Moslimscholen

Het is zover, in Sint Jansmolenbeek wordt de eerste moslimschool geopend. Laten we niet hypocriet zijn, daar hebben moslims alle recht toe. Want er zijn immers ook katholieke, joodse, of Steinerscholen, het aanbieden van onderwijs vanuit een bepaalde levensovertuiging of ideologie kan in Vlaanderen, moslims hebben gelijke rechten. Maar hoe zit het met plichten? Natuurlijk kan de bedoeling van onderwijs nooit zijn dat er jongeren een schoolbank verlaten zonder toekomst op werk, of hoger onderwijs. Daarom kunnen wel enkele vragen aan de oprichters van deze school gesteld worden. En aan ouders die hun dochter hier naar toe sturen.

De school is enkel voor meisjes. Volgens de BOEH-dames is dat onze schuld door het hoofddoekengedoe, “kijk nu wat het resultaat is! Omdat sommige scholen willen dat leerlingen geen hoofddoek dragen leidt die ‘discriminatie’ tot dit initiatief, jullie schuld!”

Het is te hopen dat de media wakker schieten en de moed hebben om enige kritische vragen te stellen, want je kunt dan ook een school oprichten waar jongens worden toegelaten? Perfect combineerbaar met meisjes met hoofddoek, toch? Benieuwd of er voldoende eerlijkheid is om toe te geven dat de school wordt opgericht omdat volgens de strikte Islamitische principes het hele Vlaamse onderwijs niet deugt. De hoofddoek lijkt eerder het excuus om die discussie ten gronde uit de weg te gaan en verongelijkt te kijken richting Vlaamse samenleving.

Voor strikte moslims hoort onderwijs vanaf de pubertijd gescheiden te zijn. Voor je het weet slaat de verleiding en duivel toe en krijg je onzedelijk gedrag. Daarom is vanaf de pubertijd vrij sociaal verkeer niet meer toegelaten. Meisjes zijn extra kwetsbaar, roddel kan hun toekomst kapotmaken. Het is trouwens volslagen onbegrijpelijk dat er een aparte school voor meisjes wordt opgericht, die zijn vaak al braaf genoeg. Beter zouden Marokkaanse jongens apart gezet worden gezien het hoge aantal dat via school of op straat een Vlaams vriendinnetje versiert, maar blijkbaar deelt niemand die vaststelling en focust men op het gedrag van toekomstige vrouwen.

De discussie over de nood tot moslimscholen loopt al lang binnen de moslimgemeenschappen. BOEH  maakt van de gelegenheid handig gebruik om Vlamingen weer een geweten te schoppen, hopelijk durft ooit iemand eens met die dames een gedegen dialoog aangaan. Maar goed, een meisjesschool dus, hoger middelbaar onderwijs.

Betekent dit middelbaar onderwijs nu een ASO, TSO  of BSO richting? Wordt er bij de toelating rekening gehouden met het niveau wat kinderen wordt aangeraden te volgen? Of wordt iedereen toegelaten omdat ook dat centrum voor leerlingenbegeleiding hoe dan ook toch discrimineert? Nochtans lijkt het me logisch dat,  indien iedereen welkom is, dit zal leiden tot klassen met grote onderlinge individuele verschillen in leertempo tussen jongeren. Hoe halen die dan een gehomologeerd diploma aan het einde van de rit? Of heeft dit geen belang omdat tegen die tijd quota’s ons verplichten iedereen die “allochtoon” is van baan te voorzien? Dus ook jongeren die zich aan de arbeidsmarkt aanbieden met een vaag diploma middelbaar, niet erkend als onderwijs volgens vastgelegde norm?

En hoe zit het met biologie, of wordt dit wel of niet gegeven? En wat met Darwin, op een verboden lijst als “haraam”? Wat met het douchen na de “turnles”, gaan we dit doen volgens strikt Islamitisch gebruik, met kleren aan? Verschillende vaders wezen me er in het verleden op dat naakt douchen verboden is en al zeker in bijzijn van derden. Daarom wilden die vaders dan weer moslimscholen. Leren meisjes dit op die school? Seksuele voorlichting zou niet worden gegeven, brengt de huwelijksnacht vanzelf genoeg wijsheid over het toekomstig leven als vrouw?

