Islamcreationisme

Verleden zondag was een zwarte zondag voor de dromers van een multiculturele samenleving en een «Europese islam». Die dag was immers heel televisiekijkend Vlaanderen getuige van het ultieme failliet van die twee dromen, toen imam Nordine Taouil in het VRT-programma De Zevende Dag bleef zweren bij het bijbelse creationisme.

Tegenstanders van al wat naar multiculturaliteit ruikt zouden de imam op hun blote knieën moeten danken voor de voorstelling die hij in de VRT-studio's ten beste gaf. Vanaf nu kan immers elk debat in de kiem gesmoord geworden door één enkele eenvoudige vraag aan de moslim van dienst: aanvaardt hij het darwinisme, of houdt hij vast aan het creationisme? Speelt men voor een publiek waarvan het merendeel ze nog altijd alle vijf op een rij heeft, hoeft men daarna zijn mond zelfs niet meer open te doen om gelijk te krijgen, want de kans is groot dat de moslim zich net zoals imam Nordine Taouil in De Zevende Dag hopeloos buiten spel zet. En dan te bedenken dat Nordine Taouil nog moet doorgaan als één van de gematigde moslims in ons land!

Of is Nordine Taouil soms een geïsoleerd geval? Een dag later ging Koen Fillet voor zijn Radio 1-programma Feyten of Fillet op zoek naar moslims die wel het darwinisme willen aanvaarden, en tot zijn stomme verbazing –trouwens goed te horen aan zijn stem– had hij er zelfs niet één enkele kunnen opsnorren. Maar, voegde hij er nog aan toe, het is natuurlijk wel vakantie – alsof dat een groot verschil zou gemaakt hebben. Waarom bijvoorbeeld niet snel eens naar Kif Kif gebeld? Of één van de vele moslim mandatarissen die ons land rijk is, en die anders altijd wel te vinden zijn om hun multiculturele zeg te komen doen over één of ander onderwerp? En bij mijn weten is bijvoorbeeld ook een Mimount Bousakla van de Lijst Dedecker nog altijd moslim, en niet bepaald op haar mondje gevallen.

In ieder geval heeft Johan Braeckman van SKEPP gelijk wanneer hij stelt dat dit soort onzin –want kunnen we dit dan werkelijk iets anders dan onzin noemen?– de integratie van een grote groep immigranten niet bepaald vooruit helpt. En het moet gezegd, ik kan me niet herinneren dat we dit soort van problemen, om over hoofddoeken en mannelijke gynaecologen nog maar te zwijgen, hebben of gehad hebben met Spanjaarden, Italianen of Grieken die lang geleden inweken, Chinezen of Japanners, of de nieuwe immigranten uit Centraal- en Oost-Europa. Die immigranten hebben dan ook veel minder last van werkloosheid, criminaliteit, of politie of werkgevers die zich dan «racistisch» tegenover hen gedragen. Zou het ene soms iets met het andere te maken kunnen hebben? En dan willen sommige politici ons doen geloven dat alle immigratie altijd en overal de samenleving verrijkt, zowel cultureel als economisch.

Met dit voorval moet het nu voor iedereen die het wil begrijpen duidelijk zijn dat de integratie van de moslims in Europa niet mislukt is, maar van het begin af reeds volkomen onmogelijk was. De islam is niet louter een godsdienst, zelfs geen religieus-politieke-culturele ideologie, maar een letterlijk allesomvattende ideologie, die ook ingrijpt in de economie (denk bijvoorbeeld maar aan de Fortis B Fix 2008 Islamic Index 1) en zelfs de wetenschap. Hoeft het dan bijvoorbeeld te verbazen dat men tot nog toe in Stockholm nog niet bepaald veel Nobelprijzen economie of geneeskunde aan moslims heeft kunnen uitdelen? Maar dat de integratie van de islam, die het darwinisme niet kan aanvaarden, zelfs niet op het meest praktische niveau, in de Europese samenleving totaal onmogelijk is, kon niet beter geïllustreerd worden dan precies met dit voorval. En wat misschien nog meer zorgen zou moeten baren is dat er zelfs apostelen van de multiculturele samenleving gevonden kunnen worden die nu ook al vinden dat we over het darwinisme vooral niet te veel mogen doorbomen – uit respect, of wat dacht je? Eerlang kan er misschien zelfs een Belgische rechter gevonden worden die SKEPP voor racisme wil veroordelen omwille van hun systematische propaganda van het darwinisme…

