Artikel verwijderd

Deze tekst werd verwijderd op vraag van het Centrum voor Gelijkheid voor Kansen en voor Racismebestrijding dat ons bij aangetekende brief van 10 mei laat weten dat onze "uitlatingen een aanzet tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming betreffen (art 1 par3, 3° van de wet van 30/07/1981). Bijgevolg verzoeken wij u om de betwiste tekst te verwijderen of te laten verwijderen. In het tegengestelde geval, behoudt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zich het recht voor om dit feit aanhangig te maken bij het gerecht."

Hoewel ik de beschuldiging ontken, wordt aan dit verzoek hierbij gevolg gegeven. Als auteur van de bewuste tekst verzoek ik alle websites en/of andere publicaties die de tekst, buiten mijn weten en zonder mijn toestemming, overgenomen hebben of passages eruit citeren, deze eveneens te verwijderen. Indien zij dit niet doen, is dit niet alleen een inbreuk op mijn auteursrecht maar maken zij zich volgens de door het Centrum ingeroepen wetgeving eveneens medeschuldig aan het "aanzetten tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming."

 

Vergeet zeker niet om dit te lezen: Aan Novopress.info en De Morgen, op verzoek van het Centrum, 11 augustus 2007

 

Het Echte Inquisitiecentrum Is De Morgen, 14 augustus 2007

 

Oorverdovend Stil

Tiens, het blijft hier op The Brussels Journal oorverdovend stil na de dubbele moord in Antwerpen. "Geef ons wapens!", hallo meneer Beliën...niemand thuis?

gelemaan, ik zou ook stil

gelemaan,
ik zou ook stil zijn. De linkse rechtvaardigheid maakt soms straffe kronkels. Voor hetzelfde geld beginnen ze morgen ieder die het ook maar riskeert om iets rechts te schrijven, te interneren.

Als ik zie hoe politiek correct deze spijtige zaak aanhaalt om electoraal succes te boeken dan wordt pijnlijk duidelijk hoe erg het hier gesteld is in la belgique.

Maar doe gerust verder, demoniseer en schuif de schuld bij jezelf weg ...

"Geef ons wapens" revisited

"Wanneer zelfmoordterroristen in Israël een aanslag plegen, pakken de Israeli’s hun ouders aan. Ze leggen met buldozers de huizen van hun familie plat. Misschien blijkt onze “onverschilligheid” wel uit het feit dat wij de ouders van de minderjarige, moordende criminelen met rust laten, dat wij ze laten verder genieten van onze sociale zekerheid, dat wij hun huizen niet vernietigen en ze niet het land uitzetten als straf voor de misdadige kroost die zij in ons midden hebben geplant.(P. Beliën, nav de moord op Joe Van Holsbeek)
Wat heeft Hans van kleinsaf geleerd in zijn schoone Vlaamsche familie? "Geef ons wapens"?
"De schurken, die in onze samenleving alles gekregen hebben – gratis onderwijs, kinderbijslag, sociale zekerheid – vermoorden thans onze kinderen omdat zij betrapt werden op roken".
Ik parafraseer enkel het discours van de heer Beliën, daags na de MP-3-moord. Toen hoorde ik u niet gewagen dat politiek incorrect hier elecoraal voordeel uit probeerde te halen.

@ gelezonsverduistering

Hoe kan Dhr Belien nu elecoraal(?, iets nieuws?) voordeel puren uit zen uitspraken?

Bij mijn weten is hij niet betrokken bij eender welke politiek partij. En kom niet af met de echtgenote want dan kunnen we beginnen over de echtgenotes die rechter zijn en dergelijke. En dan komen we te dicht bij de realiteit, nietwaar?

Hoe kan iemand in zen jeugd trouwens een uitspraak te horen krijgen die enkele dagen geleden pas is gedaan?

De haat en haatzaaiingen druipen van je post af. Ik vraag me af wie hier de haatzaaier is.

Zal dit nu ook op Belien gestoken worden?

Aangezien er voor deze misdaden nog geen scapegoats gevonden zijn kan Pater Leman misschien ook proberen Brusselsjournal als instigator van Youssef Fofana daar achter te zoeken:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ilan_Halimi
On 13 February, Halimi was found naked and handcuffed near a railroad track in the Parisian suburbs, with burns from acid covering 80% of his body (possibly to destroy evidence of his captors' DNA), and multiple stab wounds, as well as one severed ear and toe. On the way to the hospital, he died from his wounds.

en ook voor deze zijn de 15 nog niet teruggevonden. waren dat ook lezers van Brusselsjournal of eerder van arabeuropean.org?
http://www.antisemitisme.be/site/event_detail.asp?eventId=193&catId=20&l...
Aanslag met messteek tegen jongeren van de Yeshiva in Wilrijk
Date: 24/6/2004

