Onze-Lieve-Vrouw-met-de-Blote-Borsten

olv-bloteborsten.jpg

Chokri Ben Chikha is een jonge “Tunesische Vlaming.” De man is “theatermaker.” Op 29 oktober gaat in de KVS in Brussel zijn stuk “Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen” in première. In een interview in Brussel XL (herfst 2005) antwoordt Chokri Ben Chikha op de opwerping dat zijn dialogen “doorspekt van antisemitisme” zijn, met de weerlegging dat dit te maken heeft met de al decennia aanslepende Palestijnse kwestie, waarna hij opmerkt dat “je met alles moet kunnen lachen, zelfs met het antisemitisme.” Wat hij klaarblijkelijk bedoelt is: “Je moet met alles kunnen lachen, zelfs met het semitisme (= de joden).”

Antisemitisme is in ons land een misdrijf, behalve wanneer het komt uit de mond van een allochtoon. Indien autochtonen gelijkaardige antisemitische uitspraken in een toneelstuk zouden neerschrijven, dan kregen zij wellicht het Centrum voor Racismebestrijding achter zich aan, plus een veroordeling tot geldboete en een ontzetting uit hun burgerrechten. Het excuus dat het “maar om te lachen is” is voor Chokri Ben Chikha blijkbaar geldig, maar een Vlaming geboren uit Vlaamse ouders moet het niet proberen.

Behalve joden beledigt Chokri Ben Chikha ook christenen. Dat blijkt uit de affiche voor de opvoering. Die toont een gesluierde madonna met naakte borsten, een woestijnlandschap en een schild met de Vlaamse leeuw. Uiteraard mogen ook de Gotische letters niet ontbreken. Ben Chikha bewijst met zijn affiche – die een hoog “Jurgen Verstrepen”-gehalte heeft – dat hij de seculiere “waarden” van het Belgische regime volledig heeft geassimileerd. Met Verhofstadt’s Handvest van het Staatsburgerschap zal hij ongetwijfeld geen moeite hebben.

submission.jpg

Een autochone Vlaming raden we echter niet aan om een affiche te maken waarop de vrouwen van Mohammed halfnaakt te zien zijn terwijl de spot wordt gedreven met islamitische religieuze symbolen. Dat levert – behalve een vervolging door het Centrum voor Racismebestrijding, plus een veroordeling door de rechtbank en het verlies van burgerrechten – waarschijnlijk een fatwah op. Theo van Gogh werd ritueel geslacht omdat hij een film maakte waarop een vrouw te zien was met koranverzen op haar naakte rug. We denken niet dat de katholieke kerk een doodsvonnis over Ben Chikha zal uitspreken.

Het toneelstuk van de jonge allochtoon wordt – uiteraard – door de overheid gesubsidieerd. Daarvoor is minister Bert Anciaux verantwoordelijk. De voorstelling gaat na de opvoeringen in Brussel op tournee door Vlaanderen in het najaar en het voorjaar van 2006. Men trekt er ook met scholen naartoe. Het zou ons niet verbazen dat daar ook katholieke scholen bij zijn.

Geachte Redactie,

I sent this letter translated from my English to De Morgen, after their coverage of the protests against the play. I don't think it was published, so here is the text for a wider public.

Geachte Redactie,

Uw bewering dat zij die protesteren tegen het stuk Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen wortels hebben in het fascisme beantwoordt niet aan het gewoonlijk hoge niveau van de Vlaamse journalistiek.

De overgrote meerderheid van de aanwezigen waren katholieken die bezwaar maken tegen godslasterlijke voorstellingen van Onze Lieve Vrouw. Daar zowel Onze Lieve Vrouw als Onze Heer joods waren, is het onmogelijk voor katholieken om antisemitisch te zijn. Niettemin het stuk zelf herhaalt ongelukkig genoeg verfoeilijke antisemitische sentimenten die men in de immigrantengemeenschappen van Brussel hoort (het theater zegt een ‘open geest’ te hebben – open voor de taal van de goot). Het is hoogst onwaarschijnlijk dat extreem rechtse elementen tegen een stuk als dit zullen demonstreren. Fascisten en nazi’s bidden de Rozenkrans niet.

