Wie Dient een Klacht In?

Wie gaat een klacht wegens racisme indienen tegen de extreem-linkse auteur Lucas Catherine die vandaag in De Morgen schrijft:

Polen hebben nooit deelgenomen aan onze renaissance of aan de verlichting. Het enige wat ze ooit aan de westers cultuur hebben geschonken is de mazurka. Polen komen uit een land waar nu een fundamentalistische partij aan de macht is die een integristisch katholiek maatschappijbeeld doordrukt. Vrouwenbetogingen op de Internationale Vrouwendag worden er met stenen bekogeld. Holebi's moeten er hun vergaderlokalen en cafés sluiten. Ze staan onder invloed van een integristische, religieuze leider, een zekere Woytilla, pas overleden, die predikte dat de Polen de voorhoede moesten vormen van een beweging die de waarden die nu in West-Europa gelden, zou vernietigen en vervangen door de oude, christelijke waarden van voor de Franse Revolutie.

Nog een citaat van de anti-katholieke “racist” Lucas Catherine (door Mia Doornaert ooit eveneens van antisemitisme beschuldigd [pdf]):

Welke minister gaat Marion Van San nu een opdracht geven voor een onderzoek naar het verband tussen Poolse cultuur, katholicisme en criminaliteit? Nu blijkt dat de mededader uit een ‘streng katholiek’ gezin komt (DM 26/4).

Maar was de moordenaar wel een “strenge katholiek”? Johan Leman schrijft over de Roma in Brussel:

De Roma zigeuners uit Oost-Europa vormen aparte clusters, ze zijn wellicht diegenen die het meest armzalig gehuisvest leven en ze frequenteren meestal eigen pentecostaalse zigeunerkerken.

Er zouden zo’n 6000 illegale Roma in Brussel zijn, aldus Leman in 2004.

De meer dan zesduizend Roma die in Brussel verblijven, willen een statuut, 'een papier dat ze ergens mogen zijn'. Dat zegt Johan Leman van het Regionaal Integratiecentrum Foyer van Brussel, dat onder leiding van Koen Geurts zes maanden lang intensief onderzoek voerde naar de leefomstandigheden van de Roma-gemeenschap in Brussel. De meerderheid van de Roma is afgewezen als asielzoeker, komt niet in aanmerking voor regularisatie en is verwikkeld in een beroepsprocedure van de Raad van State.

een hint voor Lucas Catherine

Wanneer L. Catherine hints geeft over de enorme bijdrage tot onze cultuur vanwege de Marokkanen(30M inwoners), Arabische cultuur(280M) en Islam(meer dan 1miljard) t.o.v. de Polen(38M inwoners) kan ik hem ook een “hint” geven. Hij zal dus zonder moeite de tientallen Nobelprijs winnaars kunnen opsommen die door zijn Marokkanen, Arabische cultuur en Islam bekomen werden tegenover de “schamele” 8 winnaars uit Polen:
Czesław Miłosz,Władysław Reymont,Joseph Rotblat,Henryk Sienkiewicz,Isaac Bashevis Singer,Marie Curie,Wisława Szymborska en Lech Wałęsa.
Moest hij soms tekort komen dan kan hij nog steeds de Nobelprijs organisaties van racisme en islamfobie gaan beschuldigen.

Indien hij het uit zijn eigen boek, “Islam voor ongelovigen” zou moeten halen dan kan hij de p. 45-56 herlezen dat de Islam en de Arabieren zelf niet zo veel hebben bijgebracht buiten het conserveren van oudere teksten die ze uit andere culturen vertaald hebben.

Het meesterstuk is appendix 1, p. 269-279, Arabisch voor germanisten.
Hij “bewijst” daar dat zo’n 200 Nederlandse maar eigenlijk ook internationale woorden uit het Arabisch afstammen. Bij nader onderzoek met echte etymologische gegevens blijkt dan dat er maar één derde van waar is. Voor het overgrote deel komen die woorden uit het Perzisch, Grieks, Oudindisch, Oudegyptisch, en zelfs Hebreeuws, maar Catherine maakt er weer eens een zootje van. Een paar voorbeelden over woorden die volgens hem van het Arabisch zouden komen: cijfer en zero komen eigenlijk van het Sanskriet “sunya-m”; chemie uit het Grieks “khemeioa”; kameel stamt van het hebreeuws of fenisisch “gamal” af; het woord algoritme komt van de naam Al Khawarizmi: een Oezbeek; kurk heeft zijn oorsprong van het Latijns “quercus”.

Echt belachelijk wanneer hij dan schrijft dat “do re mi fa sol” uit "dad ra mim fa sad" afgeleid werd. Hij is wel een goede propagandist maar als referentie materiaal horen zijn werken in de mand thuis.

Grumpy schrijft over LC's

Grumpy schrijft over LC's fata morgana als zou het vrije Westen "meer gemeenschappelijk hebben" met de Onderwerping dan met de nieuwe "EU leden uit Oost-Europa, meer bepaald Polen". Bewijs? Sommige woorden in onze taal zijn van Arabische oorsprong.

1. en waar kwamen die woorden dan vandaan, kan u zich nu afvragen? van Indië? of China? en "dus" is onze cultuur nog meer verwant met de Chinese of zo?

