HIV/AIDS en Katholieken in Zuidelijk Afrika

In een reactie op het artikel «Haat jegens Polen zit diep» vraagt een zekere Omar naar een overzicht van het aantal AIDS-infecties per religie.

Het aandeel HIV/AIDS-besmettingen in de volwassen bevolking van een land is één van de basisgegevens van CIA - The World Factbook. Het aantal katholieken per land kan in een tabel bij Catholic-Hierarchy.Org gevonden worden. Voegt men de gegevens van de twee bronnen samen voor de landen uit Zuidelijk Afrika, krijgt men een overzichtelijke tabel of figuur.

De figuur spreekt eigenlijk voor zichzelf: landen met een groot aandeel katholieken hebben weinig HIV/AIDS-besmettingen, en landen met een groot aandeel HIV/AIDS-besmettingen hebben een klein aandeel katholieken. Met hierop één grote uitzondering: Lesotho, een land met 29% HIV/AIDS-besmettingen en 54% katholieken. Daar moet wel aan toegevoegd worden dat het land een enclave vormt in Zuid-Afrika, wat ongetwijfeld zijn invloed zal hebben. Lesotho behoort tot de groep van zes landen die meer dan 20% HIV/AIDS-besmettingen hebben, maar het is het enige land in die groep met meer katholieken dan HIV/AIDS-besmettingen. En Namibië is het enige andere land in die groep met meer dan 10% katholieken.

Gelet op die feiten is het nogal absurd om de schuld voor de ravages van de HIV/AIDS-epidemie in Zuidelijke Afrika in de schoenen van de katholieke Kerk of de vorige paus te schuiven. Want ofwel heeft de katholieke Kerk in Zuidelijke Afrika blijkbaar ook rechtstreeks invloed op andere christenen, of zelfs niet-christenen, maar hebben die anderzijds wel geen oren naar het katholieke pleidooi voor de huwelijkstrouw. Een bijzonder selectief publiek dus. Ofwel moet de «schuld» van de katholieke Kerk op een onrechtstreekse manier gevonden worden, namelijk via katholieke hulporganisaties. De vraag is dan waar de andere religies blijven met hun hulporganisaties. En waarom alleen niet-katholieke landen zo lijden onder de nefaste invloed van die katholieke hulporganisaties (tenzij de katholieke hulporganisaties een duivels plan hebben om precies niet-katholieke landen via een HIV/AIDS-epidemie naar de vermoedenis te helpen).

Of het eenvoudigere model: de katholieke Kerk heeft geen negatieve invloed op de HIV/AIDS-problematiek in Zuidelijke Afrika, maar de progressieve lobby probeert de katholieke Kerk, samen met haar boodschap, op deze manier in een kwaad daglicht te stellen.

Gedrag en waarden

Ik bied mijn verontschuldigen aan de heer van Laenen omdat ik niet duidelijk was in mijn vraag.
Namelijk voor een gegeven groep HIV/AIDS patienten, hoe groot is het percentage Katholieken?

Ik denk dat deze groep (veel) kleiner is dan het percentage Katholieken voor een gegeven land. Maw een ondervertegenwoordiging.

Nu, ik heb nog geen statistische data gezien om dat te bewijzen (maar ik heb dan ook niet gezocht).

De reden waarom ik dit denk is als volgt:
Indien Katholieke gelovigen de raad van de Paus opvolgen (ik heb het niet over het gebruik van condooms maar moreel gedrag) dan volgt daaruit dat HIV besmettingen minder zullen voorkomen in deze group.

Voor de andere Christenen zouden de 10 geboden ook wel volstaan. Maar de Paus heeft het voordeel om een bepaalde boodschap sterk(er) te benadrukken.

Een poging tot uitbreiding van de aangevoerde conclusie.

In tegenstelling tot BV lijkt me de conclusie wel terecht. Statistiek is een bijzonder waardevol instrument waarbij men algemene tendensen kan waarnemen, identificeren en duiden ondanks veel sociologisch geruis. Dit is slechts mogelijk als men de statistische analyse hanteert als een geschoold vakman. Dan kent men naast de beperkingen de ware relevantie van het gevondene. In dit opzicht zijn de conclusies van FVL correct. Er bestaat een correlatie tussen de aanwezigheid van HIV/AIDS en bepaalde culturele en godsdienstige samenlevingsaspecten. Een gelijkaardige analyse voor 'Arabisch' Afrika zou qua conclusies wel in een gelijkaardige richting kunnen gaan, gezien de nogal strenge huwelijksmoraal, die er bestaat. Te onderzoeken dus.

Statistiek is zeker waardevol

Maar dat is niet wat dit artikel doet. (Bizar trouwens dat de correlatielijn op de grafiek lijkt aan te tonen dat HIV besmetting en aandeel katholieke bevolking positief gecorreleerd zijn; net het omgekeerde wat het artikel beweert.)

duidelijk een correlatie

Heb zelf even de cijfers van de niet Islam landen bekeken en de correlatie komt dan wel duidelijk naar boven. Het zal natuurlijk niet de enige factor zijn die een rol speelt, maar het is zeker een deel van de uitleg en wel een belangrijk deel. Akkoord met fcal en FVL.

Te snelle conclusie

Persoonlijk denk ik niet dat dit artikel de conclusie geloofwaardig ondersteunt. Ik stel mij verschillende vragen oa bij de kwaliteit van je basisgegevens. AIDS bemettingen in Zuidelijk Afrika zijn ruwe schattingen op zijn best. Bovendien zijn een flink aantal instanties in deze landen niet te beroerd om met cijfers te knoeien als dat politiek beter uitkomt.

Ook het aantal katholieken is niet altijd goed in te schatten. Daarenboven zegt dat aantal niet alles over de invloed van de katholieke kerk. Die kan proportioneel groter zijn (als gezaghebbende politici katholiek zijn en dus bv condoomgebruik actief tegenwerken) maar ook proportioneel kleiner zijn (iemand kan als katholiek te boek staan maar dat alles behalve zijn).

Je geeft zelf al de mogelijkheid van een selectief publiek aan. Dit lijkt me niet onwaarschijnlijk. De godsdienstbeleving in Zuidelijk Afrika is vaak een fusion van animisme, voorouderverering en katholicisme. Er is in dat opzicht geen enkele tegenspraak tussen een man die zich gesterkt voelt om geen condooms te gebruiken door de preek van de lokale priester maar langs de andere kant zowel sex bedrijft met zijn vrouw en de vrouw van zijn overleden broer vanuit de oorspronkelijke tradities (voorwaar niet katholiek)

Neen, de gegevens zoals jij ze presenteert zijn weinig overtuigend. Misschien doen we er beter aan de evolutie van individuele regios te bestuderen onder een veranderd beleid/veranderende invloed van het katholicisme?