Filip Dewinter Tweemaal in de Fout met Video

Filip Dewinter plaatste eerder deze week een video op het Internet waarop te zien is hoe twee minderjarigen in een auto inbreken in de Somerstraat in Antwerpen. Gevolg: het parket stelt een onderzoek in, omdat het in België niet toegelaten is de identiteit van minderjarigen die ter beschikking van de jeugdrechter staan bekend te maken. Waarop het Vlaams Belang uiteraard moord en brand schreeuwt. Resultaat van het hele zaakje: vooral dat Filip Dewinter in volle komkommertijd nog eens in het nieuws is geweest, maar of er ondertussen in de Somerstraat veel veranderd is durf ik te betwijfelen.

[inline:01]
Om te beginnen speelt Filip Dewinter het spel zeer onzuiver, want hij probeert in de video het bewijs te zien dat het beleid van Dirk Grootjans faalt:
Het Vlaams Belang stelt vast dat nét in een buurt die geruime tijd terug door de schepen voor integrale veiligheid Dirk Grootjans als prioriteit en «hot spot» werd verklaard, de normvervaging quasi totaal is. Al de maatregelen die de schepen in deze buurt wou nemen schijnen weinig succes te kennen.
Dat had gekund, ware het niet dat de video die hij op het Internet plaatste al meer dan een jaar oud is en meer bepaald dateert van 25 april 2004. Nu is Dirk Grootjans al langer dan een jaar schepen van veiligheid, maar het is toch straf dat Filip Dewinter verwacht dat zijn nieuwe veiligheidsplan ook feiten in het verleden zou hebben kunnen verhinderen.

Tweede fout is dat Filip Dewinter duidelijk het conflict heeft gezocht, hoewel dat strikt genomen niet nodig was. Als het Filip Dewinter er werkelijk om te doen was geweest de criminaliteit in de Somerstraat te illustreren, dan had hij dat even goed kunnen doen met precies dezelfde video indien hij de minderjarigen onherkenbaar had gemaakt. Het parket zou dan geen reden gehad hebben om een onderzoek tegen hem in te stellen, maar de controverse zou natuurlijk ook niet zo groot geweest zijn als nu. Het Vlaams Belang noemt in een reactie het onderzoek van het parket trouwens «hallucinant», maar een goede verklaring waarom precies een video met herkenbare minderjarigen op het Internet geplaatst moest worden heb ik voorlopig nog niet gelezen.

Jurgen Verstrepen meent dan weer dat er niets aan de hand zou mogen zijn, omdat de wet volgens hem «achterhaald en niet doeltreffend» is:
Misdadigers van welke leeftijd ook moeten maar leren omgaan met de mediatechnieken van vandaag.
Daar is zeker iets van aan, en in Seoul is er een vrouw die daar zelfs kan van meespreken, maar de vraag is wat Filip Dewinter eigenlijk wou aanklagen: de wet op de privacy of de criminaliteit in Antwerpen.

[inline:02]
Verder schrijft het Vlaams Belang dat «zulke vandalenstreken helaas dagelijks [gebeuren]». Als ik het goed begrijp, zou men dus vrijwel dagelijks opnamen kunnen maken in de Somerstraat. Ik wil nog aannemen dat het gros van die streken uitgevoerd wordt door minderjarigen, maar waarom dan nu een video van meer dan een jaar oud bovengehaald moest worden is me niet helemaal duidelijk. Op een paar dagen tijd had men toch gemakkelijk een nieuwe video kunnen produceren, niet?

Het lijkt me duidelijk dat Filip Dewinter deze week bewust het conflict opgezocht heeft om zich nog eens in de slachtofferrol te kunnen wentelen, zonder dat er aan het echte probleem iets zal veranderen. En dat dit gebeurd is met voorbedachte rade geeft Filip Dewinter zelf toe wanneer hij zegt dat hij op voorhand hierover een aantal advocaten geraadpleegd heeft. Hij wist dus goed waaraan hij begon, terwijl het een koud kunstje was geweest het conflict te omzeilen. Bovendien gebruikt hij een video die meer dan een jaar oud is om kritiek te leveren op een nieuw veiligheidsplan. Wat mij betreft gaat hij hiermee dus twee keer in de fout. Na de episode rond de grafschennis in Sint-Niklaas had men misschien kunnen verwachten dat men bij het Vlaams Belang alvast voor een tijdje het verstand zou gebruiken, maar blijkbaar was dat toch weer net iets te veel gevraagd.

straffeloos

Wat veel belangrijker is, en wat schrijver dezes dus blijkbaar ook een beetje niet heeft opgemerkt, is dat hiermee nog eens de straffeloosheid van dergelijke feiten is aangetoond, de frustratie van de slachtoffers die zelfs wanneer ze de misdaad filmen, net daarom voor racisten worden uitgemaakt en vervolgd. Natuurlijk verlagen slechts smerige racistische blanke slachtoffers zich tot zulke praktijken als het filmen van "kattekwaad", in hun schandelijke onwil zich niet vrijwillig te laten beroven.