2. weet u waar het woord "MAFFIA" vandaan komt?

de.wikipedia.org zegt dat "die eigentliche Herkunft des Wortes ist unsicher. Einige Varianten vermuten eine arabische Herkunft, wie etwa mahyah (Prahlerei), oder auch "mûafâ" ( "mû" = "Mut" und "afât" = "beschützen"). Nach einer anderen Variante leitet sich das Wort von "Ma afir" ab, einem sarazenischen Geschlecht, das von 831 bis 1072 in Palermo regierte."

Waarschijnlijk voelt LC zich heel verwant met een bepaald soort 'cosa nostra'...

diplomate

Zouden we ook de naam van deze diplomate (vrouw van -) mogen weten en welke post zij waar bekleedt?

PvdA: criminelen

En wie staat er nog op de lijst van de maoistisch-stalinistische PvdA: Roberto d'Orazio: de man die mensen in elkaar klopt, die mensen te lijf gaat met een bulldozer. Mooi is dat. Alles mag zolang het maar voor het eigen linkse gelijk is.

En de VRT stelt tuig als dit te werk, terwijl het zelf niet ophoudt met naar het 'ondemocratische' Vlaams Belang te wijzen. Wanneer was het de laatste keer dat het Vlaams Belang met een bulldozer de politie te lijf ging? Juist, ja. Hoe rijmt de VRT dit aan elkaar? Zijn Vlaams Belangers even welkom? En wie betaalt hier uiteindelijk weer voor?

Les extrèmes se touchent

Lucas Catherine bezigt de taal van menig commentator op de Brusselsjournal. Roberto d'Orazio bezigt dan weer de methodes van Rob Klop of het taal Aktie Komitee.

.

How extreme is extreme?

@ Peter Vanderheyden:

1. I assume that you are not yourself an extremist refusing to correctly spell the French word "extrême": must have been a typo;

2. that the extremes come together? that we see currently with the Belgian Purple government, isn't it?

3. our Purple government of "prille democraten" eagerly wants to deploy more activities with the so-called "People's Republic of China", and we all know how extreme these guys can be: check out the Amnesty International site.

Nog Lucas Catherine

En we leerden alweer wat bij: Een citaat van Martin van Amerongen in NRC-Handelsblad van 21 mei 1988 naar aanleiding van een antisemitisch boek van deze echtgenoot van een Belgische diplomate, VRT-werknemer en DM-schrijver: “Hou deze Lucas Catherine in de gaten. Hij is een van de moordenaars van morgen.

Deze antisemiet (dixit van Amerongen en Doornaert) roept vandaag via De Morgen op dat iemand klacht tegen mij zou indienen. Waarom doet hij het zelf niet? Dat zou een mooi verhaal opleveren voor de internationale pers.
 

Lucas Cathérine en de VRT

Lucas Cathérine is niet alleen archivaris bij de VRT. Hij krijgt ook regelmatig de kans zijn ideeën op de radio te verkondigen. Ik heb hem niet zolang geleden op de VRT horen stellen dat we cultureel veel meer gemeenschappelijk hebben met de Islamwereld dan met de nieuwe EU leden uit Oost-Europa, meer bepaald Polen. Er wordt dan verwezen naar bepaalde woorden in onze taal die via Andalousië binnengeslopen zijn enz. De gewone zever. Maar hij was duidelijk van oordeel dat we er beter Marokko dan Polen hadden bijgenomen. Ook over het verschrikkelijke trauma dat de kruistochten in de geest van ieder Islamiet hebben nagelaten heeft hij een verhaaltje.
Zijn haat voor de Polen gaat ongetwijfeld terug tot het beleg van Wenen, toen ze de Europese cultuur van de Islam gered hebben.

Lucas Catherine

Weeral wat bijgeleerd: Lucas Cathérine, pseudonym van Lucas (Luc) Vereertbrugghen, archivaris bij de VRT. Omdat hij zo goed is mijn echtgenote te vermelden, ook deze info over de zijne: ze is een Belgische diplomate.

Lucas is stalinist (vandaar zijn oproep opdat iemand klacht tegen mij zou indienen zodat men mij, naar stalinistische gewoonte, de mond kan snoeren). Hij stond geregeld op de lijst van de maoïstisch-stalinistische PvdA – een partij, die, zoals bekend, bij verkiezingen telkens bijna zo hoog scoort als het “racistische” Vlaams Belang. Lucas vertegenwoordigt dus een belangrijke strekking in de samenleving en de publieke opinie. Bijgevolg mag hij voor De Morgen schrijven. Kaviaarsocialisten leggen immers geen cordon sanitaire rond stalinisten.

Lucas Catherine slaat de bal gewoon mis

Ik heb hier enkele boeken van hem in mijn kast staan zoals "Islam voor ongelovigen". Op de kaft staat "Hij leefde enkele jaren in de Arabische wereld en beschouwt zich als een Arabier, honoris causa."

Die laatste zin zegt voor mij genoeg. We hebben hier te maken met een man die wild om zich heen schopt omdat hij verontwaardigd is over de zogenoemde 'inferieure' positie van de Arabieren (terwijl ze in werkelijkheid aan een opmars bezig zijn).