Omstreeks 22.30 uur gingen twee jonge studenten van de Yeshiva van Wilrijk buiten een luchtje gaan scheppen, in de residentiële wijk. Toen ze twee vrienden op straat tegenkwamen, bleven ze even praten. Plots stonden ze oog in oog met een bende van een tiental jonge Noord-Afrikanen, die zich verborgen op een afgelegen plek langs de straat die leidt naar de Yeshiva. Ze waren gewapend met ijzeren stangen, tennisrackets en andere blanke wapens. De tien jongeren hebben de 4 studenten zomaar achtervolgd, zonder dat er enige provocatie is geweest vanwege de joodse jongeren, en zonder dat er een woordenwisseling aan voorafging. Bij die achtervolging hebben de aanvallers één van de vier studenten ingehaald, toen ze naar de Yeshiva liepen om er beschutting te zoeken. Toen sloegen ze met stokken op zijn hoofd en plantten ze een mes in zijn rug. De jongeman werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde een tijdlang in een zorgwekkende toestand maar hij is intussen op de goeie weg.

@ gelemaan

Het is misschien wat vroeg om te oordelen maar het ziet er naar uit dat het hier gaat over twee geheel verschillende gevallen. Het stuk van P. Belien waarop u alludeert ging over een geval van criminaliteit waarbij naar alle waarschijnlijkheid 2 allochtonen van arabische afkomst betrokken waren. Helaas een niet erg uitzonderlijk geval. Het geval A'pen gaat naar alle waarschijnlijkheid over een gefrustreerde, dolgedraaide jongere die -ik kan het me haast niet anders voorstellen - voer is voor psychiaters. Erg zielig dat dit tragisch maar gelukkig uniek geval door politici en hun linkse medestanders uitgebuit wordt om andersdenkenden en politieke tegenstanders te bekladden. Alsof het debat dat door het VB gevoerd wordt hier rechtstreeks iets mee te maken heeft. Wie kan op dit moment zeggen wat er in die jongen zijn hoofd omging? Misschien is hij wel doorgedraaid na het zien van teveel islam-gruwel op internet? Je moet niet echt veel moeite doen om de hele dag beelden te bekijken van mensenslachtingen, onthoofde lijken, uiteengereten mensen en doodsbedreigingen, alles in naam van Allah. Als labiele jongere zou je van minder door het lint gaan. 't Is maar een idee hé.

CGKR

Mijn eerste bedenking bij bovenstaand artikel (naast instemmend gegniffel) was dit: wil Belien de confrontatie met het Centrum voor VB-Bestrijding aangaan? Wil hij de rol van martelaar voor de vrije meningsuiting opnemen? Zou hij het totalitaire België te kijk willen zetten op zijn eigen internationale tribune?

Zijn antwoorden aan het adres van Peter V. lijken dit te bevestigen. In dat geval: succes gewenst. (Zouden ze werkelijk zo stom zijn, de "bestrijders"?)

@ PVDH

Weest welkom. Zolang men elkaars mening maar respecteert. Af en toe wordt er hier wel wat defensief gereageerd, maar dat houdt de pit erin.

Een TBJ fan met twee rechter handen, oren, billen enzomeer.

Jan Vos, dit is inderdaad

Jan Vos, dit is inderdaad een nachtmerrie voor de 'democratische' partijen. Waarom denkt u dat Ahidar als eerste op de proppen kwam ipv de moslimexecutieve of Imams? Mooi opgevolgd door alle 'democratische' partijführers die zondag zullen meestappen. Sereniteit mijn oog, politieke recuperatie zonder die term te gebruiken. Het Vlaams Belang doet het verstandigste,contact opnemen met de ouders met hun betuiging maar verder wegblijven & zwijgen.

Emotioneel

Bijzonder in deze tekst laat hij zijn gevoelens de vrije loop. Gevoelens die volgens mij heel wat mensen hebben.

Hiermee ben ik volledig eens, alsook met de inhoud van het artikel. Ik zou het ook wat met wat minder emotionele termen uitgedrukt hebben, omdat het volgens mij dan geloofwaardiger overkomt, zeker in deze gevoelige materie. Ieder zijn stijl. Ik ga hierom niet minder deze site bezoeken. Dit is 1000 maal beter dan de leugens.

Nog dit...

Wat wapendracht betreft: dit gebeuren en de commentaren op TBJ hebben bij mij losgeweekt me in dit thema te verdiepen.

Tot slot: gouden tijden voor het Vlaams Belang? Ze houden een meeting over veiligheid, Vlaanderen hangt vol met hun reuze-affiches (ik rijd wekelijks alle richtingen in Vlaanderen uit en zie ze overal) en dan gebeurt de moord op Joe... Hoe de voorbije weken de theorie en de praktijk elkaar de hand reikten. Een nachtmerrie voor de andere partijen... ?!