Als u spreekt over afzonderlijke deelnemers: ik ben Engels en katholiek. Vijftig jaar geleden was iedereen dankbaar dat mijn land het gevecht tegen het Europese fascisme leidde. Maar honderd jaar geleden vluchtte mijn familie naar het katholieke Vlaanderen om aan vervolging in Engeland te ontkomen. Omdat Vlaanderen toen het katholicisme in Engeland beschermde, zal ik alles doen wat ik kan om het katholicisme van vandaag in Vlaanderen te verdedigen. Het is een groots erfgoed; verkwansel het niet. Mijn vrouw is Oostenrijkse en ontelbare leden van de familie van haar eerste (joodse) echtgenoot kwamen om in de nazi-concentratiekampen. Uw artikel spreekt ook over aartsbisschop Lefebvre. Zijn vader was lid van het verzet; hij stierf in een Duitse gevangenis na wreed te zijn gemarteld.

Tot zover uw beweringen.

Met vriendelijke groet, Hoogachtend

Dear Editor

Your claims that the protesters against the play, "Our Lady of Flanders" have roots in fascism is not consistent with the usually high standards of Flemish journalism.

The vast majority of people present were Catholics who object to the blasphemous portrayal of Our Lady. As both Our Lady and Our Lord were Jewish, it is impossible for Catholics to be anti-semitic. However, the play itself unfortunately repeats odious anti-semitic sentiments heard in the immigrant communities in Brussels (the theatre claims to have an "open spirit"- open to the language of the gutter). It is hardly likely that extreme right-wingers would demonstrate against such a play. Fascists and nazis do not pray the Rosary.

If you are talking about individuals who took part, I am English and Catholic. Fifty years ago, we should all be grateful that my nation led the fight against European fascism. But four hundred years ago my family took refuge in Catholic Flanders from persecution in England. As Flanders then protected Catholicism in England, I will do all I can to defend Catholicism in Flanders today. It is a great inheritance; do not squander it. My wife is Austrian and numerous of her first husband's Jewish family died in Nazi concentration camps. Also your article speaks of Archbishop Lefebvre. His father was a member of the resistance, who died in a German prison after being brutally tortured.

So much for your claims.

Yours sincerely

Al eens een

Al eens een mariavoorstelling van een Vlaamse primitief gezien?
La Sainte Vierge dénudée all over the place.
De letters zijn overigens helemaal niet gotisch (obsessietje van u of zo?).

de gesubsidieerden

Op de website van Chris Gillibrand staan een aantal foto's van de betoging tegen de affiche. Je ziet er de bezoekers van het toneelstuk: hogere middenklasse met poen. En zoals Chris terecht opmerkt wordt het toneelstuk van deze lieden door de staat gesubsidieerd: met belastingen die de betogers (lagere middenklasse) daarvoor moeten afgeven. Aan alle "zatte vrienden": waar is nu de rechtvaardigheid! Overigens betalen jullie dat ook allemaal mee. Hoeveel pintjes zou je daar niet van kunnen drinken? Als ge zo stom wilt zijn om met uw belastinggeld linkse toneelstukken voor de rijkaards te subsidiëren: voor mij niet gelaten. Maar dwing mij niet om eraan mee te doen.

de gesubsidieerden

oh jongens, nu we toch de demagogische toer opgaan, nog een schepje erbovenop: de volledige katholieke kerk en alle priesters met losse handjes inclusief wordt ook met ons belastinggeld gesubsidieerd. Stom hé... En dwing mij vooral niet eraan mee te doen... voor mij niet gelaten... en hoeveel pintjes zijn dat? Tsssss...

Je moet wel heel moedwillig

Je moet wel heel moedwillig zijn om het "brave borstje" van Maria te vergelijken met die karikatuur van Mohammed.
Vergelijk zaken die te vergelijken zijn.

OK, OK. Laten we inderdaad

OK, OK. Laten we inderdaad geen appelen met citroenen vergelijken. Blijven we dus wederzijds in de sexuele sfeer. Wat zou je denken van de borst van Maria tegen het piemeltje van Mohamed? Zou het gros van de mohamedanen toelaten dat hun profeet op een affiche staat met zijn loshangende onderdelen bloot? Voor een katholiek is het gewoon blasfemie om Maria in een sexuele context af te beelden. Als "zij" dat mogen doen, waarom mogen "wij" dat dan niet doen met hun profeet?

Nog altijd niet

Nog altijd niet vergelijkbaar.
Dan had je Maria d'r pubis moeten tonen en niet een borst.

Wat je wel kan doen is vergelijken met Submission.

