Robert Kaplan over het Amerikaanse Imperium

[inline:01]
Robert Kaplan
In Imperial Grunts: The American Military on the Ground ('grunt' is slang voor infanteriesoldaat) - waarvan de Nederlandse vertaling onder de titel "Aan de grenzen van het Amerikaans imperium" verschenen is bij Uitgeverij Het Spectrum - brengt Robert Kaplan verslag uit over zijn wedervaren aan het front en beschrijft hij hoe het Amerikaanse imperialisme wordt vormgegeven. De afgelopen twee jaar verbleef hij in het gezelschap van Amerikaanse militaire eenheden overal ter wereld: met Mariniers, Special Forces en Delta in Colombia, Mongolië, de Filippijnen, Afghanistan en Irak. 

"Geen ander recent verschenen boek geeft een zo goed en levendig portret van de uitdagingen van het moderne Amerikaanse leger. Met een indrukwekkend inzicht in de complexiteiten van militaire missies wereldwijd, toont Robert Kaplan de lezer de wereld van de moderne soldaat." Dat is de mening van de Amerikaanse generaal Barry R. McCaffrey (United States Military Academy) over het nieuwe boek van Kaplan.

Volgend citaat is illustratief voor Kaplans visie op het Amerikaanse imperialisme: 

"Het vaak gehoorde pleidooi tegen de imperialistische rol van de Amerikaanse strijdkrachten is minder een uitdrukking van een gedegen analyse van de wereldwijde Amerikaanse militaire ontplooiing dan wel een emotioneel antwoord op de problemen in Irak. Klassiek imperialisme is niet zomaar een optie maar een door en door uitgeteste noodwendigheid voor een betere en stabiele wereld. Het gevaar is niet dat het klassiek imperialisme de Amerikaanse kredietwaardigheid of de Amerikaanse democratie zal ondermijnen, maar dat dit imperialisme zelf zal ondermijnd worden door een drooglegging van middelen door de noodzaak van constant hoge troepenniveau's in Irak." (The Wall Street Journal, geciteerd in De Tijd, 24 september 2005)

Kaplan's boodschap is dat de 21ste eeuw gewelddadig zal zijn, en of we het nu graag hebben of niet, het hoofdzakelijk de taak van de Verenigde Staten zal zijn om de orde en stabiliteit te garanderen. Kaplan noemt zichzelf een "tragic realist" en doet het buitenlandbeleid van Bush af als "idealistisch". Hij waarschuwt voor pogingen om democratie op te leggen aan landen die de instellingen niet hebben om deze te schragen.

Begin november was Robert Kaplan te gast op de  Boekenbeurs te Antwerpen om er zijn boek voor te stellen in een gesprek met de Nederlandse auteur Jeroen Kuypers.

Kaplan draaide niet rond de pot en zegde waar het op staat. Zijn no-nonsense aanpak en zijn weinig politiek correcte opvattingen maken hem controversieel voor de vastgeroeste weldenkenden aan beide zijden van de Atlantische oceaan. Zo durft hij de heilige koe, die de democratie is, geregeld aan kritiek onderwerpen. Zijn stellling komt erop neer dat als het echt menens wordt, de keuze tussen vrijheid en veiligheid snel gemaakt zal zijn.

Het feit dat hij sommige neoconservatieve opvattingen steunt inzake buitenlandbeleid, die als Wilsoniaans interventionisme omschreven worden, maakt van Kaplan (“I’m a moderate, middle-of-the-road conservative.”) nog geen neoconservatief. Zoals hij zelf zegt: "Once you're in government, everyone's a realist".

Geïnteresseerden die het gesprek gemist hebben, kunnen onder andere terecht bij de Amerikaanse kabeltelevisiezender C-SPAN, bekend vanwege zijn non-stop verslaggeving van zittingen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Book-TV, een weekendprogramma van C-SPAN2, zond onlangs een lang interview met Kaplan uit over zijn nieuwe boek.

Kaplan is een vaste correspondent voor The Atlantic Monthly en auteur van een veertiental boeken. Aanbevolen zijn Warrior Politics: Why Leadership Demands a Pagan Ethos (Krijgspolitiek) en The Coming Anarchy (met name het essay 'Was Democracy Just a Moment?'), ook verkrijgbaar in het Nederlands 'Het anarchistisch pandemonium'. 

De voorpublicatie die in Knack verscheen beschrijft de aanval van de Amerikaanse Marines op Faluja. De voorpublicatie in The Atlantic Monthly behandelt de Special Forces in de Filippijnen en Afghanistan. Ook interessant zijn de bespreking van Thomas Donnelly van het American Enterprise Institute en de lezing van Kaplan voor de Carnegie Council on Ethics and International Affairs op 27 september jongstleden.  Een aantal Kaplan-fans hebben een weblog dat de naam Coming Anarchy draagt.