Interview in De Standaard

belien-standaard-1-2-small.jpg

Ik heb me destijds geërgerd aan de wijze waarop De Standaard haar verleden heeft afgezworen door haar oude logo AVV-VVK te droppen en zonder standaard door het leven te gaan. We kregen daardoor de indruk dat DS een kloon van De Morgen wilde worden. Daarbij geldt dan de regel dat het origineel altijd beter is dan de copie. Lezers van mijn column in ’t Pallieterke weten dat ik DS niet koop. Vandaag heb ik daar uiteraard een uitzondering voor gemaakt omdat de krant een interview met mij publiceert.

Er zou bij DS een evolutie bezig zijn, waarop Luc Van der Kelen me een tijd geleden wees tijdens een babbel na een gezamenlijke debat. Luc zei me dat hij de laatste tijd DS veel origineler uit de hoek vindt komen dan DM en dat van onze drie zogenaamde “kwaliteitskranten” (we rekenen ook De Tijd tot het clubje) DS momenteel de interessantste is. Ik heb daar toen sceptisch op gereageerd, maar omdat ik die drie kranten niet dagelijks vergelijk, zoals Luc wel doet, kan ik er zelf weinig over zeggen. Origineel en interessant wil overigens niet noodzakelijk hetzelfde zeggen als objectief.

Wel kan ik hier for the record zeggen dat Bart Brinckman, die me interviewde, me fair en objectief behandelde, in tegenstelling tot Humo een tijd geleden. Het interview zoals vandaag verschenen in DS geeft dan ook mijn woorden weer, met één uitzondering, waarop ik vandaag al meermaals aangesproken werd omdat mensen me zeggen: “Hoe kunt ge nu zoiets vertellen!?” Ik vertelde Brinckman dat het VB zal blijven groeien “zolang de media op een eenzijdige manier over hen berichten.” Hij (of iemand anders – want ook dat gebeurt op krantenredacties) heeft daarvan gemaakt: “zolang de media – met De Standaard als enige uitzondering – op een eenzijdige manier over hen berichten.”

Ik lees DS niet voldoende en ik weet niet of DS op een minder eenzijdige manier over het VB bericht als DM en DT. Uit de schampere opmerkingen die ik vandaag over die toegevoegde tussenzin kreeg, leid ik af dat regelmatige lezers van DS daarvan in elk geval niet overtuigd zijn. Ik weet wel dat de hoofdredactie van DS na de vorige verkiezingen bekend maakte dat ze haar houding ten opzichte van het VB wilde bijstellen. Elke krant draagt fouten van het verleden mee, maar als DS zijn eigen lezers wil overtuigen, heeft ze blijkbaar nog werk voor de boeg. Indien de toevoeging aan mijn woorden echter geldt als een intentieverklaring, wil ik ze onderschrijven (graag zelfs), al vind ik dat ook Luc Van der Kelen en een aantal andere journalisten van Het Laatste Nieuws op een faire manier over het VB proberen te berichten. Volgens Marc Spruyt van Blokwatch betekent dit ongetwijfeld dat Van der Kelen (en wie weet zelfs Brinckman) in feite verdoken VB-ers zijn, maar men moet het als journalist niet noodzakelijk met iemand eens zijn om hem toch recht te doen.

AttachmentSize
belien1-1607TRO-DS10-TRO.pdf49.41 KB
belien2-1607TRO-DS11-TRO.pdf53.73 KB
belien3-1607TRO-DS12-TRO.pdf49.69 KB

Blokwatch biedt forum aan Paul Belien...

“Belien moet nu maar eens ophouden met zagen”, noteerde De Standaard (20.07.2005) uit de mond van Gerolf Annemans. Aanleiding is een interview in diezelfde krant waarin Paul Belien, echtgenoot van VB-kamerlid Alexandra Colen, zijn kritiek op de partijtop van het Vlaams Belang niet spaart. Al blijft de vraag hoe relevant dat allemaal is. Blokwatch biedt Belien bij deze graag een forum aan om die vraag te beantwoorden.

http://www.blokwatch.be/content/view/425/39/lang,nl/

DS en Vlaams Belang

"Ik lees DS niet voldoende en ik weet niet of DS op een minder eenzijdige manier over het VB bericht als DM en DT".

In dit verband is het volgende misschien relevant. Jürgen Verstrepen belde onlangs in zijn radioprogramma naar de redactie van De Morgen om te peilen of daar afspraken bestonden over de wijze van berichtgeving over het VB. Verstrepen kreeg Liesbeth Van Impe aan de lijn, en er zijn mij twee zaken bijgebleven uit haar antwoord: ten eerste, zij vond dat De Standaard er een "merkwaardige spreidstand" op nahield inzake de berichtgeving over VB. Ten tweede, zei ze dat als er ooit in De Morgen een artikel zou verschijnen waarin het Belang of een Belanger op een positieve manier werd benaderd, de hele redactie collectief ontslag zou nemen.