VLD wil VB graag groot


Carl Devos

Carl Devos schrijft vandaag in de Tijd een artikel over de perikelen bij de VLD. “Tegen het huidige tempo van electorale afkalving vliegt de VLD straks onverwijld de oppositie in,” zo meent hij. De werkelijkheid zou wel eens anders kunnen zijn. Indien het Vlaams Belang straks de verkiezingen afgetekend wint omdat de VLD zwaar aan het VB verliest, dan zal een tripartite onvermijdelijk zijn en komt de VLD hoe dan ook in de regering. Voor de VLD geldt dan wat voor de SP.a al jaren geldt: het cordon sanitaire is dan de levensverzekering die garandeert dat Dewael, De Gucht en anderen hun ministerpost behouden. Alleen Verhofstadt zal naar Toscane moeten vertrekken, want die was zo dwaas om voor hij aan zijn legislaturen begon, te verkondigen dat men hem mocht afrekenen op de VB-score. Men dacht dat hij het VB zo klein mogelijk zou maken, maar nu moet het zo groot mogelijk worden.

Het zou een ramp voor de VLD zijn indien zij zwaar verliest, niet aan het VB maar aan CD&V en N-VA. Dan riskeert de VLD om wel in de oppositie te belanden. Het is perfide, maar de VLD moet verliezen aan het VB en aan niemand anders opdat zij, zelfs al wordt de partij gehalveerd, straks opnieuw een regeringsticket trekt. Elke kiezer voor het VB vergroot immers de in een cordon opgesloten partij, zodat de afgeslankte VLD onmisbaar wordt in een komende regering.

Hugo Coveliers vertelde me vorige week dat hij verwacht dat zijn “buddy” Jean-Marie Dedecker nog tijdens de vakantie uit de VLD wordt gezet. Dan zal de VLD nog méér kiezers verliezen, was mijn repliek, waarop Coveliers: “Neen, want De Gucht beseft dat de kiezers van Dedecker al vertrokken zijn. Hij kan er dus alleen bij winnen om Jean-Marie buiten te gooien.” Of die analyse klopt zullen we binnen enkele maanden weten, maar Coveliers zou het natuurlijk graag hebben. In dat geval zou hij met Dedecker een levensvatbare partij van de grond kunnen krijgen. Zelf denk ik dat juist om die reden de VLD-strategen Dedecker er niet uit zullen gooien. De kiezers die zich van de VLD afkeren mogen immers alleen naar het VB gaan. Indien ze naar Coveliers & Dedecker gaan, komen die kiezers niet in een in een cordon opgesloten partij terecht, hetgeen onontbeerlijk is om de VLD in de regering te houden. Stel immers dat “C & D” door CD&V en SP.a gevraagd worden in een coalitie, dan vallen zowel VB (uiteraard) als VLD uit de boot.