Iedereen die meisjes van allochtone origine een warm hart toedraagt en bezorgd is over de participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt en samenleving, zou nu toch de wenkbrauwen moeten fronsen. Informatie over seksualiteit hoort het recht van iedere jongere te zijn, ook van meisjes met hoofddoek, vooral gezien de “onwetendheid” onder volwassenen in eerder traditionele subgroepen. Die bleek tijdens menig gesprek en werd ook geconstateerd door de journalisten Janny Groen en Annieke Kranenberg in hun boek over jonge strikte moslima’s “strijdsters van Allah” een boek wat verhelderende inzichten geeft.

Een zeer strikte leer schept in deze samenleving mogelijk ook een wereldbeeld wat hun omgeving als vijandig afschildert, dat leidt tot segregatie tussen burgers. Iemand mag me eens uitleggen hoe binnen dit geheel van school volgens Islamitische principes gewerkt zal worden aan sociale vaardigheden, die noodzakelijk zijn om te leven binnen een samenleving met gemengd sociaal verkeer! Gaan deze meisjes deelnemen aan buurtfeestjes in de wijk, naar een open deurdag van een sociaal centrum waar Jef met een pintje staat en krijgen ze alle kansen om zichzelf als individu binnen deze samenleving maximaal te ontplooien? Indien wel zullen deze scholen een aanwinst zijn.

Maar de kans lijkt groot van niet, gezien de ervaring in Nederland met moslimscholen. Daarom moeten de initiatiefnemers, en ouders die hun kinderen daar sturen goed weten wat voor een keuze ze maken. Dit geheel mag dan Islamitisch verantwoord zijn, vanuit maatschappelijk perspectief is het een ticket richting minder kansen, indien de toekomst meer mag inhouden dan huwelijk en bijbehorende rol voor vrouwen. Ouders die islam boven de maatschappelijke toekomst van hun dochter willen zetten krijgen uiteraard de vrijheid dit te doen, maar moeten dan ook niet meer verongelijkt kijken naar die samenleving indien hun dochter minder kansen tegen komt, omdat haar scholingsniveau niet aansluit, er geen werk voor haar is, met hoofddoek.

En voor iemand over de Joodse scholen begint; die vergelijking wordt brandhout als je de cijfers criminaliteit, jeugdwerkloosheid en lage scholing van jongeren van Joodse en Marokkaanse origine vergelijkt. Juist die scholen bewijzen dat dit slechts kan als je ook een antwoord hebt voor bijvoorbeeld werkgelegenheid en verdere studies, desnoods in het buitenland.

In Vlaanderen bepaalt de samenleving de plaats van religie. De Antwerpse Joodse  orthodoxe gemeenschap accepteert dit en de gevolgen van hun keuze. Binnen Islam is dit andersom, daar wordt de samenleving door de koran bepaald, volgens een steeds groter aantal subgroepen. Die botsing tussen die twee uitgangspunten, religie of samenleving met scheiding van kerk en staat zie je steeds vaker en duidelijker. Het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat onderwijs wat meisjes voorbereidt op een wereldbeeld waar religie het uitgangspunt is, kansen beperkt omdat de samenleving in Vlaanderen nu eenmaal niet door religie wordt bepaald. Hopelijk denken Marokkaanse ouders twee keer na, voor er over het lot van Fatima wordt beslist.

Joodse scholen?

Scherpe analyse weeral, Marij, je bent een verademing in dit landschap. Toch mis je de bal wat Joodse scholen betreft: zie vele artikels over Satmar etc Biologie, turnles enz zijn even omstreden. En het is dit deel van de Joodse gemeenschap dat groeit, niet de liberalere tak. Niet dat dat iets afdoet aan je analyse over de moslimscholen, maar het dient genuanceerd.

Niet erkend ...

... eventuele getuigschriften of diplomas van deze scholen worden niet erkend door de franstalige gemeenschap.