Obama Gaat Naar Kopenhagen. Het Grote Klimaatschandaal

johnny-fincioen-logo.jpg

De eerste keer liep hij een serieuze kater op toen zijn favoriete Chicago in de eerste ronde gewipt werd als stad om de Olympische Spelen te organiseren in 2016. Obama wilde de politieke krachten, die hem in Chicago gemaakt hebben, terugbetalen. Op 9 december gaat hij naar de VN conferentie, die het Westen wil opzadelen met een belasting op CO2 productie. Op dit moment zijn 59% van de Amerikanen er van overtuigd dat de wetenschap de temperatuurgegevens, minstens voor een deel, vervalst hebben. Slechts 22% meent dat de VN geloofwaardig is omtrent het klimaat. (Rasmussen poll)

De establishment-pers verzwijgt de waarheid omtrent het klimaat, maar iedereen met toegang tot het internet en het geluk te leven in een cultuur waar ook nog tegensprekelijke opinies aan bod komen, zoals in de Angelsaksische wereld, is op de hoogte van ‘Climategate’. Een goeie twee weken geleden heeft een bezorgde wetenschapper of een bezorgde computerhacker de e-mails tussen de voornaamste voorstanders van MMGW (Man-made Global Warming) gepubliceerd tezamen met een pak programma-codes, die gebruikt worden in het opmaken van klimaat-modellen. Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat deze ‘wetenschappers’

(1) de historische temperatuurgegevens manipuleerden,

(2) enkel de data selecteerden die in hun kraam paste,

(3) de publicatie van tegenstrijdige informatie verhinderden,

(4) op een georganiseerde wijze de naam van alle dissidente wetenschappers besmeurden, en

(5) het basis cijfermateriaal voor hun beweringen vernietigden, zodat hun uitkomsten niet meer kunnen nagerekend worden.

Voorbeelden:

(1) in één van de e-mails meldt de zender dat hij ‘garbage’ (afval, opgemaakte cijfers) in de computermodellen heeft ingevoerd om de vereiste resultaten te krijgen.

(2) de ringen van drie Siberische bomen, die bewezen wat bewezen moest worden, werden gebruikt, maar de ringen van honderden andere bomen die het omgekeerde bewezen werden niet gebruikt.

(3) wetenschappelijke magazines werden onder druk gezet om tegengestelde opinies niet te publiceren om een schijn van fictieve consensus te creëren.

(4) persoonlijke aanvallen op professoren met tegengestelde meningen.

(5) de oorspronkelijke temperatuur records, verzameld over honderd jaar, werden gewoon vernietigd, nadat die ‘geïnterpreteerd’ waren. Onder elkaar roepen de professoren op om hun e-mails aan elkaar uit te vagen, alhoewel de wet dit verbiedt.

En nog zoveel meer. Cijfers worden gewoon omgedraaid: positief wordt negatief (Finse studie van boomringen), grove fouten worden ingevoerd en de resultaten van hun berekeningen worden aangeboden als bewijs van MMGW. Nadien worden deze fouten wel toegegeven maar ondertussen loopt de pers met de spectaculaire voorspellingen: kuststreken verdwijnen in de zee, honger, ziekte en dood! De correctie van de stellingen komt helemaal niet, of zeker niet meer op de eerste pagina, maar eventueel slechts op pagina 25 in een klein hoekje.

De ijshockey-stok theorie van Professor Mann, die stelde dat het duizend jaar geleden niet warmer was dan nu, en de opwarming slechts echt begon in de jongste decennia, werd door een amateur-statisticus uit Canada, Mr. McIntyre, ontmaskerd als fraude. Hetzelfde gebeurde met de informatie die NASA’s Dr. James Hansen publiceerde. Ook hier werden valse klimaattemperaturen in zijn GISS computermodel gevoerd om 2007 te benoemen als het warmste jaar. 1998 was het warmste jaar in de jongste 30. De vernedering dat hij de webstek van de NASA moest veranderen, had geen effect op zijn gehoor bij het politieke establishment. Na het uitlekken van de e-mails, klinkt Dr. Hansen meer genuanceerd: hij vergelijkt de CO2 taksen nu met de aflaatbrieven van de Middeleeuwen (zondig maar, als je maar betaalt). Het Hooggerechtshof van Groot Brittannië stelde dat er ten minste 12 grove fouten steken in de film van Al Gore, en dat de film niet meer mag vertoond worden in de scholen zonder deze fouten aan te duiden. Al Gore weigert elk debat. Maar oordeel zelf: interessante webstekken zijn bijvoorbeeld: climatedepot.com, climateaudit.org of google ‘climategate’.

