Onkelinx Wil Justitie "Mutualiseren"

Meester Jo Stevens, de nieuwe voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, zegt in De Juristenkrant van 14 september 2005 over de “mutualisering” van de toegang tot het gerecht:

“Het idee van een derde betaler die de toegang tot het gerecht mee financiert is zeer populair in Wallonië, terwijl Vlaanderen er niet warm voor loopt. Onze –Franstalige– minister van Justitie, Laurette Onkelinx, vertrekt van de basisstelling dat de nieuwe armen, een soort modale middenklasse, niet naar het gerecht kan stappen, omdat de kosten te hoog zijn. [...] Ik ben er niet van overtuigd dat de basisstelling klopt. De gerechtelijke achterstand blijft zeer hoog, dus je kan moeilijk volhouden dat mensen de toegang tot het gerecht niet vinden. Men wil een systeem zoals in de gezondheidszorg, waarbij de kosten niet enkel door de patiënt gedragen worden. Maar de vraag is of dat wel een goed idee is. Iedereen wordt wel eens ziek, maar de meeste Belgen voeren in heel hun leven nooit een proces.”

 

De Orde van Vlaamse Balies zal de mutualisering nooit aanvaarden?

“Inderdaad. Tenzij de minister met cijfers de noodzaak ervan kan bewijzen, een kostenraming op tafel kan leggen en exact weet wie instaat voor welk deel van de financiering. Kijk naar de gezondheidszorg. Daar zijn ze lang geleden ook gestart met een derdebetalersysteem, en nu blijkt dat de kosten al jaren de pan uitswingen. Het gevolg is: drastisch besparen. Ik voorspel dat hetzelfde zal gebeuren met justitie als Onkelinx de mutualisering doorvoert. [...] Trouwens, de mutualisering zal zonder twijfel een nieuwe transfer van Vlaanderen naar Wallonië op gang brengen. In Wallonië zijn er meer behoeftigen of semi-behoeftigen dan in Vlaanderen. Dat verklaart ook waarom onze Franstalige confraters, en onze Franstalige minister, ervoor gewonnen zijn.”

Bovendien kan met prof. Paul Van Orshoven de vraag worden gesteld of de federale overheid wel bevoegd is.