Nataraja

Bedankt voor uw reactie, misschien duidt u zelf de oorzaak ven verschillende inzichten, de mijne komen vooral door het werken in praktijk met figuren zoals Noudine, Houssein en Karima of anderen, waarmee ik uw kennis zeker niet wil begatelliseren.Maar bleek tijdens uw onderzoek dan niet de banden tussen salafisten en integratiesector bijvoorbeeld??? Dat zou me toch verbazen want die zijn er overduidelijk wel, tenminste in Antwerpen!

Beste Marij, uw vraag

"bleek tijdens uw onderzoek dan niet de banden tussen salafisten en integratiesector bijvoorbeeld???"
ik heb me daar als dusdanig nooit mee bezig gehouden (wel met salafisme in zuid- en zuidoost-azie), maar ik ken wel personen die in Antwerpen actief zijn. Ik heb vorg jaar uw artikels over de situatie met interesse gelezen, maar heb geen eerstehandservaringen in die richting.

MVG

N

@ Nataraja

Het salafisme in Pakistan en India is één van de zwaarste problemen van onze tijd en ze hebben een reservoir van miljoenen ongeletterden die ze voor hun wagen spannen.
Ik had er persoonlijke ervaringen mee, samen met mijn lokale intellectuele vrienden en het is onmogelijk met hen een normale intelligente discussie te voeren.

PS: Houdt je van de klassieke indische dansen? Ik heb de mooiste herinnering aan de Khattack-dans van Sri Devi in "Chandni". Ik heb het misschien 20 maal herbekeken, de dans, niet de film.

Een bijzonder terechte, en

Een bijzonder terechte, en sorry voor het fout schrijven aan Nataraja, erg onnadenkend van me!
Ik wilde u zeker niet beledigen.

Natajara

Dag Natajara

Van de mensen die u noemde ken ik slechts Sami Zemni persoonlijk en dat vond ik geen aangename man, omdat hij bepaald arrogant werd toen hij naar aanleiding van een infoavond over de executieve iedere Vlaming afblafte die volgens hem 'domme vragen 'stelde.
Dat getuigde niet van een open houding en het werd hem dan ook niet in dank afgenomen.
Over Nourdine verschillen we misschien van mening vanwege eveneens andere ervaring ( veel positieve invloed zag ik niet bij jongeren die hij 'onder de vleugels' nam) maar u heeft wel een punt dat hij tenminste laat zien waar hij voor staat.

Als ik het heb over boeiende moslims die veel genuanceerder zijn bedoel ik niet de 'grootheden' die steeds te horen zijn maar voorzitters van verenigingen die nooit het nieuws halen terwijl hun visie op zijn minst aandacht verdient vanwege de manier waarop ze evenwicht zoeken tussen hun overtuiging en samenleving.

U bent weinig vertrouwd met salafisten?
Zij hebben wel degelijk een gestructureerde aanpak om politieke macht te veroveren en hun geflirt met de media speelt daar een grote rol in,een goed voorbeeld daarvan was Houssein die door schepen Pauwels de belofte voor Antwerpen werd genoemd terwijl hij ondertussen een bijzonder actieve rol speelde in de overname van een moskee door salafisten en net terug was uit Saoudi Arabie waar hij vandaan kwam met plannen om 'Islamitische hulpverlening' op te richten. Houssein is trouwens een goede bekende van Nourdine en volgens zichzelf brein achter de Antwerpse stille mars om de aandacht te zetten op o.a de dood van Mohammed Bouazza.

Als er inderdaad zoveel weerwoord is op salafisten, waarom merken we daar dan zo weinig van?
Als de beeldvorming over sommige groepen moslims zo negatief is moeten ze misschien vooral eens in eigen boezem kijken?