En wat blijkt? Deze in reactionaire middens zo toegejuichte prent, die voor conservatieve moslims minstens zo aanstootgevend was als het borstje van Maria, lokte in eng religieuze kringen net dezelfde hatelijke (wat zeg ik, zielige) reacties uit als wat we nu van de bekrompenere zijde van het katholicisme te lezen krijgen.
Flink zo. Weten we meteen waar we met die reactionaire bende aan toe zijn.

foute redenering, mijn

foute redenering, mijn vriend. Borst of pubis, daar gaat het immers niet om. Het gaat wel om het erotiseren van religieuze figuren of symbolen. Je zeilt trouwens in een wijde bocht om mijn punt heen: waarom mogen mohamedanen blanken schofferen en niet omgekeerd? Waarom installeren mohamedanen in Europa een fysieke en/of psychische terreur, denk je? Aangezien jij het antwoord niet wil zien zal ik het geven: de islam wil (en zal) Europa veroveren. Met melige opinietjes als die van jou zal het dan vlug gedaan zijn, vrees ik. "Hij heeft niet verwekt en hij is niet verwekt". Met die zin sluit de islam in wezen elke dialoog met Europa uit. Salaam aleikoem!

Rechts of links, of de verzuring zowel links als rechts.

Je kan wel "rechts" zijn maar dan moet je toch niet overdrijven, want dan laat je een verzuurd gevoel achter. Als een moslim lacht met de Maagd Maria, wel dat toont aan dat er gerelativeerd wordt (ten minste al met de andere godsdiensten, dat men afstapt van het eenvoudige "godsdienst" voor alles).

De volgende stap, is relativeren van de "islam". Dit allemaal in de logica van de "vrijheid van meningsuiting". Of moet een "artiest" of "kunstenaar" nu ook al zijn kunstwerken politiek afwegen ? Een beetje van dit, en dan ook een beetje van dat. Om toch maar zeker niemand tegen de schenen te schoppen, om politiek-correct te zijn ?

Het is gemakkelijk om misnoegd te zijn over een uitlating van de anderen, maar dan moet je zelf wel voor eigen deur blijven vegen, de eigen mond dag voor dag spoelen, de gal binnenhouden.

Of anders : eerst het stuk bekijken en dan vragen stellen. Of uw bemerkingen in "vraagvorm" formuleren. Nu voedt u gewoon het conflict, weinig constructief, niet echt waar ik mij gelukkig bij voel.

Wat me stoort is dat dit

Wat me stoort is dat dit toneelstuk door de overheid gesubsidieerd wordt. Ik heb geen zin om het te bekijken, maar evenmin om eraan mee te betalen. Voor het overige mag men "relativeren" zoveel men wil en wat men maar wil. Maar niet met belastinggeld en niet door er schoolkinderen heen te slepen. Zo simpel is dat.

Rechts of links, of de verzuring zowel links als rechts (4)

Trouwens indien u tegen het subsidiëren bent, waarom schrijft u dat dan niet in het begin van uw betoog ? Wat heeft specifiek die motivatie te maken met de tegenstelling allochtoon - autochtoon in uw betoog ? Het valt mij op dat niet minder dan drie van de vijf paragrafen van uw post betrekking hebben op de tegenstellingen (allochtoon - autochtoon in het vervolgingsbeleid, beledigen van christenen en joden dus door de islam, de verschillende geloofshouding van de "makke" christenen of autochtonen, ten overstaan van de fanatieke moslims) terwijl de subsidiëring maar heel kort vermeld wordt.

En anderzijds, tegen het subsidiëren dat is toch uitgesproken een politieke benadering ? Waarom bent u dan niet kritisch ten overstaan van de politici-beleidsmakers ? En misschien zelfs kritisch ten overstaan van de lamzakkige rechtse oppositie ? Zelfs hun topman stelt onverbloemd dat ze dom zijn. Want als u andere beleidsmatige beslissingen verkiest (wat natuurlijk uw democratisch recht is) dan moet u zich keren tegen de beleidsmakers.

Of als u dat niet voldoende kan, moet u misschien eens de oppositie opjutten en hen aanzetten tot meer actie. Maar waarom keert u zich dan tegen een kunstenaar ? Dat is per slot van rekening maar een klein radertje in de grote verspillingmachine. Denkt u dat u met het radertje stil te leggen u de machine zult doen stoppen ? Trouwens die machine moet niet gestopt worden, ze moet een andere richting uitgaan. Op die machine zit wel een groot stuur. Dat weet u toch ? Misschien moet u eens de stuurlui aan de wal op de korrel nemen ? Dat lijkt mij veel consequenter.