Het volk en politiek

Een gedachte die ik zeker meeneem is die over de SLECHTS 25% Vlaams Belang-stemmers. Inderdaad, het zijn er maar 25%. Het zouden er 75% moeten zijn... Nu zijn er nog steeds 75% blinden, doven, ongevoeligen, egoïsten (eigen oppervlakkig geluk belangrijker vinden dan gevoelig te worden voor de problemen van de samenleving rondom zich), ... allemaal mensen die zich in de maling laten nemen... Het wordt tijd voor een 'revolutie' tegen de wolven in schapenvacht... Waarom zien zovelen nog steeds niet dat we absoluut niet meer in een democratie wonen, dat onze volksvertegenwoordigers absoluut niet het volk vertegenwoordigen, dat onze 'herders' geen herders zijn. Noch dit land, noch de EU zijn een echte democratie waar de vertegenwoordigers het volk vertegenwoordigen. Ze kijken alleen maar hoe ze hun ideologie kunnen doorduwen... Of het nu gaat om veiligheid of immigratie, economie of ethische vraagstukken, de dames en heren doen hun goesting. Kijk maar eens naar de ujitslagen van de diverse peilingen die de laatste tijd dagelijks worden gehouden: de samenleving is veel conservatiever dan men ons voorhoudt, toch hebben we een links-progressief beleid. Als zondag politici mee opstappen in de stille tocht, dan bewijzen ze nogmaals dat ze 'hun ding' belangrijker vinden dan de mensen. Ze zouden beter thuis blijven en eens kijken naar de mensen en wat er in hun hart omgaat in plaats van weer eens in de kijker te gaan staan en de schijn op te houden dat ze bekommerd zijn om onze mensen.

Meningsuiting

In een normale samenleving moet ieder z'n mening kunnen uiten. Ik ben blij dat iemand als Paul z'n mening nog durft uiten. Daar is moed voor nodig. Paul noemt de dingen bij naam. Bijzonder in deze tekst laat hij zijn gevoelens de vrije loop. Gevoelens die volgens mij heel wat mensen hebben. Ook al vind ik de stijl van deze tekst ruw en zou ik zelf (misschien omdat ik minder moedig ben) de dingen wat 'zachter' zeggen, wat 'milder' voor persoon van de 'herders in kwestie', toch ben ik geraakt door de tekst.

zeg mensen, zou men er geen

zeg mensen, zou men er geen woordenteller bijplaatsen? Ik kreeg doodleuk een rood tekstkader & kon geen commentaar posten...zal ik wel een kwartier staan vloeken om de boel aan te passen.

Ik moet zeggen dat ik de

Ik moet zeggen dat ik de term roofdieren in het eerste segment van de tekst differentieer van dezelfde term in het segment 'verrijking'. In de inleiding zijn de roofdieren de daders.
In het tweede segment spreekt hij over de gemeenschap (Noord-Afrikaanse) waarbij hij een symbolische interpretatie hanteert van Eurabia. Het enige wat ik onttrek uit dat segment is dat allochtone ouders juist hun sociale controle op poten moeten zetten niet alleen gericht op hun eigen gemeenschap maar op de hele samenleving. Danneels verwijt ons onverschilligheid; maar een 1/4 stemt wel op één partij die er zwaar wil tegen aan gaan. Waarbij onze 'leiders' ons niets te verwijten hebben, dat ze beter in eigen boezem kijken. In hun machtsgeilheid en ideologische waanzin weigerden/weigeren zij in te zien dat hun o zo glorified multiculturele samenleving niet werkt. Desondanks de tekenen weigerden zij doeltreffend in te grijpen, neen zij gingen voor uitsluiting van die politieke formatie & het stilzwijgen van het probleem.
Het laatste segment: U staat misschien klaar met wapen na het lezen van deze tekst...ik niet.Overigens spreekt men louter van een defensieve houding, geen offensieve of preventieve houding zoals een pogrom. Burgers hebben geen enkel recht om zichzelf te verdedigen met hulpmiddelen en vormen een gemakkelijk prooi. De Staat wenst dat niet in te zien, zal dat waarschijnlijk ook nooit inzien als de Staat niet wil zien dan moeten het maar voelen. De Staat wil niet voelen, dan moeten de burgers maar buiten het kader van de Staat te werk gaan. Voilà, abstract weergegeven. Ik interpreteer de tekst van Belien niet anders, hoe u erbij komt om die op uw wijze te interpreteren laat ik voor uw rekening.

wapens #2

@PVDH

Nee, ik denk niet dat er maar 1 vraag geldt in de "discussie over wapens".  Er zijn vele vragen die relevant of 'geldig' zijn in deze kwestie.  Ter illustratie.  Er zijn vele mensen die DIRECT bedreigd worden in een maatschappij waarin criminelen rondwaren.  Juwelierscommercanten bijvoorbeeld, of mensen die onverbloemd hun gedacht (en dikwijls de waarheid) zeggen. En het is van weinig belang of die criminelen nu geinspireerd zouden worden door 'materialisme' en/of nihilisme in gevallen van overvallers van juwelierszaken, of door islamofascisme in gevallen van moslemterroristen die achter een Rushdie of een Ayaan A... aanzitten.