Beste Marij

"U bent weinig vertrouwd met Salafisten": ik heb er uitgebreid onderzoek naar gedaan voor mijn doctoraat, dus dat valt nogal mee. De heropleving en verspreiding van Salafiyya in Europa is een angstwekkend fenomeen, dat ik slechts zijdelings volg. De Belgische situatie ken ik door persoonlijke contacten.

Zemni: uw beschrijving van Sami Zemni is erg vreemd, hij is een veelgevraagd spreker en gerespecteerd moderator in debatten. Het moet een incident geweest zijn of anders was hij wellicht in een bijzonder slechte bui.
Ik denk niet dat we over Taouil van mening verschillen. Ik vind hem een kneuterige fundamentalist, en ik hoop echt dat zijn opvattingen stilaan meer en meer tegenwind krijgen. Helaas is dat nog niet het geval. Ik wilde enkel een paar belangrijke nuances aanbrengen, waaronder het feit dat hij expliciet tegen de jihadi-variant van de salafiyya ageert, en het feit dat nhij wel degelijk een brugfiguur kan zijn naar de joodse gemeenschap, hij heeft dat bewezen.
Die Hossein, dat was toch die jonge knaap die door toenmalig schepen Pauwels opgevoerd werd als tegenstem tegen de allochtone subsidiesponzen a la Chakkar en George Kamanayo die teveel lawaai maakten over het feit dat hun jarenlang vanzelf verworven middelen opeens moesten verantwoord worden, net zoals elke autochtone vzw dat ook moet doen. Het kot was te klein, en Bertje Anciaux zn allochtone vriendenclub van 10 jaar geleden zag opeens dat hard roepen en slachtoffertje spelen niet meer genoeg is om te mogen meespelen in de politiek. Het leek me vooral dat wat speelde. Een salafi-infiltratie die de boel overneemt? Al waren ze dat al van plan, daar is vooralsnog weinig van te merken geweest...Het "brein achter die mars" voor Bouazza: was dat trouwens ook niet een mars voor de toenmalige Hans van Temsche moorden in Antwerpen? Met een brede stoet van organisaties van allerlei pluimage die meeliepen? Zelfs Joodse vertegenwoordigers enz?

MVG

Nataraja (mijn naam betekent "Heer van de dans" en is een variant van de hindoegod Shiva)

@ Marij

Apart van het feit dat het Nataraja is en niet Natajara, hebt U volledig gelijk. Als ik me goed herinner wordt het Natraj met de j van John uitgesproken.
Anyway, de salafisten zijn zeer goed georganiseerd en gefinancierd en onderhouden verdoken "missies", zelfs, en veelvuldig, in andere moslim landen. Ik heb ze aan het werk gezien met de energie van paters scheutisten in China.
Ze zijn de oorzaak van de madrassas in Pakistan en worden door de meeste moslimlanden alleen onder druk van de Saudis geaccepteerd. Ze zijn de grootste voedingsbodem van AQ en hebben er de originele fundamenten voor geleverd.
Als we een echte anti-terreur politiek willen volgen moeten we daar beginnen. Figuren als Nourdine zullen nooit de stommiteit begaan zich zelf te verraden, ze zijn te zeer nodig om een front te bezorgen van gematigdheid, anderen zullen daarentegen in de schaduw het recruteringswerk doen volgens "hints" van de Nourdines.
Gewoon een kleine kanttekening.

Natajara

Ik kan begrijpen dat u mijn zienswijze als te ingewikkeld wilt zien.
Maar ik baseer me slechts op observatie van de interacties tussen mensen van dezelfde strekking en hun visie, als veldwerker moet je met iedere hypothese rekening houden en zeker als doelgroepen die zelf aanreiken. Deze hypothese van bewuste aanpak was degene die ik in praktijk bevestigd zag.
Maar ik heb alle begrip voor ongeloof van uw kant; wie die bewegingen binnen dat veld niet ziet, denkt al sneller dat die imam vanwege het hoge begrip in het teken van 'mediawaarde' ten tonele komt.

