Hoofddoekje Wel, of Toch Maar Niet?

De discussie in Antwerpen rond de hoofddoek aan de balie begint hilarische trekjes te krijgen. Dat ligt niet enkel aan de houding van moslima’s zelf maar evengoed aan de wijze waarop politiek gereageerd wordt en de verslaggeving vanuit de media.

Nog even de feiten op een rijtje. Het Antwerps stadsbestuur vermeldt in het bestuursakkoord dat, gezien de diversiteit in levensbeschouwingen, ambtenaren die rechtstreeks in kontact komen met de burger voortaan uiterlijke tekenen van levensbeschouwing achterwege moeten laten.

Dat is niet naar de zin van een aantal moslimgroeperingen. Nog voor er van enig georganiseerd protest spraken was vermeldde De Standaard al in december 2006 het standpunt van een Salafistische organisatie. De stad zou in het bepalen van een maatregel die ook hoofddoeken betrof, beter eerst eens met hen komen praten. Begin 2007 is het dan zover. Enkele vrouwenorganisaties verenigen zich tot BOEH (Baas over Eigen Hoofd) en komen, uit protest tegen de clausule in het bestuursakkoord, samen op de Groenplaats.

In de berichtgeving over dit protest speelt de media een merkwaardige rol. Gezien het aantal vrouwen wat aanwezig was, in vergelijking tot het aantal vrouwen wat in het straatbeeld met hoofddoek rondloopt, was er goed nieuws. De meeste vrouwen leken de maatregel gewoon te aanvaarden. Slechts een beperkt aantal kwam voor dat protest opdagen, zeker in verhouding tot het hoge aantal vrouwen in het Antwerpse straatbeeld met hoofddoek. In tegenstelling tot de indruk die de media geeft, leeft er dus eigenlijk zo goed als geen protest onder moslima’s tegen het bestuursakkoord.

Dat is ook eenvoudig te verklaren. Binnen de Antwerpse moslimwereld bestaan veel subgroepen, met sterke onderlinge verschillen, maar ook gelijkenissen.

Een daarvan is hun geografische origine in het thuisland. De eerste migranten uit Marokko en Turkije waren vooral laaggeschoolden uit dorpen met een sterke volksislam. De meeste volgmigranten delen nog steeds die achtergrond wat gedeeltelijk hun sociaal en economisch zwakke situatie verklaart, en gezinnen die hier ontstonden houden vast aan de traditie en identiteit die ze hierop bouwden. Daarin is het gebruikelijk dat de man kostwinner is, vrouwen horen niet te werken. Zij doen het huishouden en zorgen voor de kinderen. Bij eerder traditionele subgroepen bestaat die mentaliteit nog steeds.

Binnen die groepen is er dan ook weinig belangstelling voor de beslissing van de stad die volgens de dames van BOEH vrouwen discrimineert op de arbeidsmarkt. Ze zijn toch al niet van plan om van die arbeidsmarkt deel uit te maken. Ze kiezen massaal voor traditionele vrouwenrollen en worden daarin vaak aangemoedigd.

Natuurlijk geldt dit niet voor iedere Antwerpse moslim. Er zijn evengoed moslima’s die wel werken. Daarbij wordt echter wel in belangrijke mate hun succes bepaald door opleiding en door hun vermogen om zich aan te passen aan bedrijfscultuur en verwachtingen van een werkgever versus levensbeschouwelijke overtuiging en eigen culturele achtergrond.

Jammer dat geen enkele fotograaf die op het Groenplaats-protest aanwezig was, het plaatje schoot van een eenzame Naima Lanji die buiten de gevormde kring van protesterende vrouwen met hoofddoek stond. Ze stak schil af. Dit gemeenteraadslid zonder haar hoofddoek sprak in wezen alle argumenten van de betogende vrouwen tegen.

Maar blijkbaar ontgaat dit niet enkel de dames zelf, maar ook de pers. Liever laten ze mevrouw Miri aan het woord; “Kerstbomen en paaseieren moeten verboden worden!” Alsof haar hoofddoek daar iets mee te maken heeft. Miri ziet niet dat ze met de guillotine van vrouwenrechten op haar hoofd, vooral blijk geeft niet eens te snappen waar dit over gaat. Het gaat over de vraag of zij terecht het standpunt inneemt dat, omdat zij vindt dat een hoofddoek moet, dit recht geldt voor altijd en overal, boven de verwachtingen van een diverse samenleving. Ze eist dat haar overtuiging voorrang heeft binnen de diversiteit van levensbeschouwingen van alle andere Antwerpenaren. Als daarvoor gekozen wordt, zullen we steeds ingrijpender onze maatschappij aan eisen zoals die van mevrouw Miri moeten aanpassen. En juist dat botst op protest van al wie de opvattingen van mevrouw Miri en zusters niet delen en dit in de toekomst ook niet van plan zijn.

bruessel_flugblatt-small.jpg

Dat protest krijgt vorm, getuige de geplande betoging in Brussel op 11 oktober. Het is opvallend dat een organisatie zoals de AEL zonder moeite in de media kan zeggen dat het bij dit protest om extreem-rechts, racisme en haat tegen andere culturen en overtuigingen gaat. Dat is helemaal niet zo. Voor de meeste Vlamingen zijn mensen wel welkom, zolang hun cultuur niet de onze verdringt, of hun overtuiging niet inhoudt dat anderen die van hen achterwege moet laten.