Dr. Phil Jones, hoofd van de Climate Reseach Unit (CRU) aan de East Anglia universiteit, de meest prominente wetenschappelijke instelling omtrent MMGW, heeft ondertussen ontslag moeten nemen. Het IPCC rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change), basis voor de conferentie in Kopenhagen, steunt in de eerste plaats op de besluiten van de East Anglia CRU. Dr. Mann, Universiteit van Pittsburgh, en één van de voornaamste Amerikaanse pleiters voor een CO2 productiestop, is ook betrokken in het schandaal. Mr. Keith Briffa (CRU) stelt dat het niet eenvoudig was om de wensen van de wetenschap te koppelen aan wat het IPCC wilde horen.  De klimaatinstituten van Australië en Nieuw Zeeland bekennen ook betrokken te zijn in het produceren van valse informatie.

In de Angelsaksische wereld reageert de politieke oppositie. In Australië werd vorige week voor de tweede keer het plan om CO2 te belasten afgewezen. De leider van de oppositie (Turnbull), die een dergelijke taks genegen was, werd door zijn partij weggestemd en vervangen door Abbott, die een dergelijke taks afwijst. Senator Inhofe (R) in de VS wil een onderzoek naar de Amerikaanse betrokkenheid in Climategate, en vraagt alle verdere discussie over een mogelijke CO2 taks in de VS stil te leggen. John Coleman, stichter van de Weather Channel in de VS wil tezamen met 30.000 wetenschappers Al Gore vervolgen als fraudeur. Lord Monckton, wetenschappelijk adviseur van de vroegere Prime Minster Thatcher roept op om de professoren van het CRU en anderen voor het gerecht te dagen.

Het eerste slachtoffer van het schandaal is de wetenschap zelf. Andere wetenschappers hebben niet gesproken tegen het vervolgen en doodzwijgen van de ontkenners van MMGW. Net zoals ten tijde van de inquisitie, die wetenschappers vervolgde voor een niet-consensus opinie (aarde-rond-zon), wordt hier ook een politieke opinie als waarheid verkondigd, en de dissidenten vervolgd. Wetenschap wordt echter niet beslist bij middel van een politieke consensus. Het niet aan het woord laten van tegengestelde opinies door tot nu toe gerespecteerde wetenschappelijke publicaties laat ons twijfelen of we ooit nog een wetenschapper kunnen geloven.

Waarom laat de wetenschappelijke wereld zich voor de kar spannen van een politieke klasse? Geld en glorie. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Miljarden euros en dollars worden jaarlijks gespendeerd aan het idee van MMGW. De EU voorziet 3 miljard euro uit te geven aan klimaatonderzoek dit jaar. Daarin zijn de uitgaven van de individuele Europese landen niet inbegrepen. Het House in de VS wil volgend jaar 2 miljard dollars uitgeven. Ook hier zijn de uitgaven van de verschillende staten niet inbegrepen. Californië plant nog een extra 600 miljoen dollars te spenderen. HSBC bank berekende dat er in 2009 alleen al 94 miljard dollars zal uitgegeven worden aan programma’s in het kader van ‘groene stimuli’ in de wereld!  Professoren en onderzoeksinstituten, die het politieke establishment het hout geven om hun politieke pijlen te maken, komen in de krant, op TV en worden geëerd. Ze krijgen voldoende fondsen om hun ‘onderzoeken’ verder te zetten, en hun instituten uit te breiden.

