Pieter Huys RIP

http://flandre.novopress.info/wp-content/uploads/2009/07/4lgbco.jpg
De Brugse advocaat Pieter Huys (61) is vanochtend overleden. In 1990 richtte hij het conservatieve opinieblad Nucleus op, waarvan ik de eer had de hoofdredacteur te zijn vanaf de stichting tot 1995. Pieter was een wijze, genereuze en goede man, die vele initiatieven ter ondersteuning van de Vlaamse en Europese identiteit met raad en daad bijstond. Hij was een persoonlijke vriend van wijlen paus Johannes Paulus II, die hem zeer waardeerde.

Pieter Huys was een bescheiden man. Toch was hij een van de grootste levende Vlamingen, met een wereldwijde vriendenkring. Het is tekenend voor het bedroevende intellectuele klimaat in Vlaanderen dat Pieter in eigen land nagenoeg onbekend was. Toen ik hem vorige vrijdag in Brugge opzocht, vertelde hij me hoe de “kwaliteitskrant” De Standaard hem al jaren stelselmatig weerde van de opiniepagina’s. Hij stelde het vast, maar het verbitterde hem niet, want hij was een gelijkmoedige man met een diep geloof in God, bij Wie hij thans is thuisgekomen.

Pieter zal door allen die het voorrecht hadden hem te kennen zeer worden gemist.

Ik hoop dat Nucleus blijft

Ik hoop dat Nucleus blijft voorbestaan want het is één van de boeiendste publikaties in vlaanderen.

Inderdaad bedroevend en tekenend voor het intellectuele klimaat in vlaanderen dat deze man niet meer bekend is, net zoals Koenraad Elst bijvoorbeeld, nog iemand die meer aandacht verdiend. Hoe groot is het contrast met deze integere, ontwikkelde mensen enerzijds en de pipo's die steeds weer in de media opgevoerd worden anderzijds.