Intellectueel Correct

Nu Walter Zinzen in zijn jongste boek zijn hernieuwde trouw betuigt aan de “politieke correctheid”, lijkt het mij hoog tijd om ook maar eens tot het gezond verstand terug te keren en de “correctheid” boven de “incorrectheid” te verkiezen. Maar uw dienaar is geen politicus, dus zal ik minder de politieke en eerder de “intellectuele correctheid” hooghouden. En ze prijzen waar ik ze tegenkom. Zo is Zinzen intellectueel correcter dan al die politiek correcten die graag met de uitdrukking “politiek incorrect” koketteren.

De intellectueel correcte man van de week is Patrick Coeman van Blokwatch. Uit één incident wou hij geen veralgemenende besluiten trekken, ook niet impliciet door aan de zaak ruchtbaarheid te geven. Maar het was al de vierde keer dat zijn familie door etnisch gekleurd geweld getroffen werd: “Drie jaar geleden werd een Afrikaans pleegkind van Coeman het slachtoffer van zware pesterijen. Tien maanden geleden werd Patrick zélf ineengeslagen, hij zat veertig dagen thuis. Niet zo lang daarna overkwam zijn dochter hetzelfde. Onlangs werd ook zijn zoon lastiggevallen op een fuif. Alle incidenten hadden één ding gemeen: de daders waren Marokkanen.” (Het Laatste Nieuws, 5-10-2006)

Dus nu spreekt Coeman wel: “Het zijn vaak dezelfden die voor problemen zorgen. Vaak de Marokkanen.” Niet dat hij nu naar het VB overloopt, hij blijft bij Blokwatch: “Ik blijf even fanatiek. En ik blijf ervan uitgaan dat elke Marokkaan een brave mens is tot hij het tegendeel bewijst.” Je hoeft dus niet de VB-oplossingen te steunen om de multiculturele problemen onder ogen te zien. Wat opnieuw de vraag doet rijzen of het succes van het VB een onbevangen aanpak van deze problemen door de regeringspartijen niet eerder afgeremd dan bevorderd heeft.

Wel deelt hij de gevoelens die VB-kiezers in vergelijkbare situaties uiten: “Ze zijn nog dezelfde dag vrijgelaten. Ik zweer je: dat is frustrerend. Had ik ook maar het minste signaal gekregen van het parket dat zoiets ernstig wordt genomen, dan had ik die brief nooit geschreven. Maar ze hebben mij geráákt. Mijn kinderen. Mijn eigen bloed.”

Niet iedereen binnen zijn kringen zou onder druk van zo’n viervoudige werkelijkheid hetzelfde gedaan hebben: “Maar ik moést ermee naar buiten komen. Ook al nemen niet alle medewerkers van Blokwatch, aan wie ik het vooraf niet had gevraagd, me dat vandaag in dank af.” Nog steeds zweert een deel van de Linkse Kerk bij de struisvogelpolitiek. Die andere Patrick, minister Dewael, kwam recent bij politie en krantenredacties tussen om het nieuws over een allochtone aanval op zijn zoon te smoren.

“Ik heb er lang over nagedacht of ik wel met het verhaal naar buiten moest komen”, legt Coeman zijn innerlijke tweestrijd uit, zo vlak voor de verkiezingen. “Maar ik moét wel. Je moet de dingen bij hun naam durven noemen. Noem het intellectuele eerlijkheid naar mijn kinderen toe.” En naar zijn lezers toe.

Dat soort eerlijkheid schijnt wat te ontbreken bij de onderzoekers naar de onverdraagzaamheid bij tieners. De Leuvense politoloog prof. Marc Hooghe schetst een ongeloofwaardig beeld van Vlaamse jongeren als uitzonderlijk onverdraagzaam en racistisch. Als hij wel eerlijk is, wat we bij voorkeur aannemen, dan gelooft hij zijn verhaal dus zelf, maar dan schort er iets aan zijn wetenschappelijke vorming.

In Humo (3-10) geeft Hooghe zelf tekst en uitleg. De interviewer stelt vast dat 11% “ja” antwoordt op de vraag: “Ben je het eens met racisten?” Hooghe: “Elf procent die er expliciet voor uitkomt racistisch te zijn, dat is veel. Maar je kan het ook anders bekijken: 89 procent heeft ‘nee’ geantwoord.”

Inderdaad, 89% verklaart zich niet akkoord met wat “racisten” zeggen. En let wel, in de term “racisten” zit een hele waaier aan racismebegrippen, te beginnen met “voorstanders van rechtsongelijkheid op basis van ras”. Door doelbewuste taalvervuiling, ondermeer vanuit het CGKR, zullen velen “racisme” echter begrepen hebben als “de wetenschappelijke stelling dat er überhaupt rassen bestaan”, of als het tegenstrijdige onzinbegrip “cultureel racisme”, waarbinnen vooral de “islamofobie”.  Allemaal samen goed voor 11%.

