Jos de Man

Personal information

Bio

Jos de Man (b. 1933) was/is active as a lawyer, journalist, actor, author and screenwriter. He gained fame through his performances in the Flemish tv series "Accused, Rise!" and by publishing essays [in Dutch, titles translated here] like "The Shadow of Thales" (1991), "Rhinelanders" (1993),"The Temptation" (2008) and "The Self-Islamization of Europe" (2010).

Jos de Man (°1933) was/is actief als advocaat, journalist, acteur, auteur en scenarioschrijver. Hij verwierf bekendheid door zijn optredens in "Beschuldigde, Sta Op!" en door de publicatie van essays als "De Schaduw van Thales" (1991), "Rijnlanders" (1993), "De Bekoringen" (2008) en "De Zelfislamisering van Europa" (2010).

History

Member for
7 years 46 weeks
Blog
View recent blog entries