Wat uw opmerking over Nourdine betreft kunt u gelijk hebben dat Said m'Daouchi op de lijst belandde en niet Nordine, maar dat verandert, gezien de weigering bij SPA vanwege 'vrouwonvriendelijke uitspraken', niet dat de man wel degelijk politieke inspiraties had. Toen die mislukten schoof de volgende in rang naar voren!Opvallend is ook de betrokkenheid van Nourdine bij de Koepel, u bent verkeerd als u denkt dat ik complotten zie, dat waardeoordeel staat op uw eigen rekening.
Wel zie ik, ondanks eveneens andere 'allochtone' figuren binnen politiek en media die daar niets mee te maken hebben, hoe die gelijkgezinden een netwerk vormen en onderling in verbinding staan. Meer niet.

Hallo MarijHet lijkt me

Hallo Marij

Het lijkt me vrij vanzelfsprekend dat die figuren met zelfde soort opvattingen en even lange baard met elkaar in contact staan. Voor de keren dat ik Taouil heb bezig gehoord schaamt zich niet noch doet hij geheimzinnig over zn Salafi opvattingen. Dat helpt het debat, we weten tenminste waar ie voor staat (incl zn vrouwonvriendelijkheid). Belangrijk wel te benadrukken dat hij expliciet anti-geweld is, en hij is 2 jaar geleden op de jaarlijkse Antwerpse holocaust-herdenking geweest, ik heb nog geen enkele andere moslim laat staan imam dat weten doen. In tijden van wijdverspreid islamitisch antisemitisme vond ik dat opmerkelijk.
Ik geloof inderdaad niet dat het een in de media geinfiltreerd netwerk is (als u dat niet bedoelt zeg het dan, maar zo lees ik uw uitleg), natuurlijk vechten al die lui voor een vast contact met de media, en die zijn op hun beurt al lang blij als het een leuk plaatje oplevert.
Weerwoord tegen salafisten als Taouil is er volop, onder meer door de 3 figuren die ik noemde. Wanneer worden die eens uitgenodigd als "vertegenwoordigers"? Wanneer worden hun standpunten eens vermeld op deze website? Ben zeer benieuwd, het zal wel even duren, want ze spreken natuurlijk een hele hoop cliches tegen, en dat is lastig voor de te bevestigen beeldvorming.

Groetjes

Nataraja

traveller, namen geven kan

traveller, namen geven kan ik via dit forum niet doen en al zeker niet zonder toestemming van die mensen zelf.
Misschien kun je me een persoonlijk mailadres bezorgen of zo dan kan ik hen vragen of ik hun gegevens mag bezorgen.

@Marij

Dank voor uw reactie Marij. Ik denk echter, alle complot-, machtsstrijd, en corruptiespelletjes in de moslimfundigemeenschap ten spijt, dat het antwoord ietwat simpeler ligt waarom media hem er steeds uitliften:
Taouil draagt een mantel, staf, en meestal iets met veel stof op zijn hoofd, heeft een baard, en klinkt lekker ouderwets fundi doorspekt met koranverzen enz natuurlijk is dat veel kleurrijker en heerlijk voor de controverse, want dat verkoopt nu eenmaal in medialand.

Veel intelligentere figuren, reeds volop in politiek bekend (dus ietwat twijfel bij uw uitleg), zijn bvb Hicham el Mzairh (wordt blijkbaar enkel opgevist als hij VB moet counteren, zelden of nooit als moslim), Abdelhay ben Abdallah (uitstekende weblog: http://abdelhays.blogspot.com/ was verkozen bij laatste moslimexecutieve maar verhuisde naar middenoosten voor zijn bedrijf, heeft veel kritiek op conservatisme en corruptie binnen georganiseerde islam), en de academicus Sami Zemni.
Dit zijn enkele figuren in Vlaanderen die alle cliches en doemscenarios van de "Eurabia" school vierkant tegenspreken, die wel tegelijk moslim, progressief en democratisch zijn, en precies daarom worden ze doodgezwegen op fora als dit!

MVG

Nataraja

P.S. Nordine Taouil heeft nooit op een CD&V lijst gestaan. Dat was de voorzitter van UMIVA (Mdouchi of zoiets)

@ Marij

Geen probleem, we zullen later elkaar wel leren kennen.
Het allerbeste.

merci!

trouwens voor jullie waardering voor mijn mening!