Rechts of links, of de verzuring zowel links als rechts (3)

Indien u dit proces tegenhoudt door op te jutten en de discussie op de spits te drijven, lijkt het er eerder op dat u de strijd verkiest boven het samenleven. Of wil u gewoon die burgers dom houden misschien ? Door de opgefokte discussie voorkomen dat ze tot ontwikkeling komen en zelfkennis opbouwen ? De methode die eeuwen lang op onze eigen bevolking toegepast is ?
Dat u geen zin heeft om ervoor te betalen, omdat het u stoort, dat is uw democratisch recht. Maar daarom moet u als publicist het toch niet in de grond boren ? Of gaat u straks de andere publicisten op dit forum ook de grond in boren, omdat ze iets schrijven dat u niet leuk vindt ? Want het al dan niet betalen door de overheid voor die soort van "kunst", wel dat is beslist door de overheid die democratisch verkozen is. Dat is nu eenmaal de realiteit. Of bent u tegen democratisch genomen beslissingen ? Ik hoop van niet. Alvast is het duidelijk dat het al dan niet krijgen van subsidies geen relevant element is in de beoordeling van een kunstwerk. Tenzij het kunstwerk in opdracht van de subsidiërende geschreven is. Dan kan je je daarover vragen stellen en een vergelijking maken tussen de prijs en de waarde van het kunstwerk. Maar heeft u dat nagevraagd ? Het blijkt alvast niet uit uw post.
Want als Theo van Gogh zelf een film gemaakt heeft om de Islam aan de kaak te stellen, zonder zich te bekommeren voor zijn lijfsbehoud en het risico bewust en met overtuiging te nemen, dan kan ik mij enkel inbeelden dat hij ook zou opkomen voor de rechten van Chokri die vanuit zijn perspectief (de islam-bevolking of zijn culturele achtergrond) onze "christelijke" leefwereld op de korrel wil nemen. Per slot van rekening, hebben ze allebei een boodschap. Laat hen de vrijheid om die boodschap te brengen, in de naam van de vrijheid van meningsuiting.

De zaken niet omkeren!

De kreet "Laat hen de vrijheid om die boodschap te brengen, in de naam van de vrijheid van meningsuiting" is hier volledig naast de kwestie.

Niemand roept hier op tot censuur, voor zover ik kan zien. Het hoofdprobleem is, dat het hier aangekaarte soort 'meningsuiting' blijkbaar moet betaald worden met eenieders belastingsgeld.

Ik heb geen enkele bezwaar tegen wat voor cultuurmanifestaties dan ook, zolang ikzelf daarvoor niet moet betalen indien ik geen boodschap heb aan die manifestatie. Laat diegenen die dit soort zaken willen realiseren, zelf voor de volle 100% de kosten dragen. Dan zal ikzelf ook de volle 100% bijdragen voor de zaken die ik waardevol vind.

Nu wordt de staat gebruikt als een roofmachine, waarmee van iedereen geld wordt afgepakt om het dan selectief uit te geven aan realisaties die door een zelfverklaarde politiek-correcte elite de moeite waard worden gevonden. Wanneer de politiek-correcte kaste die de staat in handen heeft mijn belastingsgeld afpakt om 'cultuur' te produceren waarmee ikzelf niets te maken wil hebben, dan is het die staat en die kaste die mijn recht op vrije meningsuiting de facto ondergraaft; want het geld dat van mij wordt afgepakt kan ik niet meer gebruiken om te realiseren wat ikzelf de moeite waard vind. U draait de zaken om, door het protest van diegenen die door de staat willens nillens tot betalen wordt gedwongen, als een bedreiging van de vrije meningsuiting af te schilderen. Het zijn diegenen die van anderen geld afpakken om hun eigen voorkeuren te financieren, die de vrije meningsuiting bedreigen.

Daarnaast is het wel duidelijk dat genoemde heersende kaste een dubbele standaard hanteert: aan allochtonen en islamieten is toegestaan, wat aan autochtonen en christenen is verboden. Meningsvrijheid en zelfs subsidie voor de ene, censuur en vervolging voor de andere. Indien men de criteria die hebben geleid tot bv de klacht tegen kardinaal Joos ook hier zou hanteren, dan zou ook hier een klacht (ipv subsidiëring) moeten volgen. Maar zowel vervolging als subsidiëring zijn onrechtmatig: alle zogezegde beledigingen en morele kwetsingen dienen op gelijke wijze te worden toegestaan.

