenovergestelde. En "je hebt mij verkeerd begrepen" is niet hetzelfde als "ik was fout, dus ik excuseer me".

Letterlijk:

In questo momento desidero solo aggiungere che sono vivamente rammaricato per le reazioni suscitate da un breve passo del mio discorso all'Università di Ratisbona, ritenuto offensivo per la sesnsibilità dei credenti musulmani mentre si trattava di una citazione di un testo medioevale che non esprime in nessun modo il mio pensiero personale (…)

Vertaald:

Op dit moment wens ik er alleen aan toe te voegen dat ik diep bedroefd ben door de reacties die een korte passage uit mijn toespraak aan de universiteit van Regensburg heeft veroorzaakt, en die als beledigend werd beschouwd door de gevoeligheid van islamitische gelovigen, terwijl het hier ging om een citaat uit een middeleeuwse tekst, die op geen enkele manier mijn persoonlijke mening uitdrukte.

Conclusie: de paus heeft overduidelijk geen excuses aangeboden voor zijn uitspraak, hij zei wel de reacties van de moslims te betreuren, en preciseert dat zijn verklaringen uit hun verband werden getrokken.

Grumpy #2

Nee, mijnheer 'grumpy', ik vind niet dat ik "overdrijf".  Dat zult u van uzelf ook wel niet vinden.  Maar, ik vind het wel spijtig dat u al zo vlug gaat 'lopen'.  Als dat een indicatie zou zijn van een breder cultureel verschijnsel, dan belooft dat niet veel goeds voor de overleving van de westerse beschaving tegenover het nieuwste totalitarisme, dat van het islamofascisme.

De amerikanen zouden zeggen dat blijkbaar "you can dish it out easily to others, but you cannot take it yourself".  En, met de heer Belien heeft dit helemaal niets te maken.  Waarom hem er dus bij betrekken?  Anderzijds, is het duidelijk uit uw opmerking dat u op zoek was naar een "tooghanger".  Dus, uw afwezigheid zal wel geen groot verlies zijn voor deze website, want van toogpraat is er overvloed op internet 'discussie' fora.  Zelfs op deze website zitten er zo een aantal, vooral op de engelstalige kant (nansi, miriam, een zekere 'jesus something'....enz....). 

Grumpy

Zijt u wel zeker dat u het verschil kent tussen "ironie" en "sarcasme"?  Ik durf het wel betwijfelen.  Maar ja, voor ons die niet al-te-snugger zijn, is het altijd goed wanneer mensen ten minste proberen van duidelijk te zijn.  Wil u dat volgende keer eens proberen?....van duidelijk te zijn, bedoel ik, en van u niet te verbergen achter sarcastische one-liners of two-liners die van alles en nog wat (soms niets) kunnen betekenen?

Wil u dat echt proberen?  Wij, al de niet-zo-snuggeren dezer wereld (en dat zijn veruit de meesten), zullen u dankbaar zijn.

 

Marcfrans, vindt u nu echt

Marcfrans, vindt u nu echt niet dat u overdrijft? Hebt u ayatollah-ambities? Soit, uit sommige cafés blijft men weg omwille van de tooghangers. Beliën mag mijn account na dit soort tirade van één van de habitués schrappen. Salut en de kost.

Paus gebruikt onfeilbaarheid zelden

Het verbaast mij dat er mensen zijn die denken dat elke uitspraak van de paus onfeilbaar is. Een paus spreekt zeer zelden Ex Cathedra en dan nog wel enkel over dingen die met de geloofsleer en zeden te maken hebben.

Men wekt hier de indruk dat de paus zich voor al zijn uitspraken op zijn onfeilbaarheid beroept.

Zo maakt men een karikatuur van de Heilige Vader...

Onfeilbaarheid

@ grumpy

Van mij mag u gerust DM en Pauli "beter" vinden, maar dat illustreert alleen maar hoe slecht u zelf al geinformeerd blijkt te zijn en hoe misinformatie de wereld rondvliegt. 

