Europees Gerecht Holt Rechtsstaat Verder Uit

Op 21 september heeft het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Unie een arrest geveld dat de rechtsstaat én de democratie verder uitholt. De grond van de zaak betrof het aanslaan van gelden van personen die verdacht worden van banden met al-Qaeda.

Welnu, het Gerecht heeft in de meeste absolutistische bewoordingen gesteld dat beslissingen van de Veiligheidsraad voorrang hebben boven welke andere rechtsregels ook, zowel boven het nationale recht als dat van de Europese Unie en zelfs boven het Europees Verdrag inzake Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden. Erger nog, het gerecht oordeelt dat zelfs wie geen lid is van de Verenigde Naties (zoals de Europese Unie bv.), daaraan gebonden is. Een totale abdicatie.

En zo kunnen 5 rechters de soevereiniteit en democratie geheel buiten spel zetten ....

Een officieel persbericht met samenvatting vindt U hier (pdf).

Dit kunnen ze toch niet

Dit kunnen ze toch niet serieus menen? De besluiten van een clubje van 'de sterksten op aarde' (onder de vriendelijke VN-vlag) die voorrang hebben op alle mogelijke (pseudo-)democratische rechtsregels? Is dit een grap of echt wel het begin van het einde?

Eigenlijk komt dit erop neer

Eigenlijk komt dit erop neer dat in bepaalde omstandigheden de besluiten van het politburo van de Chinese KP voorrang krijgen op de bepalingen van het EVRM. China is immers lid van de Veiligheidsraad en de houding van China in dit orgaan kan in bepaalde gevallen bepalend zijn voor de besluiten die de Veiligheidsraad neemt. 'Mensenrechten' die in de hiërarchie der 'waarden' onder de voorkeuren van het Chinese politburo kunnen terechtkomen, zijn natuurlijk helemaal geen mensenrechten. Het EVRM gaat dus, itt wat vaak wordt beweerd, helemaal niet over mensenrechten. Lijkt mij een interessant weetje.