De Cijfers Op Tafel!

Brief uit Amerika

Alles in dollars. De VS-economie (BNP) is ongeveer 15 biljoen waard (2009 was 14,12 biljoen). De federale staatsschuld bedraagt nu meer dan 14 biljoen, en dus ongeveer 100% van het BNP. Als de niet-gedekte voorziene uitgaven voor de gepensioneerden worden meegeteld, dan is de staatsschuld nu reeds ongeveer 400% van het BNP. De schulden van de 50 deelstaten en de andere lokale overheden zijn hier nog niet bijgeteld.

Het jaarlijkse federale tekort gedurende de drie jaar Obama-bewind is gemiddeld ongeveer 1,5 biljoen, op een begroting van 3,83 biljoen, dus ongeveer 40%. Obama leent dus 40 cent op elke dollar die hij uitgeeft. De regering van Obama voorziet zelf een tekort van minstens 1 biljoen voor elk van de volgende 10 jaar.

Obama wil dat het Congres het schuldplafond, nu begrensd op een goeie 14 biljoen, verhoogt met tenminste 2 biljoen. In ruil belooft hij om op zijn uitgaven 1 biljoen over 10 jaar te besparen. Dat is dus 100 miljard per jaar. Dit zou betekenen dat hij nu slechts jaarlijks 1,4 biljoen tekort heeft. Hij vermindert dus zijn tekort met amper 7%, of zijn begroting met nog geen 3%. De Republikeinen in het Congres willen het schuldplafond verhogen mits een besparing van minstens 2 biljoen over een periode van 10 jaar. Dat is dus 200 miljard per jaar, of een vermindering van het tekort met ongeveer 14%, of van de begroting met 5%. Beide voorstellen betekenen nog steeds een jaarlijks tekort van meer dan 1 biljoen. De Republikeinen kunnen bijgevolg niets anders doen dan akkoord gaan met de verhoging van het schuldplafond.

us-budget-cuts-fincioen-2011-07-01_0902.gif

Beide partijen in de VS nemen de financiële situatie van niet ernstig op. 

En nog veel erger: er zijn geen kopers meer voor Amerikaanse schuld. Toch niet aan de huidige voorwaarden. 

70% van de nieuwe Amerikaanse schuld werd gedurende het jongste jaar opgekocht door de Amerikaanse Centrale bank, de Fed. Dit betekent dat er meer dollars ‘gedrukt’ worden, meer dollars in omloop gebracht worden. Dit veroorzaakt inflatie in de wereld. Maar het laat de overheid toe goedkoop te lenen, want de Fed houdt de intrest artificieel laag.

De gemiddelde interest op de totale openstaande schuld van de VS overheid bedraagt nu ongeveer 2,5%.  Historisch is het gemiddelde bijna 6%. 2.5% op 16 biljoen betekent 400 miljard. Indien de kost om geld te lenen opnieuw normaal wordt en bijvoorbeeld verdubbelt, betekent dit een verhoging van de interestlasten met jaarlijks 400 miljard. Viermaal meer dan wat Obama wil besparen en ongeveer tweemaal meer dan wat de Republikeinen willen besparen. 

Waar zijn ze mee bezig?

Hoe geraken we uit deze puinhoop? Een tweesporenbeleid: drastische besparing op de overheidsuitgaven, en een spectaculaire groei van de VS-economie met tenminste 5% per jaar om de overheidsinkomsten te verhogen, en de schuld/BNP-ratio te verbeteren.

Serieuze besparingen, met de kettingzaag. Obama en zijn Democraten willen het tegendeel: meer macht voor de overheid, meer burgers afhankelijk van overheidsuitkeringen. De Republikeinen in het Congres, met hun begrotingsvoorstel voor 2012, doen een schuchtere poging in het besparen, maar houden zich ver van het sluiten van ministeries, het verhogen van de pensioenleeftijd, het inkorten of afschaffen van sociale uitkeringen en subsidies. 

Groei van de economie. Door drastische belastingverlagingen en door het afschaffen van volledige wetboeken en reglementen. Bevrijd het privaat ondernemerschap. Laat de burgers vrij. Obama en zijn Democraten willen de belastingen nog verhogen, en gooien elke dag nog meer regels voor de voeten van ondernemers en burgers. De Republikeinen durven slechts spreken over een verlaging van de belastingen met enkele procenten, en het verwijderen hier en daar van een specifiek reglement.

Het moet spijtig genoeg dus eerst nog veel erger worden, voor de Amerikanen ontwaken uit hun droom.