Het is goed mogelijk dat een algemeen wapenverbod voor individuen de algemene veiligheid van de maatschappij zou kunnen bevorderen, en ik ben geneigd van u te volgen in die assumptie.  Maar, dat kan geen argument leveren om 'vulnerabelen' (zoals commercanten) en moslemse an andere 'vrijdenkers' aan hun onbeschermde lot over te laten.  Bescherming en effectief behoud van het grondwettelijke vrijmeningsuitingsrecht is finaal veel belangrijker dan misdaadstatistieken, omdat het de enige garantie levert voor behoud van democratie op termijn.  Misdaad moet bestreden worden door echte misdadigers aan te pakken, en niet door gewone burgers die zich willen beschermen in misdadigers om te vormen.

Het gezond verstand pleit voor 'gecontroleerde' vrijheid van wapenbezit, zoals "Brigands" dat deed, en het parlement moet zich uitspreken over de graad van controle.  Wat mij betreft moet die graad van controle 'hoog' liggen.

@Alain

"Racisme" roepen is geen argument.  Dat roepen is typisch voor hedendaagse kuddegeestigen.    

  

 

 

 

@brigands.

Laten we de tekst dan even analyseren. Uit de eerste paragraaf kunnen we met een beetje goede wil gerust stellen dat "roofdieren" slaat op soortgelijke moordenaars als deze die Joe om het leven hebben gebracht. De woede tegenover deze mensen is absoluut terecht, geen probleem.

In de tweede paragraaf wordt er echter het offerfeest bijgesleept. Zijn woede richt zich niet tot moordenaars in het algemeen, maar duidelijk tot allochtone moordenaars.

In de derde en de vierde paragraaf gaat hij nog een stapje verder:

Het begrip roofdieren wordt nauwelijks omfloerst uitgebreid tot de volledige allochtone gemeenschap door "onze leiders" binnen gelaten voor het verwezenlijken van het multi-culturele utopia. In plaats van dankbaar te zijn voor ons  gratis onderwijs, kinderbijslag en sociale zekerheid vermoorden zij onze kinderen. 

De argeloze lezer staat meteen klaar om een wapen te kiezen om op heroïeke wijze dit addergebroed uit te roeien.

Vandaar mijn verwijzing naar een pogromsfeer. Niet alleen worden de roofdieren éénduidig gesitueerd in de allochtone gemeenschap, de hele gemeenschap wordt ermee geïdentificeerd.

Dit is mijlenver verwijdert van het wijzen op de verantwoordelijkheid van de ouders die hun kinderen slecht hebben opgevoed. De mening dat die daar  moeten voor worden gestraft is een opinie gelijk een ander.   Maar de vergelijking hierboven is niet alleen onwaar, hij zet mensen aan tot geweld.

Onverschilligheid

@Peter V: Als je problemen hebt met de tekst stel ik voor dat je een klacht bij het CGKR indient. Dat is speciaal opgericht om via het staatsapparaat politieke tegenstanders de mond te snoeren.
De moordenaars van die zwarte jongen kunnen ze niet vinden, want daar hebben ze de middelen niet toe, maar als het erop aankomt om dissidenten de mond te snoeren zullen ze er gauw genoeg bijzijn. Het staatsapparaat kent immers zijn prioriteiten.
Moest er een klacht volgen, dan houdt TBJ je graag op de hoogte - in het Nederlands zowel als in het Engels. Zo kan de wereld nog wat bijleren over de Belgische "democratie."

Ten gronde, wat de inhoudelijke kritiek betreft: Als je het artikel eens goed zou lezen zal je merken dat het zich richt tegen het verwijt (dat zowel gemaakt werd door Verhofstadt maar vooral door die laffe en verachtelijke katholieke apostaat Danneels) dat de Vlamingen "onverschillig" zijn. Eén zaak zal men mensen die ik zogenaamd aanzet tot geweld niet kunnen verwijten indien ze terugslaan, nl dat ze onverschillig zijn. Maar wanneer dat gebeurt zal het ook wel niet goed zijn zeker?
En dus is de conclusie dat wat Danneels werkelijk gewild had dat er gebeurde vorige week woensdag: Joe had onmiddellijk zijn MP3 moeten afgeven toen hij daartoe door de roofdieren werd gesommeerd, en wij, de omstaanders, hadden hem daartoe moeten aansporen met de vermaning: "Joe, doe wat ze zeggen, want zij zijn de baas, en wij zijn de dhimmis." Wij waren "onverschillig," want we hebben Joe niet snel en duidelijk genoeg gemaakt: "Onderwerp je." Islam betekent immers "Onderwerping" en Joe heeft zich niet onmiddellijk en snel genoeg onderworpen. Dàt, en niets anders, is volgens Danneels onze kardinale fout.
Is dat ook de houding die jij wil dat wij aannemen, Peter? Dan raad ik je aan om de lectuur van TBJ maar te staken, want je zal je er alleen maar aan ergeren.