@ Marij

Niet jij moet ons danken, wij moeten jou danken.
Jouw artikel was weer uitzonderlijk scherp gezien.
Geef eens namen van genuanceerde "woordvoerders" aub, indien mogelijk met afkomst(origine) en studies. Bedankt bij voorbaat

nourdine en woordvoerders

Om te weten WAAROM Nourdine wel en anderen geen forum krijgen in de media moet je de interne strategie kennen van subgroepen en daaronder zijn salafisten met wahabieten het best georganiseerd en gestructureerd.
Hoe werkt dat?
Nourdine, Karima van de Lierse integratiedienst, Farid Zahnoun van JVI zijn moslims die dezelfde richting aanhangen van strikte islam en onderling is er samenwerking.
Er valt heel wat te leren uit wat er momenteel gaande is, de media toont duidelijk aan dat de gebruikte strategie ook werkt.
Mensen zoals o.a Nourdine bouwen een netwerk op; zij gaan naar infodagen, ontmoetingen en bijeenkomsten en via dit netwerk bereiken ze politici en vaak de media.Die contacten brengen voordeel op; ze worden gespot als mogelijk interessant voor politici (allochtonen op lijsten is altijd goed) en door de media; een imam die Nederlands spreekt en voeling heeft met de gemeenschap! (Nourdine belandde nadat de SPA hem weigerde op de lijst van CD&V meen ik)

Waar ondertussen nauwelijks aandacht voor is ; dat is ook de bedoeling van die imam want door aan het woord te kunnen komen geeft hij ook de visie weer van de groep waar hij of zij voor staat en kan dus belangen verdedigen!

Het lijkt erop dat dit past in een bepaalde strategie; in Antwerpen waren er relletjes; wat hoorde ik van jongeren? Volgens hen moesten ze eerst Nourdine bellen.
Maar ook de voorzitter van de federatie wilde bij relletjes volgens die jongeren als eerste op de hoogte worden gebracht!Wie moesten ze nu eerst bellen vroegen die jongeren zich af?
Mij verbijsterde dit wat; waar was die 'concurrentiestrijd voor nodig?
Omdat wie als eerste aankomt draven als woordvoerder de media haalt en dus opvalt bij politici? Bij ontmoetingen is de aandacht naar politici en journalisten van deze 'strijders voor ware islam' in ieder gavel opmerkelijk en in overeenstemming met wat ik van Farid persoonlijk hoorde zeggen voor een volle zaal moslims; met niet moslims ga je om als je hier voordeel bij hebt en dat doet een netwerk van media en politici.
Ook Karima hoorde ik; een ontzettend aardig meisje maar intern is ze veel minder genuanceerd over hoofddoeken dan bij de externe communicatie.Ook zij verscheen in de media; waarom is me nog steeds niet duidelijk want het verbod trof haar persoonlijk niet.
Ondertussen kwam ik andere woordvoerders tegen die even fundamenteel moslim waren maar wel veel genuanceerder dachten over islam en samenleving maar interne machtstrijd snoert hen vaak de mond en bovendien zijn die mensen niet bezig met netwerkvorming.
Zij zien hun visie op religie dan ook niet als iets wat moeten worden uitgedragen via politiek of media wat salafisten wel menen te moeten doen.

Wat me opvalt is dat in Antwerpen destijds UMIVA ook uit een ongenoegen destijds de samenwerking met de stad opzegde; de methodiek bij de problemen in Lier is dus alles behalve nieuw en volgens Farid kreeg hij veel hulp en steun van..UMIVA.

Met deze kritek wil ik niet zeggen dat die mensen niet het recht hebben om gestructureerd en georganiseerd op te komen voor wat ze zien als hun belangen.
Of al evenmin dat iemand als Mohammed Chakkar van de federatie met macht en strijd bezig is.
Wel dat er tussen strekkingen spanningsvelden zijn en o.a salafisten wel via netwerking bezig zijn met macht.
Maar tegenwicht zou kunnen ontstaan mocht de media anderen die veel genuanceerder denken en minder met macht bezig zijn, ook een forum bieden.
Helaas zien politici en media niet eens dat ze eigenlijk passen in een strategie van een groep gelijkdenkende moslims; de diversiteit is bij media en politici vaak te onbekend?