En verder moet de staat zich helemaal niet met cultuur bemoeien. Een ministerie van cultuur is alleen maar schadelijk. Daar ligt het kalf eigenlijk gebonden.

Rechts of links, of de verzuring zowel links als rechts (6)

- En het beleid ? Iedere burger heeft evenveel kansen om die bijsturing te laten gebeuren naar zijn inzicht. Je moet maar voor de goeie stemmen. Maar de realiteit is dat niet iedereen evenveel geluk kan hebben op dat punt. Daarom herhaalt men die oefening op herhaalde tijdstippen. En wie dan nog altijd maar ontevreden is, wel die moet zijn kiesgedrag maar een grondig analyseren.

- Ben je niet akkoord met het systeem ? Wel dan moet je stemmen met je voeten. Ik weet het, het is een boutade, alhoewel heel veel mensen het toepassen. Wil je dat niet doen ? Wel dan moet je constructief aan politiek doen.

- De klacht tegen kardinaal Joost ? Sorry hoor. Maar over specifieke gevallen doe ik geen uitspraak want ik weet er niks van. U toch ook niet ? Dus laat maar vallen, want het is binnen de context van deze "post" niet relevant.

- Niet met cultuur bemoeien of geen ministerie van cultuur ? Dat is uw democratisch recht om daar zo over te denken. Maar in een democratie beslist de meerderheid. En de minderheid wordt geacht zich daarnaar te schikken, of desnoods te zorgen dat ze in de regering zit om die maatregelen te veranderen en dus deel te nemen aan de "meerderheid". In de oppositie blijven moet ene bewuste kueze zijn.

Rechts of links, of de verzuring zowel links als rechts (5)

Ach Mr. Verhulst, dat u reageert ... uw reactie is nogal hoogdravend. Ik zal ze dus punt per punt behandelen:

- Ik draai de zaken niet om. En ik zeg niet dat u oproept tot censuur. Ik zeg gewoon dat Theo van Gogh zeer zeker bewondering zou gehad hebben voor de prestatie van Chokri ... omdat hij net zoals Theo tegen de schenen van de gevestigde orde wil "schuppen". Bent u daar tegen ? Heeft u dan geen respect voor Van Gogh zijn zienswijzen ? Of eist u dat Chokri gelijkwaardige prestaties moet leveren, zodat hij ook een slachtoffer van de dogma's zou worden ? En vanuit een andere invalshoek bekeken, kunt u garanderen dat datzelfde lot niet te beurt zal vallen van Chokri ?

- Cultuur betaald met belastinggeld ? Daar ging de post duidelijk niet over. Dat werd maar terloops vermeld en stond enkel in de drie laatste zinnen (Engelse versie). Terwijl er drie paragrafen besteed werden aan de "tegenstellingen".

- Dat er geld besteed wordt aan cultuur ? En dan ? De staat spendeert zoveel geld aan ditjes en datjes dat je moeilijk kunt stellen dat juist dat niet mag en de rest wel. En wat is cultuur en wat niet ? Zeg het eens over : krulbollen, kruisboogschieten, ballroomdansen of ballet, Gregoriaanse zangen of rockmuziek. U trekt de zaken gewoon uit hun verband. Wees consequent !

- Uw geld afgepakt ? U betaalt belastingen net zoals al die andere burgers. U bent echt niet de enige die belasting betaalt. En misschien betalen die nog veel meer dan u ? Dus wat geeft u het recht om zo te fulmineren ?

Rechts of links, of de verzuring zowel links als rechts (2)

Het relativeren, is de eerste stap in het geestelijk ontwikkelen. Het relativeren van de denkbeelden die ons allen opgelegd worden, die ons door de maatschappij opgedrongen worden. De werkelijkheid proberen te bekijken vanuit een ander perspectief en dus proberen om de oogkleppen die elkeen opheeft neer te leggen. En dus, ons niet neerleggen bij de denkbeelden die door anderen opgelegd worden. Dat is het fundament van de vrijheid van meningsuiting. Niet alleen moet iedereen vrij kunnen denken, zich een mening kunnen formuleren, maar mag hij niet gehinderd worden in het uiten van die mening. Waarom ? Opdat we allen van elkaar zouden kunnen leren. Dat we zodoende respect voor elkaar moeten opbrengen, opdat iedereen zijn mening zou kunnen en mogen zeggen, opdat we allen samen uit de confrontatie der meningen zouden kunnen leren.

