Blokwatch, Kampioen van het Eigen Volk Eerst

Marc Spruyt, de drijvende kracht achter Blokwatch, heeft op 14 juli de domeinnaam novacivitas.be geregistreerd. De klassiek-liberale denktank maakt normaal gebruik van de domeinnaam NovaCivitas.org, maar de kaping van de .be naam kan voor verwarring zorgen en stelt Blokwatch in staat om het publiek te misleiden.



Blijkbaar heeft het pleidooi (PDF) van Nova Civitas-voorzitter Boudewijn Bouckaert voor een centrumrechtse frontvorming, waaraan ook Vlaams Belang zou kunnen deelnemen, de toorn van Blokwatch opgewekt. Dat was al te merken aan de interventies van Blokwatch-militant Bart Hollevoet op mijn blog LVB.net. Nadat ik op mijn weblog geschreven had dat Bouckaerts idee van een centrumrechtse frontvorming wel wenselijk is, maar op korte termijn onrealistisch, deed Hollevoet of hij dat niet gelezen had, en beval hij mij om mij duidelijk uit te spreken over Bouckaert's idee voor "de opslorping van de VLD door Vlaams Belang", want "daar komt die oproep eigenlijk op neer", aldus Hollevoet. De illegale domeinkaping (Spruyt kan geen legitiem belang op de naam doen gelden, en heeft het oogmerk om te schaden) van novacivitas.be wordt binnenkort door een Antwerpse rechtbank in kortgeding behandeld, zo meldt Jan Heuvelmans op www.politics.be. Hugo Coveliers treedt daarbij op als raadsman van Nova Civitas. "Het verbinden van de vzw Nova Civitas, die een ernstige denkclub is, met een webstek die banaal, marginaal en bijzonder oppervlakkig oogt, creëert uiteraard een bijzondere schade voor verzoekster", aldus Coveliers, die namens Nova Civitas een schadevergoeding van 25.000 euro vordert.

Slapende honden wakker maken
In december vorig jaar werd Blokwatch-militant Stefaan Verdonckt aan de deur gezet bij Blokwatch. Verdonckts berichten in nieuwsgroep be.politics zouden "slapende honden kunnen wakker maken", zo kreeg hij van Spruyt te horen. Dat Blokwatch, dat naar eigen zeggen het 'racistische en ondemocratische' Vlaams Belang wil bestrijden, nu een niet-racistische en democratische liberale denktank als Nova Civitas viseert en met illegale acties dwarsboomt, zal zeker hier en daar enkele slapende honden gewekt hebben.

Het draait niet om racisme en xenofobie...
De kaping van de domeinnaam op zich mag dan al een faits-divers zijn, ze werpt wel een interessant licht op de ware bedoelingen van Blokwatch. Indien de strijd tegen racisme en xenofobie het werkelijke doel van Blokwatch zou zijn, dan zouden ze op mijn steun kunnen rekenen. Bouckaert's voorstel tot centrumrechtse frontvorming heeft echter niets met racisme en xenofobie te maken. Sterker nog: Nova Civitas staat op bepaalde vlakken poistiever tegenover immigratie dan Blokwatch en zijn broodheren. Nova Civitas is als klassiek-liberale denktank een groter voorstander van een versoepelde legale immigrate van arbeidskrachten (naar het voorbeeld van het Amerikaanse green card systeem), dan het ABVV dat Blokwatch financiert. Zoals bekend zijn de grote vakbonden in België tegen de invoer van arbeidskrachten (dat zou immers een neerwaartse druk op de lonen veroorzaken), maar voorstander van de invoer van kansarmoede (wat de basis van hun welzijnsindustrie-filialen verbreedt).