VRT: absoluut niet neutraal maar wel bekrompen

Creationisme stoort mij niet. Als mensen daarin willen geloven, be my guest. Ik heb zelf ooit op een Katholieke school gezeten waarin de meeste soorten geloof en levensvisies toegelicht werden. Uiterst interessant. Ik heb ook aan verschillende universiteiten gezeten, in binnen- en buitenland. Geen enkele universiteit kon aan de ruimdenkendheid van de katholieke universiteiten tippen. Geen enkele kan zo laag afzakken in de eng-denkendheid als de VRIJE universiteit Brussel. 

Wat mij in dit alles verwonderd, is de bijzonder selectieve houding van de VRT tov creationisme. Enige tijd geleden werd er bijzonder meewarig, afwijzend, lachwekkend en negatief gedaan toen men in de VS het creationisme op het leerplan wilde zetten. (zoals reeds gemeld, staan er de verschillende godsdiensten in Belgie wel op het leerplan) En nu gaat de VRT even heel interessant doen en Islamcreationisme belichten, zonder de minste zweem van ironie, afwijzing of negativiteit, althans zo begrijp ik het toch want ik kijk al lange tijd niet meer naar de VRT.

Hoe zit dat nu? Moeten wij ons met dit soort 'neutraliteit' in het Derde Rijk, USSR of China wanen: alles wat uit 1 hoek komt is stront; hetzelfde wat uit een andere hoek komt klinkt als muziek in de oren. Neutraliteit of bekrompenheid?
 

@ George2

Voor mensen die me hier van tijd tot tijd lezen is mijn houding tegenover Darwinisme genoegzaam bekend. Evolutie in immuniteit als afweermechanisme, akkoord, maar verder gaat het niet. We weten in de verste verte nog niet genoeg over de genetica en de cellenleer om nu al vaststaande theorieen met absolute zekerheid te propageren. Zoals Dr. Janssens van Janssens farmaceutica eens zei: één geleerde zou zijn ganse leven van 80 jaar nodig hebben om elk deeltje van een cel gedurende 6 seconden te bekijken, laat staan te bestuderen.
De genetici dachten dat de genen specifieke doelen hadden tot ze recent vaststelden dat de interne communicatie tussen genen hun doelstelling kan veranderen. We zijn nog niet aan de nieuwe petatjes.
Creationisme in de ruimste zin: een "creator" die het allemaal gestart heeft en richting(programma) gaf is voor mij de enige logische uitleg. We hoeven daarom niet te vulgariseren met verhaaltjes over 7 dagen, we weten het gewoon niet.

ismes

Ik snap de grote verschillen tussen Darwinisme en Evolutionisme toch niet zo goed. Ondanks de begrippen vast niet identiek zijn, denk ik dat ze toch veel gemeneenschappelijke eigenschappen hebben.

Ik ken Taouil niet en heb de uitzending niet gezien, maar zo te horen was het een mooie own goal.
Merci.

Anderzijds is hij tenslotte imam, waarvan ik niet anders verwacht. Als je aan Daneels een gelijkaardige vraag zou stellen, probeert hij zich er ongetwijfeld slim en boeiend uit te praten, maar komt het antwoord dan niet op hetzelfde neer?
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen groot probleem is, de resultaten van het radio 1 programma tonen dit aan.

@citizen

Het onderscheid is zeer eenvoudig. Evolutionisme betreft de algemene opvatting, dat doorheen de tijden dier- en plantensoorten in elkaar overgaan en veranderen, en dat ook de mens in dit proces was betrokken. Darwinisme betreft, binnen het evolutionisme, een specifieke opvatting omtrent het mechanisme (variatie & natuurlijke selectie), dat deze evolutie voortdreef. Het evolutionisme gaat helemaal niet terug tot Darwin. Geoffroy Saint-Hilaire, Lamarck, Darwins eigen grootvader Erasmus ed waren evolutionisten, doch geen darwinisten.