Zoals u toch moet weten, is de (onderliggende) taak van een kunstenaar het opvoeden van de bevolking. Het is duidelijk dat die ene zin van Chokri daarop doelde. Dus zijn doel is (blijkbaar) niet alleen wat boertige grappen en grollen vertellen, om de kijker tevreden te stellen, maar als hij het kan ook samen met de bezoeker het diepere "ik" exploreren, om uiteindelijk iets uit dat proces (het schouwspel, het verhaal en dus de introspectie) te leren.

Het relativeren is de eerste noodzakelijke stap om uiteindelijk tot zelfrelativering te komen. En zelfrelativering is noodzakelijk om het juk van het eigenbelang af te kunnen werpen en het belang van de gemeenschap te kunnen aanschouwen.

Wil men met de islam (de moslims) tot een bestand komen dan moet men hen wel via de relativering tot zelfkennis brengen, en daarna tot zelfrelativering, om uiteindelijk hen te kunnen overtuigen dat ze het juk van de "islam" moeten afwerpen, en voor zichzelf moeten uitmaken welke begrippen en waarden uit hun godsdienst nuttig zijn en / of ze willen behouden.

Rechts of links, of de verzuring zowel links als rechts (1)

Mr. Beliën. Wees eens consequent. Indien u het stuk niet wil zien (en ik geef toe ik had erover gelezen dat het nog in première moet gaan) begrijp ik niet dat u er een artikel over wil schrijven. Geeft u dan enkel commentaar over de affiche of de korte repliek van de kunstenaar zelf, omdat hij zegt dat je ook met antisemitisme moet kunnen lachen ? En sta mij toe, maar in de Nederlandse versie van uw post voegt u er gewoon uw persoonlijke mening aan toe en maakt u ervan :"Je moet met alles kunnen lachen, zelfs met het semitisme (= de joden)." Terwijl in het citaat (Engelse versie) de artiest stelt : "Moreover, not only te Arabs dislike Jews.", nadat hij eerst aanhaalde : "I am not going to solve it, but I have to show it.". Juist deze enkele zin die u in de Nederlandse versie niet vertaalt of opneemt, maakt een hemelsbreed verschil uit. En anderzijds zie ik heel wat staan in de Nederlandse versie die u niet opneemt in de Engelse. Mijn parate kennis van het Engels is eerder beperkt, maar toch niet zo weinig dat mij dat niet opvalt.

En U weet toch dat juist de Joden heel veel grappen maken over het semitisme, dus over henzelf ? Waarom zou Chokri dat dan niet mogen. Of gaat het hier om stemmingmakerij? Want dat is de vraag die ik mij stel bij uw reactie.

Tips van de vakman

Ik zit al meer dan 20 jaar in het vak, schrijf ook al 20 jaar voor Amerikaanse en Engelse bladen, en heb geleerd dat de vakman moet schrijven wat zijn publiek interesseert/intrigeert. Vandaar dat er andere klemtonen liggen in NL- en E-talige versie. Een tip: Als je voor buitenlanders schrijft, vertaal nooit zomaar stukken die je voor een Vlaams publiek schrijft. Pas je aan je publiek. Het geheim van de goede journalist: multicultureel inlevingsvermogen.

Mijn artikel is geen reactie op enkel een affiche en een "korte repliek" van de kunstenaar, maar op een 2-pagina interview dat hij gaf. Daaruit citeer ik één representatieve paragraaf. Titel van het interview "Je moet met alles kunnen lachen, zelfs met het antisemitisme."

"Verzuring" is een term uitgevonden door Stevaert. Het is een dooddoener, evenals jouw begrip "stemmingmakerij". Als in Vlaanderen iemand een mening verkondigt, roept men "verzuring!" of "stemmingmakerij!" en moet hij zwijgen. In het buitenland discussieert men inhoudelijk. Dat kunnen de Vlaamse "intellectuelen" blijkbaar niet. Ook niet zo verwonderlijk met het soort "kwaliteitspers" dat zij hebben. Nog een tip: lees buitenlandse kranten in plaats van Vlaamse.