Die eisen en uitlatingen zijn beledigend voor menige Antwerpenaar en Vlaming en getuigen van weinig bereidheid tot dialoog, laat staan zelfkritiek. Evenmin doen de opmerkingen  van Meryem  Kacar dit, die zelfs de kritische houding van Vlamingen vergelijkt met de holocaust en iedere vorm van kritiek afdoet als een simplistische perceptie. Dat is beledigend en stigmatiserend tegenover grote delen van de Vlaamse bevolking en dit soort uitspraken wordt door steeds minder mensen gepikt.

Het Antwerps stadsbestuur zou er goed aan doen eens te kijken naar de samenhang en netwerkvorming tussen vrouwen die georganiseerd opkomen voor hun recht op hoofddoek, steeds en overal, omdat het moet, en andere organisaties die dit eveneens hoog op de agenda hebben staan. Dat zou inzicht geven waar en vooral met wie men eigenlijk te maken heeft en waar dit voor staat. Die vraag is veel dringender dan de grootte van de hoofddoek die wel of niet toelaatbaar is. De huidige bandana-discussie is dan ook lachwekkend.

Die informatie over netwerkvorming van verenigingen met radicale standpunten zal het stadsbestuur niet krijgen via een of andere integratiedienst. Die informatie zullen ze moeten halen binnen de moskees en verenigingen die een beeld geven van de organisatie van subgroepen. En vooral bij ervaren veldwerkers, die vaak wel weten wie echt met integratie bezig is en wie slechts een eigen agenda nastreeft, daarbij geholpen door onwetende politici en gesteund door een media die politieke correctheid hoger draagt dan objectieve verslaggeving. Hopelijk kunt u er nog om lachen voor ook dit verboden wordt?
Misschien mogen glimlachjes dan nog wel... net als hele kleine paaseitjes en kerstbomen.

hoofddoekje, toch maar niet....!!!

In Nederland is het verboden kleding en/of ordetekenen te dragen die een bepaald staatkundig streven uitdrukken. (art. wvs 435)
Die speciale (islamitische) kleding geeft uitdrukking van het streven naar het kalifaat, een staatkundig streven dus.
Zoals zovaak een handhavings probleem dus.
Toen de discussie over hoofddoekjes ed. startte eind jaren '80 van de vorige eeuw, heb ik gepoogd een artikel geplaatst te krijgen in de NRC en de Volkskrant, dissidente geluiden werden echter niet afgedrukt.
De strekking van het artikel was mijn verwachting dat wanneer wij hoofdddoekjes en burkas toestaan, wij de westerse vrouwen en meisjes vogelvrij zouden verklaren.
Immers islamitische jongens en mannen leren dat een net meisje/vrouw zich bedekt en de anderen zijn slechts hoeren en sletten waarbij alles is toegestaan.
Helaas is dit maar al te waar gebleken, een hausse van verkrachtingen en aanrandingen is inmiddels over die gebieden van west Europa getrokken, waar zich grote groepen islamieten hebben gevestigd.
In vele landen zijn de preciese cijfers geheim -logiesch he?- maar laatst zag ik cijfers uit Zwitserland en daar betrof het aandeel veroordeelden van islamitische afkomst voor aanrandings- en verkrachtingsdelicten 86%.
Uit respect voor onze eigen west Europesche cultuur en de vrijheid en gelijkwaardigheid van vrouwen, moeten we dus de hoofddoekjes ed. afwijzen, het kan niet samengaan in een land of stad.
Verder wordt door de radicalere elementen onder de islamieten, het hoofddoekje gebruikt om de eigen groep onder controle en bijelkaar te houden.
En in combinatie met straatterroristen worden op die manier islamitische gettos gecreëerd, alle anderen worden lastig gevallen of erger, die autochtonen die het zich kunnen permiteren vestigden zich elders.

Hoofdoekje of bandana

Een raak artikel.

Inderdaad de hoofddoek is niet zomaar een doekje dat het hoofd bedekt, maar een symbool. Het staat voor een boodschap die men uitdraagt.
Als men de hoofddoek vervangt door een bandana, dan is die bandana verworden tot het symbool van de boodschap die men uitdraagt.
De boodschap wordt op die manier onverkort uitgedragen.

Meryem Kaçar onlangs nog in een interview:

Meryem Kaçar onlangs nog in een interview: "Abou Jahjah heeft gelijk.
Allochtonen moeten zich niet aanpassen aan de Vlaamse waarden en normen,
want die bestaan niet eens."

Maar deze zin die ze schrijft "Neen, ik
verwacht niet meteen een nieuw Auschwitz, wel een permanente
rechtvaardigingsgrond voor discriminatie en vernederingen, en grotere
acceptatie van militair geweld tegen moslims zoals in Palestina, Irak
of Libanon." loopt de spuigaten uit! Niets over Darfoer (genocide met +300.000 doden en +2.5M vluchtelingen), niets over de Westelijke Sahara (30 jarige bezetting, ethnic cleansing, 2700 km lange muur), niets over de genocide van de Koerden door Turken en Saddam. Als men over deze problemen monddood blijft en dan nog eens misbruik gaat maken van de holocaust maar wel de Turkse genocide op de Armeniers verzijgt dan verliest men alle credibiliteit. Misschien is dat de reden dat ze bij Groen! een plaatsje op de lijsten kreeg.