Persoonlijk loop ik ook niet hoog op met de "onfeilbaarheid" van de paus.  Maar, ik ben wel goed genoeg geinformeerd om te weten dat dat geen "dogma" is van de RKK.  Het is een stelling of een opinie die de RKK wel verkondigt aan haar volgelingen, maar het is geen geloofsdogma. 

Daarenboven, ongeacht welk 'etiket'we op de stelling van pauselijke "onfeilbaarheid" ook zouden plakken, ik vermoed dat Pauli ze BEWUST misrepresenteert, en dat u dat zo maar parroteert of onbedacht napraat.  De RKK leert aan haar volgelingen dat de pauselijke 'onfeilbaarheid' zich BEPERKT tot fundamentele geloofspunten die hij 'ex cathedra' afkondigt.  En dat vereist een lang en gecompliceerd proces binnen de RKK, en vraag me niet van dat verder uit te leggen.  Het betreft zeker niet losse opinies die de paus over eender wat zou uitspreken, zoals zijn toespraak enkele dagen geleden in de academische setting van een Duitse universiteit.  Ik vermoed dat Walter Pauli dat ook wel weet.  En als dat het geval zou zijn, dan zouden we mogen concluderen dat hij een leugenaar is die zijn lezers bewust sprookjes wijs maakt.  En in geval hij het niet zou weten, dan gaat het hier om een ideologisch-verdwaasde westerse perverse zelfhater die commentaar geeft over dingen die hij niet begrijpt of waarover hij weinig afweet.

Mijn tweede conclusie is dus dat DE Morgen al geen greintje beter is dan De Standaard. Twee povere handjes op dezelfde ideologische buik.

@marcfrans

het is me vroeger reeds opgevallen dat ieder gevoel voor ironie u vreemd is. Om dan maar dan duidelijk te zijn: de morgen komt er bij mij niet in en walter pauli beschouw ik als een idioot (een "nuttige" ongetwijfeld). Voor mij hoeft u echt niet op die onfeilbaarheid in te gaan. Maar de uitlating van Pauli bewijst wel dat hij van katholieke dogmas niets begrepen heeft. Wie had overigens het tegendeel verwacht ......

De Standaard

 D S is inderdaad niet meer in staat betrouwbare informatie te geven. Het journaille is er zo verblind door linkse dogma's en taboes, door haat tegen al wat christelijk en westers is, door zijn ijver voor het apostolaat van het condoom, door zijn blind geloof in de blijde boodschap van de multiculturaliteit, en vooral door zijn  moreel en intellectueel superioriteitsgevoel dat zijn intellectueel terrorisme lachwekkend wordt.

walter Pauli

persoonlijk vond ik W.P. in De Morgen toch beter (in de veronderstelling dat hij correct werd geciteerd in het persoverzicht van Radio 1): "door zich te verontschuldigen heeft de Paus meteen afstand genomen van het dogma van zijn eigen onfeilbaarheid" ........

Conclusie

Dit bevestigt eens te meer dat De Standaard, de vroegere kwaliteitskrant van Vlaanderen, vandaag misschien de minst-betrouwbare krant in Vlaanderen is geworden.  Het is al geruime tijd geen 'standaard' meer voor serieuse mensen, wel voor kopindegronders en extreme moreel-relativisten. En, in de tijdsspanne van louter 1 generatie, zijn we al eindeloos ver afgedwaald van het vroegere AVV-VVK. Dat hebben ze gemeen met de 'Vlaamse' bisschoppen, en met de Kardinaal op kop. Wel hebben ze nog steeds Mia Doornaert, daar bij De Standaard, maar dat is een uitzondering.  En de uitzonderingen bevestigen de 'regel'.

Het zou er nog moeten aan

Het zou er nog moeten aan mankeren begot!

eens benieuwd hoeveel islamofascisten er op 0110 aanwezig zullen zijn hahaha :-)