De vraag die jij je stelt is "of het om stemmingmakerij gaat?" Het woord betekent niets, maar voor jou betekent dit niets blijkbaar alles. Dan is de affiche van Chokri ook stemmingsmakerij. Of is die affiche een statement? Of is het om te lachen? "Als het om te lachen is, kan het geen verzuring zijn," zegt de cynicus, maar zelf is de cynicus de verzuurde-bij-uitstek, want hij lacht met alles.

Wat je overige commentaren betreft: ik heb wel wat beter te doen dan de eindeloze serie te lezen, laat staan te beantwoorden. Maar hier heb je alvast nog een gratis tip van de vakman: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.

Verzuring of stemmingmakerijk door de vakman.

Eigenlijk is uw repliek nogal contradictorisch. Enerzijds stelt u dat u de reacties "inhoudelijk" moeten zijn zoals in het buitenland, en anderzijds zegt u dat mijn comment blijkbaar veel te uitgebreid is.

"Die Beschränkung" ? Wel u slaagt erin in een zeer korte tekst meerdere zaken achter elkaar te zetten die helemaal niks met elkaar te maken hebben. En ik was zo vrij dat wat in vraag te stellen.

Dit forum (Journaal) is toch opgezet door mensen die wat te vertellen hebben. Of heb ik dat echt helemaal fout ingeschat ?

De "verzuring" ? Wel kijk eens terug naar mijn eerste commentaar. In essentie ging dat over het voeden van het "conflict" dat in wezen niet constructief is, waarvan we de laatste twintig jaar in Vlaanderen (België) gezien hebben dat we geen stap verder geraken. En zoals u kunt vaststellen was mijn eerste reactie zeer kort en zelfs bondig.

Maar uw reactie daarop was enkel dat het over het geld ging. En dat leek mij echt naast de kwestie. Niet "to the point", helemaal ernaast, een drogreden, een dooddoener. Lees mijn commentaren, want u doet dat blijkbaar niet, u toont zelfs geen respect voor uw lezer. Dus wat is uw doel dan wel ?

"Pas je aan je publiek" ? Wel dat zal dan ook wel zijn wat Chokri gedaan heeft ("I am not going to solve it, but I have to show it." - weet u nog wel ?). Hij doet hetzelfde zoals u. Dus waarom bent u daar zo negatief over ? Als uw publiek reageert waarom probeert u ze dan de mond te snoeren ?

Want dat is de essentie van mijn betoog : Chokri doet eigenlijk hetzelfde als Van Ghogh. En in dezelfde wijze herhaal ik dat u de volledige vrijheid heeft om uw standpunt te formuleren op uw eigen forum. Natuurlijk ! Maar u geeft mij wel de kans om te reageren, dus "blaf" me niet af met een dooddoener dat ik buitenlandse kranten moet lezen, of dat ik u doe zwijgen omdat ik in mijn titel het woord "verzuring" gebruikt heb. Mag ik mijn mening al niet meer zeggen ? Is dit forum enkel bedoeld voor gelijkgestemden ? Of beeft u al bij het horen van het woord "verzuring" ?

"Stemmingmakerij" : wel dat gaat over het opwekken van gevoelens zonder dat er in het betoog fundamentele zaken aangebracht worden. Alsof u dat woord niet kent ?

U maakt er zich nogal

U maakt er zich nogal gemakkelijk vanaf, mijnheer Beliën, maar zo snel laat ik me niet afschepen, zeker niet met een dooddoener à la "wat baten kaars en bril...". Hieronder vindt u enkele bronnen (weet u wat "bronnen" zijn, mijnheer Beliën?) die bevestigen dat Theo Van Gogh werd doodGESCHOTEN. Een daad van een maniak, ongetwijfeld, maar zeker en vast GEEN "rituele slachting", zoals u wil laten uitschijnen... Een klein beetje intellectuele eerlijkheid zou u sieren, mijnheer Beliën.

http://www.nos.nl/nieuws/artikelen/2004/11/2/agentneergeschoten.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3974179.stm
http://www.telegraaf.nl/binnenland/15254791/Theo_van_Gogh_doodgeschoten....
http://www.volkskrant.nl/binnenland/1099378805419.html

Lees je eigen links

Dan zou je kunnen lezen dat de schotwonden niet dodelijk waren maar dat de dader naderhand afstapte om de rituele slachting met het mes uit te voeren.

Leesmoeilijkheden?

Uit het artikel in de Telegraaf:

"De filmmaker wist aanvankelijk aan zijn belager te ontkomen, maar werd vervolgens door dezelfde man neergeschoten. Hij vuurde meerdere malen op Van Gogh, die hierdoor ter plekke aan zijn verwondingen overleed."