... maar wel om de bestendiging van een links beleid
Nee, het is Blokwatch uiteraard om iets heel anders te doen: de bestendiging van een centrum-linkse regeringsmeerderheid. Het cordon sanitaire is het belangrijkste middel om die meerderheid naar de toekomst toe te waarborgen. Het dwarsbomen van Nova Civitas door het kapen van een domeinnaam past in deze strategie. Nova Civitas, dat inzake xenofobie een smettelozer palmares heeft dan Blokwatch en zijn broodheren, vormt een bedreiging voor dat cordon sanitaire. Een centrumrechtse frontvorming zou uiteraard het Vlaams Belang meetrekken in een fatsoenlijke centrumrechtse beweging. In Italië hebben we van de neofascist Gianfranco Fini of van de rechtse nationalist Umberto Bossi geen racistische, fascistische of xenofobe uitspraken meer gehoord sinds hun partijen deel uitmaken van Berlusconi's Forza Italia.

Dewinter en Spruyt, één strijd
Twee weken geleden hoorde ik N-VA voorzitter Bart Dewever zeggen dat het cordon sanitaire een deur is die van twee kanten op slot is. Aan de ene kant de voorstanders van het cordon sanitaire, aan de andere kant de hardliners binnen het VB die het cordon als electorale levensverzekering zien. In dat opzicht zijn Blokwatch en Filip Dewinter objectieve bondgenoten, en werkt Marc Spruyt actief (maar onbedoeld) mee aan de bestendiging van de racistische en xenofobe accenten in het VB-gedachtengoed. Dit alles uiteraard ten bate van de bestendiging van de regeringsdeelname van links. Kortom: eigen links volk eerst.

Negeren die handel

Aangezien Marc Spruyt er met zijn "onderzoeksjournalistiek" maar niet in slaagt het VB te nekken probeert hij met zo'n fratsen de aandacht toch op zich te trekken.

Laat in alle stilte die juridische procedure haar werk doen.

Het is leuk om Spruyt eens de volle laag te geven en hem een koekje van eigen deeg te bakken, maar maak je er zeker niet druk in.

1. Politiek fatsoen

1. Waarom die verontwaardiging omdat Blokwatch manoeuvreert om centrum-links aan de macht te houden? Wat had u verwacht? Ze zijn linksen en handelen ernaar. Er is erger. De VLD-top ijvert voor hetzelfde doel. En wie voor de VLD blijft stemmen is medeplichtig.
2. Niet iedereen vindt dat onversneden rechtsen fatsoenlijk worden als ze hun ideeën aanlengen (of verzwijgen) en aan de gedekte tafel in het centrum aanschuiven. Sommigen noemen hen overlopers of vrijwillige castraten. In hoeveel bochten heeft Fini zich niet gewrongen om zijn braafheidsattest te krijgen?
3. Is het een verbetering dat we van Fini en Bossi geen vrijmoedige uitspraken meer horen? Het politieke leven in Europa was zonder dat toch al eenzijdig genoeg! Vooruit, laat links nog wat meer de vrije loop!
Eigenlijk hoop ik dat de onderwerping van Fini (en van anderen in zijn situatie) gespeeld is, en enkel tot doel heeft blijvend mee te regeren en aldus zijn opvattingen op een sluikse manier in de praktijk te brengen.
Maar ik ben weer te goedgelovig. In Vlaanderen kennen we genoeg politici die begonnen zijn in de Vlaamse Beweging en zich dan met wellust hebben ondergedompeld in de modderpoel van de grote Belgische politiek. Waarom zou het in Italië anders zijn?

hoop

Deze hoop had ik omtrent de VLD ook, toen ze in de groenroodblauwe coalitie stapten.
Stom van mij hé?
We weten hoe het is afgelopen. Wie zijn principes verraadt, gaat naar de hel (F.A. Hayek).
Vrijwillige castraten - goed gezegd!
Op zijn minst gedeeltelijk, maar misschien zelfs in essentie, is de linkse kerk uit op de devirilisatie van de maatschappij.
Ook de 70 km/u snelheidsbeperking om maar eens iets schijnbaar volslagen onbenulligs te noemen dat hier schijnbaar niets mee te maken heeft (maar enkel schijnbaar) past in deze castratiegedachte.