En het politiek establishment dan? Politici willen macht en dat krijgen ze door het uitvaardigen van wetten en het leggen van hoge belastingen. Na de val van het Sovjet-communisme, werd milieu het nieuwe strijdros waarmee politiekers van linkse signatuur de vrijheid van de burgers willen beperken, en de hardwerkenden en succesvollen onder hen opzadelen met vele nieuwe belastingen. De hersenspoeling gaat zover dat de burgers er zich nog goed bij voelen ook. Wie wil de ijsberen zien uitsterven? Obama zou kunnen rekening houden met de nieuwe informatie, en bij de opening vragen om de VN-conferentie op te schorten, gezien de wetenschappelijke basis voor de conferentie vals blijkt te zijn. Hij kan oproepen om alles opnieuw te bestuderen vooraleer drastische maatregelen op te leggen, die de levensstandaard van miljarden mensen zal verlagen. Natuurlijk zal hij dat niet doen, want hij is een politicus, die gelooft dat alle heil van de staat komt. Kijk naar alle nationalisaties, die hij doorvoerde en nog probeert door te voeren: bankwereld, autoconstructeurs, hypotheekleningen voor woningen, studieleningen, verzekeringen, gezondheidsindustrie, enz.

En de pers? De BBC kreeg als eerste inzage in de CRU e-mails, maar besliste er niets over te zeggen. Slechts toen alles op het internet uitlekte een maand later, wijdde de BBC een artikel aan het onderwerp. De establishment-pers investeerde in de jongste jaren zoveel in de leugen van MMGW, dat hun geloofwaardigheid een nieuwe, misschien wel fatale slag zou krijgen als ze nu toegeven de waarheid niet gezocht te hebben, maar slechts de wensen van het politiek establishment te hebben nagepraat en verkocht als de enige waarheid. Het kan niet ontkend worden dat de huidige grote namen in de establishment-pers dezelfde statist (alle heil komt van de staat) overtuiging hebben, en de waarheid ondergeschikt maken aan hun politieke wensen. Gelukkig is er het internet. De realiteit kan niet meer eenvoudig onder tafel geveegd worden. Het resultaat is wel dat de establishment pers steeds minder lezers en kijkers overhoudt, en bankroet dreigt te gaan. Maar geen nood: Obama kan ook hen wel nationaliseren of aan zich binden via subsidies.

En de VN? De VN wil zijn eigen belastingen kunnen opleggen aan de wereld. Wel, 't is te zeggen, aan het rijke Westen. CO2 belastingen bieden de beste kans om deze eigen taksen, eigen inkomsten, te kunnen binnen rijven. Als een dergelijk voorstel goedgekeurd wordt, hoeft de VN elk jaar zijn leden niet te bedelen hun bijdragen te betalen.

 

Lek

Het ziet er eerder naaruit dat het een lek was door een medewerker van het CRU, die het bedrog niet meer kon aanzien. Het uiteindelijk bezwarende materiaal zou al intern verzameld geweest zijn omdat ze ingevolge 'Freedom of Information Act' reeds gesommeerd waren geworden dit openbaar te maken, hetgeen echter nog niet gebeurd was en waartegen zij zich bleven verzetten. Een goede analyse van het lek is te vinden onder volgende verwijzing:
http://www.smalldeadanimals.com/FOIA_Leaked/

Rusland

De CRU- mails zijn mogelijk gelekt door de Russische geheime dienst. Het is zo goed als zeker dat de geheime diensten van heel wat landen perfect de IPCC-oplichterij perfect doorzien, omdat geheime diensten zich nu eenmaal per definitie met dit soort globale bedreigingen bezighouden. Het hoofd van de Kopenhagen-delegatie van Saoedi-Arabië heeft zelfs openlijk zijn skepticisme uitgesproken, wat heel ongebruikelijk is. Volgens recente berichten zou Rusland via dit lek zijn nationale belangen willen veiligstellen.