@ Jos Verhulst

Dank je voor de verduidelijking.

Ben in ieder geval benieuwd wanneer de man nog eens op tv komt.

Ikzelf ben geen darwinist,

Ikzelf ben geen darwinist, en nog veel minder een creationist. De tegenstelling darwinisme <=> creationisme is niet terzake. Het gaat om de tegenstelling evolutionisme <=> creationisme. Waarom zou men, wanneer men het creationisme afwijst, naast het evidente feit van de evolutie meteen ook de ver van evidente dominantie van een bepaald evolutiemechanisme (nl. variatie + natuurlijke selectie) moeten aannemen? Evolutionisme en darwinisme zijn twee totaal verschillende begrippen. Erasmus Darwin bv was wel een evolutionist, maar geen darwinist.

klei

Evolutionisme is een wetenschappelijke theorie, bijbels creationisme is onvoorstelbare onzin, maar is in het Westen een marginale minderheid, de moeite niet om er zo hysterisch over te doen, het is meer iets sektair (uit Amerika).

Evolutionisme wordt echter vandaag gebruikt als een wapen tegen god & godsdienst, en dat is fout. Ook op het Darwinisme is heel wat aan te merken, en een alles verklarende theorie is het niet. Er is best wetenschappelijke ruimte in het onderwijs voor zoiets als "intelligent design", al hoeft het voor mij absolut niet, men moet gewoon darwinisme niet gebruiken als een stok om religie & godsgeloof mee te slagen. Zo is er onlangs een filosoof van de UG aangesteld om het darwinisme te promoten aan de scholen... geen bioloog, maar een filosoof. Het beste bewijs dat dit verweer ideologisch is en niet wetenschappelijk.

Wat die moslim betreft: het is vooral een probleem voor hen en niet voor christenen omdat de koran zichzelf ziet als het woord van God, en daarin zegt hun allah dat hij de mens uit klei (één keer ook uit een bloedklomp) gemaakt heeft. Probleempje :)

Steeds de extreem linkse zender, de (B)RT met dergelijke waanzin

Het is erg te moeten vaststellen, maar het is een feit, “er wordt wat waanzin over de bevolking gedropt”, sommige waanzin is zelfs in strijd met onze wetten, toch laat men begaan!!! Waarom?

Dat men nu eens definitief gaat stoppen met de multiculturele waanzin, wij leven in Vlaanderen in een Vlaamse cultuur, een mooie respectvolle cultuur, een zéér tolerante cultuur, een cultuur zonder geweld, zonder barbaarse praktijken, wij leven niet in een multiculturele maatschappij, wij tolereren (dat is iets anders dan aanvaarden) vreemdsoortige culturen als ze niet tot last zijn, als ze onze normen, waarden, zeden, taal én wetten respecteren.

Wat een mens wil geloven is zijn zaak, iedereen is vrij in iets te geloven, ook al is het de grootste waanzin, maar......niemand heeft het recht iemand anders dat op te dringen, om nog maar te zwijgen om te verplichten dat te aanvaarden, dan zakken we naar een dictatuur.

De politiek heeft er al een gigantische soep van gemaakt, is al een staaltje van ordinaire dictatuur, maar die kunnen  we ‘gelukkig’ afstraffen, dat kunnen we helaas niet bij die volkshuichelaars van een of andere waanzin.

In ons land, zeker wat betreft in Vlaanderen, leven zéér veel vreemde en rare culturen waarmee zelden tot nooit problemen zijn in onze gemeenschap, telkens als er problemen, gevaar, angst voor geweld de kop op steekt komen we steeds bij dezelfde bevolkingsgroep, de islamaanbidders, hoe zou dat toch komen???

Sommige ‘slimme’ politiekers (in wat slim ?) gaan dat ook nog subsidiëren??? Onbegrijpelijk, de reinste waanzin. De gemeenschap geld stelen om iets wat tegen de gemeenschap is maar voor een dictatuur is te belonen!!! Leg het maar eens uit!!!

