De Zaak Kalmann: Antwoord van Joods Actueel, Repliek van Jos Verhulst

Naar aanleiding van het artikel “Het Eeuwige Vlaamse Racisme” en de daarin door Jos Verhulst gestelde vragen ontvingen wij volgend antwoord van G. Joris van Joods Actueel:

Joods Actueel heeft met de grootste zorgvuldigheid het incident met Prof. M. Kalmann in Brugge behandeld. Daarbij werd het  principe van woord en wederwoord van de betrokkenen zorgvuldig in acht genomen.
 
Dat  Prof. M. Kalmann geboren is in Auschwitz staat genoteerd in het P.V. opgemaakt door de politie te Brugge. Wij gaan er rederlijke wijze van uit dat de persoonsgegevens in een P.V. van de politie correct zijn en dat de identiteit van de man werd gecontroleerd
.
 
In de VS is, in tegenstelling tot Nederland of België, 'professor' een aanspreektitel die gebruikt wordt voor alle docenten die lesgeven aan een college of universiteit.
 
Tijdens het incident droeg Kalmann een keppel waardoor hij als jood herkenbaar was.
 
Kalmann heeft zijn koffie gedronken en heeft daarvoor 6,50 Euro betaald. Alle betrokkenen geven toe dat er wel degelijk een incident heeft plaats gevonden. Toch betaalde Kalmann alsnog zijn koffie. Niemand ontkende dat Kalmann werd buiten gezet – ook de kelner verklaarde dat het om 'een uit de hand gelopen grap' ging en dat hij zich zou excuseren indien nodig.
 
De burgemeester van Brugge verklaarde in een reactie dat het verhoor gedeeltelijk in het Engels gebeurde – het  P.V. dat wij hebben gezien is enkel in het Nederlands opgemaakt.
 
Voldoende bronnen, waaronder een officiële stadsdienst, bevestigen dat er meermaals moeilijkheden waren met dezelfde zaak.
 
Wij waren op de hoogte gebracht door Kalmann dat hij een boek schrijft over de twee instellingen waar hij verbleef maar dan wel in verband met mishandelingen.
 
Kalmann heeft blijkbaar een klacht neergelegd bij het Comité P. Wij weten dat die reeds een onderzoek hebben opgestart naar het al dan niet correct handelen van de politie te Brugge in deze zaak. Wij hebben alle vertrouwen in de deskundigheid van de commissaris-auditeur en zijn collega's van het Comité P  die met dit onderzoek belast werden.
 
We merken op dat het artikel de 10 hoofdzonden van het Vlaams Belang enkele heren zwaar op de maag is blijven liggen
.

 

Repliek van Jos Verhulst:

  

Zoals in mijn stukje gemeld spreek ik mij niet uit over wat er in dat café is gebeurd. Ik overloop even mijn vragen en vergelijk met de geboden toelichting:
 
 => Mijn eerste vraag: is de Marc(el) Kalmann uit Brugge dezelfde persoon is als de M. Kalmann die enkele jaren geleden in de Nederlandse pers als een leugenaar werd gebrandmerkt nadat hij beweerde maandenlang te zijn geterroriseerd door een bende Marokkaanse jongeren, waarbij de politie zelfs door hem aangewezen daders had aangehouden, die echter onschuldig bleken?
 
Het antwoord: geen antwoord.
 
Mijn commentaar: nochtans is dit een belangrijke kwestie. Indien men de geloofwaardigheid van een getuige wil inschatten, is het relevant om te weten of de betrokkene reeds vroeger in vergelijkbare situaties al dan niet betrouwbare verklaringen heeft afgelegd. Omdat Joods Actueel naar eigen zeggen de kwestie met de ‘grootste zorgvuldigheid’ heeft onderzocht, moeten zij hiervan op de hoogte zijn geweest. Het is niet normaal dat zij dit element niet hebben vermeld, eventueel met hun opmerkingen erbij.
 
=> Mijn tweede vraag: Joods Actueel neemt in het artikel de bewering over dat Marcel Kalmann in Auschwitz is geboren en daar in januari 1944 als pasgeboren baby door de Sovjets werd bevrijd, terwijl dit scenario chronologisch onmogelijk is en ook door Kalmann zelf wordt tegengesproken in een kort autobiografisch bericht dat op het www te vinden is en waarin Venlo als geboorteplaats is opgegeven?
 
Het antwoord: Dat Prof. M. Kalmann geboren is in Auschwitz staat genoteerd in het PV opgemaakt door de politie te Brugge. Wij gaan er rederlijke wijze van uit dat de persoonsgegevens in een PV van de politie correct zijn en dat de identiteit van de man werd gecontroleerd.
 