Ik stel mij ernstige vragen bij dit soort FDW-bashing.

Geen FDW-bashing

Zou het wat de straffeloosheid betreft een verschil gemaakt hebben of de minderjarigen op de video herkenbaar of onherkenbaar waren geweest? Volgens mij niet. Waarom dan niet gewoon een proces omzeilen door de daders onherkenbaar te maken?

Juist

U hebt gelijk. Het was een kleine moeite om het filmpje in die zin te bewerken, en het getuigt van weinig verstand dat dat niet gebeurd is.

Maximaal gescoord

Indien het filmpje bewerkt was om de gezichten onherkenbaar te maken, dan zou het parket geen onderzoek openen tegen Dewinter wegens schending van de privacy, en dan zou de indruk niet worden gewekt dat men de boodschapper harder aanpakt dan de daders.

Het getuigt juist van een gewiekst inzicht vanwege Dewinter in de werking van de media, het gerecht en de publieke opinie, om de gezichten op dat filmpje niet onherkenbaar te hebben gemaakt. Daardoor opent het parket een onderzoek naar inbreuken op de privacy van minderjarigen, en precies daardoor blijft de indruk hangen dat men de boodschapper harder aanpakt dan de daders.

Indien het doel was om maximaal te scoren, dan werden exact de juiste stappen gezet. Operatie volledig geslaagd.

Ik zou dus zeker niet stellen dat het van weinig "verstand" getuigt, eerder van weinig ethiek, dat de gezichten niet onherkenbaar werden gemaakt. Ook het feit dat de datum wel verborgen werd (zij het met weinig succes) roept vragen op. Waarom mochten we dat niet weten?

Ach ja, "het doel heiligt de

Ach ja, "het doel heiligt de middelen", nietwaar ? Dat is zo in alle dictaturen en totalitaire regimes. In het begin veelal aangemoedigd en gesteund door "het volk", die het zelfs sympathiek vinden dat regels met de voeten worden getreden. Tot ze er uiteindelkijk zelf het slachtoffer van worden... Niets nieuws onder de zon.

Quote: "Het lijkt me

Quote: "Het lijkt me duidelijk dat Filip Dewinter deze week bewust het conflict opgezocht heeft om zich nog eens in de slachtofferrol te kunnen wentelen, zonder dat er aan het echte probleem iets zal veranderen."

Klopt natuurlijk. Dewinter speelt weeral eens het succesvolle spel van egotripper en eeuwige klager, het slachtoffer. De verzuring aanscherpen, er is veel oor voor bij de bevolking. Of daar iemand beter van wordt ? Juist, hijzelf...
Erger(ethisch gezien)vind ik het doelbewust minachten van bestaande regels en wetten, dit terwijl precies volksvertegenwoordigers zoals hij de macht en het mandaat hebben om die regels te maken of te wijzigen.

dat lijkt mij anders

sta mij toe uw post en de daarin voorkomende quote te herschrijven als volgt:

Quote:" Het lijkt mij duidelijk dat Filip Dewinter deze week bewust het conflict opgezocht heeft om nog eens aan te tonen hoe de blanke bevolking het slachtoffer is, zonder dat de gevestigde politiekers iets aan het echte probleem zullen veranderen".

Zo gesteld klopt het. Dewinter laat weeral eens zien waarom men terecht eeuwig klaagt en dat de rol van de autochtone bevolking die van het slachtoffer is.
De verzuring aan het licht brengen, er is veel nood aan bij de bevolking. Of daar de politiek beter van wordt? Neen, want erger nog (ethisch gezien) vind ik het doelbewust minachten van wat er werkelijk leeft bij de bevolking, dit terwijl precies volksvertegenwoordigers de macht en het mandaat hebben om er iets aan te doen.

Win-win

M.i. heeft FDW hier een mooie strategische (voor)zet gegeven. Hoe men het ook draait of keert, de zaak moet een staartje krijgen. Wordt er niet vervolgd, dan is dit een precedent. Wordt het een (op voorhand verloren) rechtszaak, zal de publieke opninie dit belonen - wie heeft de reacties gelezen op de webstek van het Nieuwsblad? Wie heeft zijn oor te luisteren gelegd bij de mensen die wél 'weten wat goed voor hen is'? Zelfverklaarde tegenstanders geven uit eigen beweging toe dat ze bij deze actie het voor één keer wél kunnen eens zijn met FDW.
FDW heeft, denk ik, bewust willen provoceren door de gezichten niet onherkenbaar te maken om zo een reactie uit te lokken.

Alle andere argumenten ("doelbewust minachten van bestaande regels en wetten")zullen bij de publieke opninie geen hout snijden omdat men voortgaat op PERCEPTIE, de Pavlov-getrainde reflex die we allemaal bezitten dankzij...Noël Slangen - what's in a name?