Ziet dan op politiek vlak niemand de bui hangen, moet dan toch eerst de cultuurclash plaatsvinden met bloed vergieten en geweld??? Het is echt al één minuut over twaalf, slaapt dan toch iedereen in die superdure praatbarakken in het Brusselse (Brusselallahbath)?

Nourdine is geen onbekende

Nourdine is geen onbekende bij jongeren die eveneens lid beweerden te zijn van Jongeren voor Islam.
Ik vond het een aardige man,maar wel een anahanger van strikte islam.
Er zijn betere woordvoerders, maar helaas weet de media hen niet te vinden.

@ Nataraja

Marij is ongeveer de best ingelichte "vrouw on the spot" die ik hier lees over dit onderwerp, veel beter dan Spencer en veel genuanceerder dan Koenraad Elst waarvoor ik ook enorm veel respect heb maar hij is te anti.

BTW ben je echt van Indische afkomst? Met zo'n naam kan het moeilijk anders.

Beste Traveller, Ik ben het

Beste Traveller,

Ik ben het volledig met u eens dat Marij een zeer goed ingelichte vrouw "on the spot" is, vandaar dat ik de moeite doe om haar een vraag te stellen. Vergelijkingen met Spencer of Elst, elk met een stevige academische record maar inderdaad ook erg anti, vind ik niet relevant.

Ik vond het opmerkelijk dat Marij schrijft dat "de media" steeds figuren als Nordine Taouil weten te vinden (een vriendelijke, anti-gewelddadige maar tegelijk heel erg conservatieve imam, de intellectuele fundi laat ons zeggen). Dit is namelijk precies waarmee ik dit forum ook associeer (en de namen die u noemt). Nooit eens een keertje de tegenstemmen, de progressieven, de tegenbewegingen, die, hoewel klein en zonder meer de uitzondering op de islamregel, belangrijk zijn, en alle steun kunnen gebruiken. Makkelijk zat om alle extremistische elementen eruit te lichten en dan er met zijn allen tegenaan staan zeiken. Niet dat dat niet belangrijk is, maar het wordt wat eentonig soms. In Vlaanderen is er niet zo gek veel keus (zoals in de VS bijvoorbeeld), maar toch: er zijn Hicham el Mzairh, Abdelhay, Sami Zemni,...met elk hun bediscussieerbare meningen en opvattingen maar tenminste progressief, liberaal, en democratisch ingestelde types die vol ongeduld hun eigen gemeenschap de Verlichting proberen in te sleuren. Maar ja, dat vraagt tijd, geduld, en vooral: hulp van de buitenwereld.
Krijgen ze dat van dit forum? Wat denk jij Marij?

Groetjes

Nataraja

P.S. Het charmeert me dat eindelijk iemand eens mijn forumnaam begrijpt. Dank u!

@ Nataraj

Alhoewel we altijd voorzichtig moeten zijn met Dr. Elst. Ik ben normaal nooit door iemand onder de indruk gebracht van zijn/haar kennis, maar bij Dr. Elst is dat anders. De man is gewoon een erudiet monument en zijn feitenkennis is formidabel. Daar tegenover staat dan dat hij zich nooit laat beïnvloeden door het naakte cijfer van 1 miljard muslims die ergens moeten meegetrokken worden in de 21e eeuw als we een toekomst willen hebben.

Ik heb daar tussen geleefd als enkeling zonder door een barrière of een omheining afgescheiden te leven van het plebs.
Ik heb de muslim elite en hun enorme problemen leren kennen en daar is mijn Grote Vraag: hoe lossen we dat op???

Ik ben akkoord met alle teksten en alle vertalingen om te bewijzen dat DE islam een probleem is en dan??? Je kunt ze niet "ausradieren", het zijn mensen met dezelfde wensen van alle mensen, alleen totaal cultureel anders ingesteld en met totaal andere prioriteiten die nooit door een dhimmi-attitude kunnen opgelost raken en ook nooit door geweld kan opgelost worden. DAAR breek ik mijn hoofd over, niet over mijn grote gelijk of ongelijk, maar hoe de kloof te overbruggen en mettertijd te doen verdwijnen.