ismes

@PB. Ik grossier niet langer in -ismes. Ik neem dan ook het woord racisme niet in de mond. Misschien zou ik vroeger zoiets gedaan hebben als u aanklagen bij het CGKR, maar nu niet meer. Ik denk dat het beter is dat iedereen zijn mening vrij kan uiten. Ook al ben ik soms bang voor de haat die achter sommige teksten steekt. De meningen onderdrukken is nog veel erger. Ik lees de TBJ omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in de mening van uiterst rechts. Ik probeer er dan ook met een open geest naar te kijken. Ik erger mij dus absoluut niet, integendeel. Aangezien de TBJ een groot pleitbezorger is van absolute meningsvrijheid veronderstel ik dat ik er ook mijn mening kwijt kan.
Overigens ben ik het eens met de analyse dat de aanklacht van onverschilligheid van de kardinaal op zijn minst ongepast is. Daar gaat het niet over. Uw tekst is onnodig kwetsend voor heel wat gewone goede mensen. Daar gaat het om. Ik vind dan ook dat ik het recht heb om dat te zeggen.

@petervanderheyden

“...ook al ben ik soms bang voor de haat die achter sommige teksten steekt”.

Hm. Het is merkwaardig hoe selectief die politiek-correcte bangheid voor ‘haat’ in de praktijk werkt. De koran predikt geweld tegen, en onderwerping van ongelovigen (naast geweld tegen vrouwen enz.; soortgelijke oproepen zijn in het NT volstrekt afwezig). Maar dat schijnt geen politiek-correcte ongerustheid op te wekken, of als ‘haat’ beschouwd te worden. Toch is het niet denkbeeldig dat concreet geweld tegen ongelovigen religieus geïnspireerd is, zoals Spiritman Fouad Ahidar zei (,,Ik probeer al een tijdje aan te kaarten dat steeds meer criminele Marokkaanse of Turkse jongeren slachtoffers uitkiezen die er als ongelovigen uitzien”). Niet alleen zijn de aansporingen tot geweld en onderwerping in de koran volgens de pc-inzichten geen ‘haat’, wij worden door de staat zelfs gedwongen (langs fiscale weg) om de bedienaars van deze visie te betalen, en de politieke kaste maakt zich wereldwijd op om ‘islamofobie’ tot een nieuwe politiek-correcte doodzonde te juridiseren (het totaalverbod op christelijke godsdiensten in een reeks islamlanden wordt daarentegen geheel normaal wordt gevonden).

Er is dus blijkbaar ‘haat’ en ‘haat’; sommige ‘haat’ is goed, andere ‘haat’ is slecht. Wanneer de kranten recent kopten, op basis van een politiek-correct leugenbericht: “Hoe meer vreemdelingen, hoe minder misdrijven” (wat logisch equivalent is met: “Hoe meer autochtonen, hoe meer misdrijven”), dan is dat goed en helemaal geen ‘haat’. Wie durft zeggen: “hoe meer allochtonen, hoe meer misdrijven” is ‘uiterst rechts’ en verspreidt het soort haat, waarvan de politiek-correcte ‘bang’ wordt. Wat waar is en onwaar, schijnt daarbij absoluut niet relevant te zijn.

@verhulst

Wees gerust, ik ben niet selectief bang. Ik ben even bang voor de haatcampagnes van het moslimfundamentalisme als van blank-extreemrechts. En ik ben niet alleen. Ik ken geen enkele PC'er die de haatboodschappen van moslimfundamentalisten goedkeurt. PC'ers erkennen wel dat het merendeel van de moslims gewoon vredelievende mensen zijn. daarom vinden ze teksten die het moslimgeweld of de misdaad linken aan ALLE moslims onaanvaardbaar. En dat schijnt bij jullie in het verkeerde keelgat te schieten.
Overigens zie ik echt de haatboodschap niet in "hoe meer autochtonen, hoe minder misdrijven". Het is verkeerd, toegegeven maar een haatboodschap?

