The Washington Times over "Belgische Stoverij"

Hierna volgt een Nederlandse vertaling van een editoriaal dat op 17 augustus in The Washington Times verscheen. Zoals wel vaker het geval is, staat er geen naam vermeld onder het artikel, omdat het in naam van de hele redactie werd gepubliceerd.

Belgische stoverij (Belgian Beef)

De vrije meningsuiting wordt bedreigd in België. De voorbije vijf maanden werden The Brussels Journal, een conservatieve blog, en zijn redacteur, journalist Paul Belien, valselijk beschuldigd van het publiceren van racistische commentaren. Hierop volgden afkeurende reacties vanwege politici en oproepen tot vervolging. Klachten werden anoniem ingediend bij de waakhond tegen internetracisme van de Belgische regering, hetgeen leidde tot een officieel onderzoek, inclusief bezoeken van de politie aan Beliens woning.

In de nasleep van de racistisch geïnspireerde schietpartijen met twee doden tot gevolg, die in mei jongstleden plaatsvonden, werd The Brussels Journal beschuldigd van het aanzetten tot rassenhaat. Welke artikels hebben de woede van de overheid opgewekt? Het wekt geen verbazing dat het antwoord te zoeken valt in de strenge kijk op de problemen veroorzaakt door grote groepen niet-geassimileerde moslims, en in de aanvallen van Belien op de politieke correcte mentaliteit die het mogelijk maakte dat Europa in zijn huidig moeras is geraakt.

De pogingen om de heer Belien de schuld te geven van raciale spanningen tonen aan hoe onwillig de Belgische overheden zijn in het aanpakken van de echte problemen die gecreëerd werden door groepen niet-geassimileerde moslims - en dan zwijgen we nog over de dreiging van binnenlandse islamitische terreurgroepen, die eerder deze maand de kop opstak in Groot-Brittannië.

De heer Belien bood een waardevol perspectief op de rellen in Parijs en de opgeklopte verontwaardiging over de Mohammed-cartoons, en hij heeft zichzelf geprofileerd als een journalist die bereid is om stof te doen opwaaien met onderwerpen die de traditionele media over het hoofd zien. Een opiniestuk in The Wall Street Journal dat kritiek uitbracht op de Belgische pers omdat zij zweeg over het verzet van de Belgische koning tegen de legalisering van abortus dat pas door beide wetgevende kamers was goedgekeurd, kostte hem zijn baan bij een krant in 1990.

Racisme heeft geen plaats in de broodnodige discussie over het groeiende aantal moslim-immigranten in Europa. Maar evenmin is er plaats voor hypergevoeligheid of politiek gemotiveerde beschuldigingen van racisme - beiden zijn tactieken die het debat smoren voordat het kan beginnen. En voor censuur is geen plaats in een vrije maatschappij.

Op basis van wat wij gezien hebben van de Engelstalige versie van The Brussels Journal, zijn de beschuldigingen van racisme compleet ongegrond. De heer Belien is alleen schuldig aan het krachtig uiten van zijn mening, en in veel gevallen zou het België - en Europa in zijn geheel - deugd doen om het advies van The Brussels Journal aandachtig te lezen in plaats van het te criminaliseren.

The Washington Times, 17 augustus 2006

Engelstalig

"Op basis van wat wij gezien hebben van de Engelstalige versie van The Brussels Journal, zijn de beschuldigingen van racisme compleet ongegrond."

 

Dat klopt, op basis van het Engelstalige gedeelte valt het nogal mee. Maar misschien met de Brussels Journal de eerlijkheid opbrengen om de journalisten over de grote plas te vertellen dat het hier niet om "versies" in de zin van "vertalingen" handelt, maar om twee verschillende gedeelten met verschillende onderwerpen. Misschien moet de Brussels Journal een vertaling publiceren van de stukken waarop de klachten zijn gebaseerd, zodat de WT kan oordelen op basis van volledige informatie. Dat sommige stukken ronduit racistisch zijn staat buiten kijf.

 

Toch ben ik blij dat zelfs voor een ultra conservatieve krant als de WT vrije meningsuiting niet absoluut is. Ze hebben de moeite gedaan om te controleren of de Engelstalige stukken niet werkelijk racistisch waren. Blijkbaar zijn er ook voor hen grenzen.

 

 

Toch een oproep naar de Belgische staat om deze contraproductieve rechtszaken te stoppen.  

re: Engelstalig

Peter,

Het is zo gemakkelijk om te zeggen dat een tekts racistisch is zonder aan te tonen dat het daadwerkelijk zo is. Een andere (rechtse) mening hebben, staat niet gelijk aan racisme, tenminste in een vrije democratie toch niet. Het vermelden van de term 'roofdieren' is onvoldoende om racisme te bewijzen. Daarvoor zou men moeten lezen '{een bepaald ras} zijn roofdieren'. Als ik zeg dat Mobutu een bandiet was, dan ben ik geen racist.

Graag zou ik van u willen vernemen waar er racisme staat in de artikelen van deze website. En gelieve er geen 'stoverij' van te maken door dingen op te maken die er niet staan.

Dank u.

@ PVDH

Wel Peter,

Waar blijven die voorbeelden van racisme?

Juist, er zijn er geen. Dit is een typisch voorbeeld van het anti-rechts establishment in Belgie: ongefundeerde onzin en one-liners spuien en dan vlug weglopen.

Dit is niet meer 'links' maar anti-rechts. Anti-rechts betekent het niet toelaten van een andere opinie, het betekent 'anti-democratisch'.

sovjets

Het is goed om weten dat onze sovjets nu goed weten dat ook het buitenland hen als sovjets beschouwt.

Het moment komt dichter dat het voor belgen moet mogelijk zijn om als politiek vluchteling asiel te krijgen in de States. Dat zou heel goed zijn want dan zouden heel wat Belgen hun bek niet meer (hoeven te) houden in de wetenschap te kunnen uitwijken naar veilige oorden.

stoverij

"Belgian Beef Stew" is een specifiek Belgische culinaire specialiteit, bij ons beter bekend als "stoverij". 

"Beef" op zich betekent inderdaad ook klacht.  In hiphop-slang betekent het ruzie.

De woordspeling was moeilijk te vertalen naar het Nederlands. Belgische peer gestoofd?

Stoverij

"Stoverij" lijkt me nochtans een schitterende vertaling: de Belgische autoriteiten willen Paul Belien immers toch duidelijk een pee... stoven?! ;-)

@Dog of Flanders

"I have some beef with him" Ik heb een probleem met hem, wat wel zou kunnen zijn hier: Belgisch probleem.