Verhofstadt Zal Veel Vergeven Worden

ABVV-Führer Xavier Verboven kwam vanmiddag op de radio vertellen dat het een “provocatie” zou zijn indien de overheid vrijdag de politie zou inzetten om de vrijheid te garanderen van die burgers die willen gaan werken. Het wordt door de vakbonden ook als een “provocatie” beschouwd dat werkgevers door deurwaarders laten vaststellen dat werkwilligen de toegang tot hun werk wordt ontzegd.

Vlaams volksvertegenwoordiger Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) heeft overschot van gelijk als hij (in De Morgen vandaag) stelt:

Neen, die staking heeft geen zin, integendeel. De stakers jagen enkel de investeerders weg. Ze hollen de eigen economie uit. Het stakingsrecht is één zaak, maar daartegenover staat het recht op werken. Het is ontoelaatbaar dat bedrijven stil worden gelegd omdat arbeiders een kruispunt blokkeren, zonder dat de politie ingrijpt.

Moet de politie ingezet worden om de staking te breken, zo wil DM weten. Van Gaever:

Als het recht op werk van andere werknemers in gevaar is wel. Iedereen moet zijn eigen geweten kunnen volgen. Door de openbare weg te bezetten, kan dat niet: wie wou werken, kon zijn bedrijf niet binnen. Dat is al te absurd. Ik begrijp niet waarom er tijdens de vorige staking [bij de ABVV-acties van 7 oktober] niet door de politie werd ingegrepen.

Hebben de arbeiders dan niet het recht om vrijdag hun “ongenoegen te uiten.” Het antwoord moet klaar en duidelijk Neen zijn. Ze kunnen staken, maar moeten alle andere burgers met rust laten. Het “ongenoegen” dat vrijdag geuit wordt, is van de meest egoïstische soort. Het is een oorlogsverklaring aan alle jongeren die zullen moeten opdraaien voor de “verworven rechten” van een generatie die (weliswaar, ik geef het grif toe, samen met een voorgaande generatie) de staatskas leeggeplunderd heeft.

Men kan op de blog van Peter Forret [gevonden via Flemish American] een grafiek zien die aanschouwelijk aantoont dat de Belgen vroeger met pensioen gaan dan enig ander volk. Tussen 55 en 59 jaar werkt amper nog 50% van de mannen en tussen 60 en 64 jaar amper nog 20%. Niemand heeft méér “verworven rechten” dan de Belgen. Het wordt tijd dat iemand aan de vakbond zegt dat het “verworven recht” om anderen het werken te beletten, daar niet langer bijhoort.

Patrick Dewael heeft aangekondigd dat hij de politie vrijdag zal laten ingrijpen tegen de vakbonders die toch proberen om de vrijheid van anderen te beperken. Dewael heeft gelijk, en ik hoop dat zijn woord deze keer meer waard is dan het woord dat hij ooit aan zijn echtgenote gaf. Verhofstadt heeft aangekondigd dat hij het “generatiepact” hoe dan ook doordrukt en dat het gedaan is met op pensioen gaan op 55 jaar. Ik hoop dat leugenaar Vrhfstdt voor één keer zijn woord houdt. Indien de VLD wijs genoeg is om voet bij stuk te houden en om bijgevolg (want dat is onvermijdelijk) de regering te laten vallen over het eindeloopbaansvraagstuk, zal dit de partij electoraal uit het slop halen. In plaats van de onvermijdelijke verkiezingsnederlaag staat haar dan een overwinning te wachten. Er zijn immers meer mensen de vakbondsdictatuur beu dan men wel denkt.

Indien de VLD de strijd met de vakbonden aangaat, is de VLD gered, en zal het de partij van Freddy Van Gaever zijn die met een electorale kater zal zitten – en dit niet omdat Freddy ongelijk heeft, maar omdat Verhofstadt en Dewael veel vergeven zal worden indien zij tegen de dictatuur van de syndicaten durven ingaan terwijl andere partijleiders de stakers naar de mond praten.

Inmiddels kan men op de webstek van het Institut Hayek volgende petitie ondertekenen:

NATIONALE PETITIE: de stakers moeten het recht om te werken en het
recht op vrij verkeer respecteren

In ons land is het stakingsrecht – het recht om niet te werken – een verworven recht. Niemand denkt er aan dit in vraag te stellen. Het recht om te werken is echter een even fundamenteel mensenrecht. Het recht op vrij verkeer is een elementaire vrijheid.

Niets rechtvaardigt dat stakers anderen verhinderen om te werken. Niets rechtvaardigt dat stakers burgers verhinderen om zich vrij te verplaatsen. Dergelijke acties schaden de fundamentele rechten. Zij creëren bovendien een klimaat van geweld dat in strijd is met de democratie en met de rechtsstaat.

Daarom verklaar ik, ondergetekende, mij akkoord met het wetsvoorstel van federaal volksvertegenwoordiger Rik Daems, dat elke inbreuk op het recht om te werken en op het recht op vrij verkeer wil verbieden.