Mijn commentaar: Het gaat niet zomaar over de vraag of Kalmann in Auschwitz is geboren. Het gaat over de vraag of Kalmann in Auschwitz is geboren op 1 januari 1944, en of hij dan na een paar dagen verborgen te zijn geweest aldaar door de Russen werd bevrijd. Dit scenario is onmogelijk omdat dat kamp pas ruim een jaar later door de Sovjets werd bereikt. Aan die eenvoudige conclusie kunnen geen honderd PV’s een iota veranderen. Secundair is er de vraag waarom Kalmann dan elders Veno als geboorteplaats opgeeft. De kern betreft echter de evidente historische onmogelijkheid van dit relaas dat ons door Joods Actueel wordt opgedist, en dit na ‘met de grootste zorgvuldigheid’ de kwestie te hebben onderzocht.
 
=> Mijn derde vraag: in welke zin is Marcel Kalmann een “een 64-jarige professor van Amerikaanse afkomst”? Waar is hij professor en wat doceert hij precies? En hoe kan hij, van Amerikaanse afkomst zijnde, in Venlo dan wel Auschwitz geboren zijn?
 
Het antwoord: In de VS is, in tegenstelling tot Nederland of België, 'professor' een aanspreektitel die gebruikt wordt voor alle docenten die lesgeven aan een college of universiteit.
 
Mijn commentaar: dit antwoord is bezijden de kwestie. Waar doceert prof. Kalmann wat? Aangezien Joods Actueel alles met de ‘grootste zorgvuldigheid’ heeft onderzocht, moet deze vraag toch eenvoudig te beantwoorden zijn.

http://lipstadt.blogspot.com/search/label/Antisemitism%3A%20Contemporary%20--%20The%20Incident%20at%20Bruges

"Let Let me quickly shed some light on Marc Kalmann, my brother. He was born
in 1948 in Amsterdam and not in Auschwitz in 1945. He lives in the
Netherlands and is fluent in Dutch. He lived in the USA for 22 years
and was sometimes employed as a teacher of languages at community
colleges. He liked the title professor and has used it since. He tends
to believe his own fantasies. I love him but I am concerned that his
fantasies take over his world. And through the magic of the Internet it
is taking the world by storm. I wanted to set some part of the record
straight. I have no knowledge of what did or did not happen at the
restaurant in Bruges".

Zonder commentaar... 

Het zou interessant zijn om

Het zou interessant zijn om te vernemen of de identiteit van prof. Kalmann door de Brugse politie werd gevalideerd of niet. Indien zich iemand aanbiedt bij de politie voor een klacht, en zonder identiteitsbewijs, dan zal de politie normaliter de meegedeelde gegevens opschrijven, zonder validatie. De politie zal niemand wegsturen omdat de betrokkene zijn geboorteplaats niet kan documenteren. Ik beweer niet dat prof. Kalmann niet in Auschwitz geboren is, maar het is wel een feit dat de betrokkene elders als geboorteplaats Venlo opgaf. Hoe de vork aan de steel zit kan niet, in tegenstelling tot wat Joods Actueel beweert, op basis van het Brugse PV worden opgemaakt.

Ook het professoraat van prof. Kalmann zou mogen gedocumenteerd worden. Hij werd als 'Amerikaanse professor' voorgesteld, wat inhoudt dat hij momenteel doceert aan één of andere Amerikaanse universiteit. Indien prof. Kalmann in vroegere jaren ergens in de US heeft gedoceerd, maar nu niet meer, dan is hij wel een 'voormalig docent' maar zeker geen 'Amerikaanse professor'. Nog eens: ik beweer niet dat prof. Kalmann momenteel niet aan een of andere Amerikaanse universiteit als professor is verbonden. Alleen: het zou prettig zijn om deze bewering ondubbelzinnig gedocumenteerd te zien. Immers, wanneer men in de pers de betrokkene zo nadrukkelijk als 'Amerikaans professor' opvoert, dan moet dit zijn omdat men dit professorschap een relevante gegeven vindt. Waarom de zaak dan niet eventjes hard maken?

Joods Actueel....

Is dit hetzelfde Joods Actueel dat alles met dezelfde ‘grootste zorgvuldigheid’ heeft onderzocht zoals in hun artikel over het Vlaams Belang ? Dan weten we het wel.
Hier is heel duidelijk een georchestreerde actie aan de gang.
Heb je nog andere plannen 'mijnheer' Michaël Frelich ?

____________________________________
To govern a big country is like cooking a small fish.
Stir as little as possible.
- Lao Zi, Daode Jing 256 BC