Antichristelijk

Minister van staat burggraaf Mark Eyskens wordt door mij zeer bewonderd omwille van zijn kwaliteiten als stand-up comedian. Dit is immers de man die, nadat een Palestijnse terrorist een toeristisch bezoek aan Brussel aflegde, beweerde dat hij nooit op zijn ministeriële zetel zou blijven zitten indien België geen apenland was en de politiek hier geen kippenhok.

Het lezen van teksten door, interviews met, en het beluisteren van Eyskens is altijd goed voor hilariteit. Vandaar dat het interview met Eyskens het allereerste artikel was dat ik deze week las in Knack. Het stond overigens al op de kaft aangekondigd: “Mark Eyskens: ‘Vlaams Belang is antichristelijk.’” Ik wist onmiddellijk: mijn dag kan niet meer stuk.

Credo

Drie jaar geleden, op 6 mei 2003 om exact te zijn, gaf burggraaf Eyskens een conference “Leven in tijden van Godsverduistering” in de Antwerpse Sint-Laurentiusparochie. Hebben we daar wat afgelachen! Eyskens kwam er vertellen dat de volgende paus (dat werd dus Ratzinger) een concilie moet bijeenroepen om de kerkelijke leer, met inbegrip van het Credo, te “hertalen.” Niet de bisschoppen zouden op dat concilie vertegenwoordigd moeten zijn, “maar de mensen van de basis, ongelovigen, boeddhisten.”

De verrijzenis, aldus Eyskens, was “geen levitatie, geen reïncarnatie, geen gebeurtenis, maar een betekenis.” Zou volgens Eyskens de CD&V ook geen partij zijn maar een betekenis? “Over Jezus”, aldus de burggraaf, “weet men omtrent niets.” Hetzelfde geldt, denk ik, voor Jo Vandeurzen. Aan het kruis, zo hield Eyskens zijn gehoor van brave parochianen voor, riep Jezus – over wie men dus niets weet – “Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten,” hetgeen volgens Eyskens betekent: “Jezus breekt met de dwingeland God, met de God van de wonderen, de God die op een bloedige manier mensen laat omkomen, de God die in Sodom een soort atoombom liet afgaan.” Ik weet dat er mensen zijn die op soortgelijke radicale manier in het kieshokje tot CD&V roepen “Mijn partij waarom hebt gij mij verlaten” en vervolgens Vlaams Belang stemmen, waarmee ze een soort electorale atoombom laten afgaan.

Voorwetenschappelijk

Zoals vele al wat oudere stand-up comedians heeft Eyskens zijn vaste repertoire: de grappen die hij telkens herhaalt omdat hij er zoveel succes mee heeft en het publiek dat op de duur van hem verwacht. In het Knack-interview lezen we dan ook dat een “hertaling” nodig is van de boodschap van de Kerk, vooral van het Credo, want dat dateert van “325 na Christus, het voorwetenschappelijke tijdperk.” Voorwetenschappelijk, dat is bijna zo erg als de Antwerpse CD&V, die in dit jaar naar de verkiezingen moet met twee blaaskaken, Marc Van Peel, die ooit met een vlott op de Stille Zuidzee rondzwalpte, en Philip Heylen, plus twee islamitische allochtonen, Nahima Lanjri en Ergün Top. Geen wonder dat ze Bart De Wever nodig hebben om wat gewicht aan de lijst te geven.

Bij Eyskens’ volgende mop was het opnieuw lachen geblazen. “Ik beklaag de minister van Begroting die binnen vijf jaar de boel moet opruimen,” aldus de burggraaf. Lachen maar, want de Belgische begroting is nooit zozeer uit de hand gelopen als toen onze Eyskens in 1981 kortstondig eersteminister van het kippenhok was. Het apenland heeft daarna twintig jaar puin moeten ruimen.

Pionier

Maar de hoogtepunten in het Knack-interview waren toch wel de passages over het Vlaams Belang. “CD&V heeft tegen het Vlaams Belang nooit haar sterkste argument aangewend: wij kunnen niet samenwerken met die partij omdat ze antichristelijk is,” aldus de zeer christelijke burggraaf, wiens handtekening prominent onder de abortuswet van april 1990 prijkt omdat de nog christelijkere koning er wegens gewetensnood toen even een dagje tussenuit kneep en de voltallige regering, zonder gewetensnood, vervolgens in zijn plaats moest tekenen.

Eyskens’ mop is echter nog niet gedaan. Er volgt nog een salvo: “Ik kan vanuit een bepaald ethisch bewustzijn nooit akkoord gaan met samenwerking met het Vlaams Belang. Eigen volk eerst? Alle mensen eerst, ja, dat is de echte christelijke en humanistische houding.”

Het “bepaald ethisch bewustzijn” van de burggraaf weerhield hem er, zoals gezegd, niet van om zijn handtekening onder de moordwet van 1990 te schilderen, maar Eyskens is zelf het prototype van de “eigen volk eerst”-politiek. Vandaag zijn we het gewoon dat het parlement, en zelfs de regering, opgevuld is met zonen en dochters van. Toen Mark in 1977 in de Kamer, in 1979 in de regering, en in 1981 in de Wetstraat 16 kwam, was hij echter aan Vlaamse kant de pionier van het politieke nepotisme, van de “eigen familie eerst”-politiek. Ook daar had hij vanuit een “bepaald ethisch bewustzijn” en zijn “echte christelijke en humanistische houding” geen probleem mee. Integendeel, hij houdt staande dat hij dit alles in dit apenland niet aan zijn vader en diens ACW connecties te danken had, maar aan zijn eigen persoonlijke bekwaamheid en luciditeit.

En tenslotte, als uitsmijter, nog een finale grol: het Vlaams Belang is, volgens onze stand-up comedian, “ook een anti-Vlaamse partij. Stel je voor: Antwerpen opgezadeld met een VB-burgemeester. Ik zie het al in de Financial Times: ‘Antwerp turns fascist!’ Overdreven? Ja, maar wat een schade voor Vlaanderen.”

Wij zien dat ook al gebeuren, maar denken: Wat een schade voor België. En wat een afgang voor CD&V, al decennia mee aan het bestuur in Antwerpen en meedogenloos buitengekegeld door het volk. Daar zal zelfs geen “hertaling” van het Credo tegen helpen, noch een concilie met ongelovigen en boeddhisten.

Cogito

Ik moet toegeven dat ik Beliën de term "moordwet" herhaaldelijk heb zien gebruiken en dat ik de eerste keer dezelfde reactie had als Hedwig. Deze "terminologie van de demagoog" intrigeerde mij echter en heeft me aan het denken gezet. Daardoor zie ik nu in hoezeer hij gelijk heeft met abortus gelijk te stellen aan moord. Euthanasie hoort hier trouwens evenzeer bij.

antichristelijk

Ik ben ten zeerste een gretig lezer van de teksten van Beliën.
Maar het moet me toch van het hart dat de abortuswet een "moordwet" noemen zijn geloofwaardigheid niet vergroot.
En het is een brug te ver in een met eerlijke argumenten gevoerde discussie. Dit is de terminologie van de demagoog.
Met de rest van zijn stukje kan ik, zoals gewoonlijk,niet anders dan volkomen instemmen.