@pvdh: fundamentalisme

"Ik ken geen enkele PC'er die de haatboodschappen van moslimfundamentalisten goedkeurt. "

Ik ken er wel die het feit toedekken, dat de koran haatboodschappen bevat. De EU bijvoorbeeld, waar een Orwelliaanse aanpassing van het woordgebruik ivm de islam in de steigers wordt gezet. Of de VN, waar topbureaucraten het lachen met Mohammed als 'racisme' afschilderen. Uw pc-gebruik van de term "moslimfundamentalisme" dekt een fundamentele waarheid toe: de kerntekst van de islam (de koran) keurt geweld (bv tegen andersdenkenden) goed, terwijl de kerntekst van het christendom dit niet doet maar integendeel geweldloosheid en secessionisme aanbeveelt. Indien een fundamentalist iemand is die de kerntekst van zijn religie als norm hanteert dan levert dit een gewelddadige moslimfundamentalist op en een vredelievende christenfundamentalist. Een vredelievende moslim is vredelievend ondanks de koran, een gewelddadige christen is gewelddadig ondanks het nieuwe testament. Hoewel ik denk dat teksten niet het handelen van mensen bepalen, kunnen zo'n religieuze kernteksten - indien ze een soort suprematie verwerven in een samenleving - wel een horizon vormen waarbinnen het handelen van veel mensen plaatsvindt. In een christelijke samenleving blijft door de aard van de kerntekst de maatschappelijke horizon meer open, zodat zich wetenschap, en de idealen van democratie en vrije meningsuiting konden ontwikkelen. Een godsdienst waarvan de kerntekst gewelddadige verwerving van een monopolie bepleit, sluit de horizon af, nooit volledig en voor iedereen, maar wel verregaand.

De pc-ideologie gebruikt de term 'moslimfundamentalisme" om de illusie in stand te houden dat de islam zelf als ideologie vredelievend zou zijn. Dat is niet het geval. Gelukkig zijn de meeste mensen, hoewel geen engelen, vanzelf nogal vredelievend, al was het maar omdat oorlog en conflict kosten en ellende meebrengen.

@pvdh

Uiteraard zijn de meeste moslims vredelievend van aard. Ik geloof dat er over het algemeen niet veel mensen zijn die verlangen naar oorlog of naar grootschalige maatschappelijke conflicten, en dit om evidente redenen. Ik denk wel dat bepaalde opvattingen of teksten oorlog of misdaad vergoelijken, en andere opvattingen en teksten het omgekeerde doen. Mensen staan echter als zelfstandige actoren tegenover al die boodschappen en zijn de producenten van hun eigen daden, waarvoor alleen zijzelf verantwoordelijk zijn. Daarom verwerp ik alle censuur (terwijl het vergoelijken en verdedigen van censuur een hoofdkenmerk is van de politiek correcte tirannie). Ik verwerp evenwel de verplichting die de staat mij oplegt om mee te betalen voor de verspreiding van allerlei teksten en inzichten waarmee ik niet akkoord ben. Het is überhaupt niet de taak van de staat om opvattingen te verspreiden.

De krantenkop "hoe meer autochtonen, hoe minder misdrijven" is een leugen gelanceerd met de evidente bedoeling om autochtonen te demoniseren en te culpabiliseren. Wie dat niet ziet heeft gewoon een blinde vlek. Maar nog eens: voor mij mogen alle zogenaamde 'haatberichten', zolang ik ook het mijne mag zeggen en zolang ik voor geen enkele boodschap moet meebetalen.

Proficiat

@Jos Verhulst

U heeft op krachtige en samengebalde wijze de absurditeit bloot gelegd van de SELECTIEVE vrijemeninsguitingsrechtverkrachtingen die vervat zitten in sommige gewone Belgische wetten (waaronder de negationisme- en antiracisme wetgeving). Alleen gemeenschappen waarvan de dominante cultuur respect opbrengt voor het vrijemeningsuitingsrecht (political speech), en waarvan de politieke instellingen dat grondwettelijk recht effectief verdedigen, alleen die gemeenschappen zullen 'democratie' over tijd kunnen behouden. Omdat het precies het vrijemeninsguitingsrecht is die het mogelijk maakt voor de maatschappij om zich te kunnen 'aanpassen' aan nieuwe omstandigheden (waaronder migraties, economische schokken enz...).

Het alternatief is 'political correctness', en dat leidt op termijn onvermijdelijk tot explosieve situaties die uitmonden in extreme (rechtse of linkse) revoluties en tot 'vallen en (misschien) opstaan'.

@marcfrans

Ik wil er u toch op wijzen dat het de "SELECTIEVE vrijemeninsguitingsrechtverkrachtingen" geen puur links gebeuren is. Door rechts wordt regelmatig opgeroepen (en naar mijn mening terecht) om imams die in hun Moskees haat tegenover het westen prediken, het land uit te zetten. Dit omdat het geen gewone uiting van een mening is, maar het aansporen tot geweld en destabilisatie van onze maatschappij.

naast de kwestie

@PVDH

Natuurlijk is er niets inherent 'links' aan vrijemeningsuitingsrechtverkrachtingen. Maar, uw verwijzing naar 'rechtsen' die imams zouden willen buiten zetten is NAAST DE KWESTIE. Burgers kunnen in principe niet "buiten gezet worden", terwijl vreemdelingen (bezoekers) in principe wel moeten kunnen buiten gezet worden (en zeker als ze de lokale wetgeving zouden overtreden). Zoniet verliest het concept "soevereniteit" alle zinvolle betekenis.