In De Telegraaf staat het letterlijk. In de drie andere artikelen is er nergens sprake van een "rituele slachting", zelfs niet dat Van Gogh de keel overgesneden werd.

Pure stemmingmakerij...

Zorgvuldige selectie

Hoewel alle artikels van vlak na de moord dateren (toen de exacte chronologie nog niet bekend was) is er al sprake van een mes iets waar jij met je citaat zorgvuldig langsselecteert. Later is bekend geraakt dat de Theo Van Gogh in eerste instantie is neergeschoten, waarschijnlijk om hem tot staan te brengen en daarna de keel overgehaald. Bv http://www.nos.nl/nieuws/achtergronden/theovangogh/mohammed_overzichtsve...

Officier van justitie F. van Straelen, op het proces van de moor

“De moord zelf, waarbij de keel van Van Gogh werd doorgesneden, ''lijkt op een rituele slachting''. B. heeft met de moord een voorbeeld willen geven van wat Nederland te wachten staat”

http://www.parool.nl/nieuws/2005/JUL/12/p2.html

"De verdachte heeft Theo van Gogh vermoord. Niet door een keelschot, maar door een bijna rituele slachting: met 15 kogels, een kromzwaard en een mes. Een moord die de maatschappij diep heeft geschokt. De verdachte heeft bewust aanvaard dat hij omstanders zou treffen. Twee zijn er ook getroffen. Ook heeft hij op politiemensen gericht geschoten. En tenslotte heeft hij het onmogelijk gemaakt dat Hirsi Ali gedurende langere tijd haar werk als Kamerlid kon uitoefenen. Hij heeft haar zeer ernstig met de dood bedreigd. De verdachte heeft vele mensen angstig willen maken, en is daar ook in geslaagd. Dit moest het begin van het eind zijn van de Nederlandse democratie."

http://www2.rnw.nl/rnw/nl/dossier/terreurNL/procesmohammedb2005/act20050712_mohammed?view=Standard

uit verslagen van het gerechtelijk onderzoek:

“Bij de zoeking in de Marianne Philipstraat op 2 november 2004 is door de politie een groot aantal cd-roms in beslaggenomen. In een uitgebreid proces-verbaal heeft de politie beschreven wat er op deze cd-roms te vinden is. De cd-roms bevatten voornamelijk een grote hoeveelheid foto- en filmmateriaal.

Het meest opvallend hierin is de ongekende hoeveelheid gruwelijke en soms gedetailleerde beelden (vaak met geluid) van executies, onthoofdingen, ophangingen, doorklieven van kelen, amputatie van ledematen en geslachtsdelen, stenigingen en andere vormen van marteling. Een aantal van deze filmpjes heb ik zelf bekeken en zij geven een helder beeld van de morbide belangstelling van de verdachte”.

http://www.aivd.nl/actueel_publicaties/ander_nieuws/stand_van_zaken

Gekeeld, en niet

Gekeeld, en niet doodgeschoten, maar wat baten kaars en bril als jij niet wil zien. Discussie over dit aspect daarmee wat mij betreft gesloten.

Gekeeld?

Ik heb die berichtgeven zelfs zéér goed gevolgd. Theo Van Gogh werd doodGESCHOTEN en nadien spietste de moordenaar een bericht op zijn borst met een mes. Van Gogh werd helemaal niet "gekeeld".

Theo Van Gogh "ritueel

Theo Van Gogh "ritueel geslacht"?? Kan u eens even uitleggen, mijnheer Beliën waar het een ritueel is om al fietsend in het voorbijrijden iemand neer de schieten met een vuurwapen? Dat "ritueel" is mij volslagen onbekend... U zou zich toch zeker niet bezondigen aan demagogie?

Wel degelijk ritueel geslacht

Theo Van Gogh is niet doodgeschoten maar wel degelijk met een mes vermoord. Meer bepaald met twee halen over de keel (een zal niet dodelijk geweest zijn) net zoals je een varken ritueel slacht...

Leugens

Uw fantasie slaat op hol.

ripoff

Tja, het volstaat misschien om op te werpen dat Onze Lieve Vrouw een kloon is van Diana van Ephese, nominaal dus... een Turkse.

Misschien dat er nu een paar Turken eens gaan klappen met den Ben? Ik ben benieuwd.