Waarom berichtten de media dan dat bij meer dan 40% van de Vlaamse jongeren racisme vastgesteld was? Heel listig hadden de racismedeskundigen ook de sluikse racisten uit hun tent gelokt: “We hebben een batterij vragen gesteld (…) om de graad van racisme te meten. Met de stelling ‘Het is beter voor een land dat bijna iedereen dezelfde gewoonten en tradities deelt’ gaat een derde van de jongeren akkoord. In ‘Als een land spanningen wil verminderen, moet de immigratie stoppen’ vindt 40 procent zich terug. De helft van de jongeren denkt dat de komst van nieuwe immigranten het voor henzelf moeilijker zal maken een goede job te vinden. En 40 tot 45 procent van de zestienjarigen ziet de aanwezigheid van te veel immigranten als een bedreiging voor onze levenswijze en is voor een verbod op hoofddoeken in de scholen.”

Kijk, kijk: een verbod op hoofddoeken wensen is racistisch. Dan is president Chirac en de grote meerderheid van de Franse parlementsleden racist, want zij hebben zulk verbod bij wet ingesteld. Zelfs Turkije kent een dergelijk verbod. Hooghe impliceert eigenlijk dat Chirac strafbaar is, want Frankrijk heeft net als België een wet die racistische woorden en daden bestraft.

Het bestaan van die wet maakt zo’n racisme-enquête trouwens bij voorbaat onzinnig. Hoe waarheidsgetrouw kan het gemiddelde antwoord zijn op de vraag: “Bent u schuldig aan een misdadige en strafbare mening?”? Overigens doet prof. Hooghe er goed aan, zijn respondenten niet bij naam te noemen, want zij zouden hem kunnen vervolgen wegens laster en eerroof. Iemand valselijk van een strafbaar feit beschuldigen, in casu “racisme”, is namelijk zelf ook een strafbaar feit.

Ook het feitelijk door elkaar gebruiken van verschillende definities van “racisme”, sommige volledig buitenissig (welk woordenboek definieert racisme als “voorkeur voor een samenlevingsvorm gebaseerd op dezelfde gewoonten en tradities”?), is in de wetenschap ontoelaatbaar. De eerste basiswet van de logica luidt: a = a. Dit wil zeggen dat men een term doorheen een redenering in dezelfde betekenis moet gebruiken. De term “racisme” daarentegen wordt voortdurend herkneed en in nieuwe betekenissen het veld in gestuurd om naar wens bepaalde standpunten of groepen te criminaliseren. Wie daaraan meedoet, plaatst zichzelf buiten de intellectuele correctheid.

Eigen volk eerst?

Ik dacht dat hij die slogan haatte?

Blijkbaar wou hij minstens dat er nultolerantie zou zijn tegenover zo'n geweld en niet de multiculturele betutteling. Toch blijft hij erbij dat het Vlaams Belang de oorzaak is, omdat zij dat al lang aankaarten en doordat zij dat aankaarten kon de regering er niets aan doen.

Als ze zo'n uitspraken doe, zou ik mij beginnen afvragen of zijn verhaaltje, dat hij en zijn familie aangevallen werden hierboven, ook niet uitgevonden is. Of misschien droegen ze een Vlaams leeuwtje ergens en hebben ze zo moedwillig die mensen uitgedaagd. Of hebben ze recht in de ogen gekeken van de anderen. Dat doe je toch allemaal niet. Hoedanook, het kan niet anders binnen het multiculturele model als dat zijn familie in de fout ging. Ik denk dat de heer Coeman een racist is, die betaald werd om zo'n commentaar te posten. Of we kunnen iets doen met het begrotingsoverschot (op 13/09 was er volgens de Tijd een tekort van 4 miljard euro voor 2007; twee dagen na de verkiezingen bleek dat tekort 6 miljard euro te zijn; morgen of vandaag komt de Tijd zeker vermelden dat er een overschot is en dat het geen probleem is).

Deze mail is een beetje cynisch bedoeld... Ik leer in elk geval Arabisch om vriendelijk MarHaba te kunnen zeggen. Kwestie van multicultureel te zijn, nietwaar?

Nietwaar? Niet waar, ja!

VAN BELLE Jean Marc
[email protected]

Het is..

..gewoon een grote superracist,deze heer Coeman.
Deze mensen herkent men aan hun demonisering van alle vormen van racisme,namelijk tegen mensen die misschien een ECHTE multi- dan wel monoculturele samenleving willen hebben in rust en vree.
De bikkelharde mentaliteit in Zo'n Coeman herkent men aan zijn gedrevenheid om een ""biculturele"" islam-marksistische hel te creëeren.
Zijn dhimmi houding zal hem uiteindelijk uiteindelijk parten spelen bij zijn project.
Ik vermoed nog tweehonderd van deze incidenten tegen Coeman en dan start deze mokromagneet met totale genocide...
..Tegen die verdoemde stigmatiserende Vlaams Belangers welteverstaan natuurlijk !
Sodedju ! :)

Het eigen bloed

Het eigen bloed van mijnheer Coeman? Foeifoei! Wat een taaltje. Straks vindt hij het ook nog een probleem dat het voorval op eigen bodem plaatsvond........