En uw verwijzing naar "aansporing tot geweld" is een 'stroman', vermits het niet hetzelfde is als 'political speech'. De fysieke en morele integriteit van personen is inderdaad belangrijker dan een legalistische/absolutistische interpretatie van "vrijemeningsuitingsrecht". En het vrijemeningsuitingsrecht (m.b.t. immigratie, of sociale toelagen, enz...) verwarren met "oproepen tot geweld" is niet eerlijk. En het plakken van subjectieve etiketten als 'racisme' is dat evenmin, wanneer het zou gebruikt worden in gewone wetgeving die het grondwettelijke vrijemeningsuitingrecht verkracht.

Meningsvrijheid

@Peter: uiteraard ben je welkom. Je inbreng wordt zelfs gewaardeerd en je recht om te zeggen wat je meent staat buiten kijf.

@peter vanderheyden: Welke

@peter vanderheyden:
Welke pogromsfeer? Uiteindelijk beschuldigt u Beliën van racisme & verspreiden van haat.
Uw beschuldigingen kloppen wel voor een persoon die de tekst interpreteert zoals u het blijkbaar te kennen geeft. Shame on you om te tekst als dusdanig te interpreteren.
Mijn interpretatie van de tekst komt overeen met die van Evert Hardeman.

U schrijft overigens dat voor gevallen van wapenmisbruik men niet ver moet gaan zoeken, waarom geeft u dan geen voorbeelden om uw positie kracht bij te zetten? U vergeet eerlijkheidshalve ook te melden dat men niet lukraak iedereen een wapen in de handen moet toestoppen. Regelmatige psychologische controle en het opslaan van de specifieke gegevens van een vuurwapen (kogelgroeven), en weapons handling testen zouden misbruiken moeten voorkomen.

Zou wapendracht de situatie veranderen in het geval Joe van Holsbeeck? Wellicht niet meteen. Het voorval was in enkele seconden over. De daders zouden misschien wel minder geneigd geweest zijn moesten ze weten dat er een redelijk vrije openbare wapendracht was.

Ik ben geen voorstander voor vrije openbare wapendracht, wel voor de vrijheid op wapenbezit met lichte vorm van control (psychologische test, weapons handling, 'DNA' van het wapen in database) voor thuisverdediging of ter verdediging van de handelszaak. Overigens zou men gewapende burgers kunnen samenvoegen in een database als een derde militaire reserve.

@Alain. Als u dat als racistisch interpreteert zou u eerder in de spiegel moeten kijken voor de schuldige te indentificeren.

Geef ons wapens

Amaai, Paul.

In het Engels zouden ze (sarcastisch) opmerken: don't hold back, do tell us what you really feel... :-)

Je bent boos en "disgusted" en ik kan je alleen maar gelijk geven.

Uiteraard is je tekst "racistisch", zoals dat althans tegenwoordig ingevuld wordt: geen doekjes er rond gewikkeld, geen algemene geloofsbelijdenissen zoals "ik ben geen racist maar... " of "niet alle immigranten zijn zo, maar...", neen, je zegt gewoon wat hele vele mensen denken en je spreekt de KERN van de waarheid. UITERAARD zijn niet alle immigranten gewapend met messen en staan ze in de stations ons op te wachten. Wie dat in je tekst leest is te kwader trouw. Maar het is wel zo dat de cultuur waaruit vele van deze noordafrikanen afstammen zulk gedrag kweekt, en het is ook zo dat onze cultuur, waarin wij worden gehersenspoeld, ook zo'n gedrag kweekt, en in die zin sla je de nagel op de kop.

Doe zo voort. Jouw geschrijf en die van je "kompanen" is voor mij een echt hart onder de riem.

Dat gezegd zijnde, ik vrees voor je toekomst en die van je website want zulk een vrijheid van meningsuiting, dat zijn ze daar in Vlaanderen niet gewoon.   I wish you luck. 

Hou zee en were di!

Eddy

wapens

In de discussie over wapens geld er eigenlijk maar één vraag: "Zal onze maatschappij veiliger zijn met de vrijheid om wapens te dragen, of niet." Deze discussie wordt hier nergens gevoerd. Nochtans zijn de gevallen waarin wapendracht voor meer onveiligheid zorgt niet zo ver te zoeken. Van wapenongelukken over verkeersagressie tot de moeilijke juridische vraag of het nu wel of niet verantwoord was om te schieten. Maar het belangrijkste in de huidige context is, dat wapendracht niets aan de moord op Joe zou veranderd hebben. Daarvoor ging het allemaal veel te snel en te verborgen. Misschien had een toevallig passerende wapendrachtige in pure far-west stile de vluchtende moordenaars in de rug kunnen schieten, maar Joe was nog steeds even morsdood geweest.

schandalige vergelijking

Mijnheer Beliën, ik vind uw vergelijkingen schandalig. U zegt botweg en zonder verpinken dat alle migranten bloeddorstige moordenaars zijn. Dat is een verschrikkelijke kaakslag voor de grote meerderheid van migranten die dag in dag uit, in vaak  moeilijke omstandigheden, wel hun best doen om als goede huisvaders en moeders hun kost te verdienen, hun gezin te onderhouden en hun kinderen op te voeden. Dat de criminaliteitsgraad onder allochtonen veel hoger ligt, dat betwist niemand. Maar daarom een sfeer, een pogrom waardig, tegenover hen creëren is  ronduit misdadig.  

De omgeving van de daders is mee verantwoordelijk voor de moord

@ peter vanderheyden: u slaat de bal mis. Paul Belien zegt niet dat alle migranten bloeddorstige moordenaars zijn. Hij zegt wel dat de ouders, omwille van de opvoeding die zij hebben gegeven, mee verantwoordelijk zijn voor het gedrag en de daden van hun zonen. En bij uitbreiding is de omgeving en de gemeenschap waartoe de daders behoren, mee verantwoordelijk voor hun gedrag en hun daden. Daarom is de hele Moslimgemeenschap mee verantwoordelijk voor wat er gebeurd is in het Centraal-station.

Al te vaak berusten de Moslims in stilzwijgen. In de plaats van de aanwezigen in het Centraal-station onverschilligheid te verwijten, zou Danneels beter de hele Moslimgemeenschap onverschilligheid verwijten. Zeker nu er al een week verstreken is zonder dat het gerecht een spoor heeft van de daders. Of is er geen enkele Moslim misschien die weet wie deze moordenaars zijn en waar zij zich op dit moment verschuilen ?

Geef ons wapens. Met de

Geef ons wapens. Met de huidige wetgeving zou dat evenveel betekenen als: Ge moogt wapens kopen & dragen, alleen mag je ze niet gebruiken. Zowat hetzelfde als met private voertuigen: kopen moet je doen vooral dan nog die benzine, rijden liefst niet. Barsten die boel.

De meest treffende

De meest treffende verklaring is volgens mij afgelegd door Glenn Audenaert, gerechtelijk directeur in Brussel: “ De politie kan nu eenmaal niet overal zijn. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Als burger zijn we allemaal een stuk verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medeburgers." (Het Nieuwsblad 18-04-06).

Hoe is deze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze medeburgers te begrijpen gezien het verbod op particuliere wapendracht? Dat zou Audenaert eens haarfijn moeten uitleggen. Wanneer niet voor gewelddadige misdaden veroordeelde burgers geen wapens mogen dragen, en de staat een wapenmonopolie opeist, hoe kunnen burgers het dan in het kader van de wederzijdse beveiliging bij afwezigheid van politie (want die kan nu eenmaal niet overal zijn, dixit Audenaert) opnemen tegen gewapende misdadigers.

Audenaert zou moeten uitleggen wat de rechten op verdediging van een slachtoffer eigenlijk zijn. Tot op welk punt had Joe zich eigenlijk mogen verdedigen tegen zijn slachter? Welke onoverzienbare juridische risico’s - met inbegrip van een klacht door het onder Verhofstadts verantwoordelijkheid opererende CGKR - zou een omstaander lopen, die om Joe’s leven te redden geweld had gepleegd op de moordenaar, voordat die zelf kon toesteken?

Het is duidelijk dat de culpabilisatie van het publiek door Verhofstadt, Danneels, Audenaert en andere staatsdienaren enkel dient om het echte probleem, zijnde de problematiek van de verrijking, niet te moeten noemen.

Vandaag verschijnt in de kranten het bericht dat de imans hun volgelingen gaan oproepen om de daders aan te geven. Dit bericht is een bekentenis van een formaat, want de implicatie is dat zo’n aangifte in verrijkende middens geen vanzelfsprekendheid is en een aanporring vergt van religieuze zijde. Laat ons hopen dat het iets oplevert.

Het Nieuwsblad 18-04-06
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=GHRR1B34

revolutie

Audenaert: "Als burger zijn we allemaal een stuk verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medeburgers."
Als Audenaert dit werkelijk meent moet hij toch eens uitleggen waarom er nog steeds een Belgische staat bestaat. Het geweldsmonopolie van de staat is namelijk gebaseerd op het feit dat burgers hun eigen recht van zelfverdediging opgeven aan de 'onafhankelijke' staat. Wat Audenaert hier predikt is de Revolutie, dat burgers hun recht op zelfverdediging terugeisen van de monopolist de staat. Misschien nog niet eens zo'n slecht idee.