En Geef Ons Dus Wapens

De daders van de moord op Joe Van Holsbeeck zijn dus hoogstwaarschijnlijk Polen. Dat roept herinneringen op aan de Harelbeekse juwelier Wouter Tyberghien die in 1999 een Poolse ramkraker doodschoot nadat die met twee kompanen zijn zaak had overvallen. Omdat Tyberghien het vuur op de overvallers had geopend belandde hij kortstondig in de cel en werd veroordeeld voor opzettelijke doodslag. Eerder dit jaar sloot Tyberghien zijn zaak. “Niet [om]dat ik een hekel had aan het vak, maar ik wil gewoon de ellende uit het verleden niet opnieuw meemaken.” Zijn grote vrees was dat hij opnieuw het slachtoffer zou worden van gangsters. En dat hij “het recht dan weer in eigen hand zou nemen.” En bijgevolg gaf een juwelier er de brui aan omdat hij moest vaststellen dat hij zich niet tegen zichzelf zou kunnen beschermen als zou blijken dat de staat hem weer eens niet tegen misdadigers zou kunnen beschermen.

Na de moord op Van Holsbeeck vertelde Glenn Audenaert van het Brusselse gerecht: “De politie kan nu eenmaal niet overal zijn. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Als burger zijn we allemaal een stuk verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medeburgers.” (Het Nieuwsblad, 18 april). De politie kan zijn taak niet meer aan, en dus worden we allemaal een stuk politieman. Maar we worden er wel ongewapend op uit gestuurd.

In België heeft de staat het monopolie op wapendracht en mogen burgers zelfs geen defensieve wapens (zoals een pepperspray) dragen. In Amerika is het recht op wapendracht een constitutioneel recht. In Zwitserland hebben burgers zelfs oorlogswapens in huis. In Frankrijk en Duitsland zijn peppersprays vrij te koop. Bij ons zijn alleen de misdadigers gewapend. In ruil voor de afstand van het recht op zelfverdediging hebben wij de staat echter de plicht toevertrouwd te waken over de veiligheid van ons en onze kinderen. Het is ons verboden het recht in eigen hand te nemen omdat de staat dit in onze plaats moet doen.

Vandaag geeft de staat bij monde van o.a. Glenn Audenaert toe dat hij niet langer bij machte is onze veiligheid te garanderen en dat dit bijgevolg voor een stuk ons aller verantwoordelijkheid wordt. Zoals een commentator zich eerder afvroeg bij mijn oproep om wapens: “Hoe is deze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze medeburgers te begrijpen gezien het verbod op particuliere wapendracht? Dat zou Audenaert eens haarfijn moeten uitleggen. [...] Audenaert zou moeten uitleggen wat de rechten op verdediging van een slachtoffer eigenlijk zijn. Tot op welk punt had Joe zich eigenlijk mogen verdedigen tegen zijn slachter? Welke onoverzienbare juridische risico’s – met inbegrip van een klacht door het onder Verhofstadts verantwoordelijkheid opererende CGKR – zou een omstaander lopen, die om Joe’s leven te redden geweld had gepleegd op de moordenaar, voordat die zelf kon toesteken?”

De zaak Tyberghien maakte duidelijk dat het slachtoffer geen enkel recht heeft. Onze oproep om wapens is een gevolg van het failliet (of moet ik zeggen: het verraad?) van de staat – een staat die (bijgestaan door zijn traditionele steunpilaar, het Belgische episcopaat) het lef heeft ons, zijn eigen burgers, te culpabiliseren voor het eigen falen. Velen lijken dit te slikken. Tachtigduizend mensen betogen als schaapjes in stilte. Ze verklaren daarmee dat de politiek geen schuld treft. En als de politiek geen schuld treft, wie dan wel?

Hoorah, laten we dan meteen

Hoorah, laten we dan meteen alles verbieden gezien dat men alles wel kan misbruiken of een ongelukske mee kunt hebben....Ge moet nu ook niet aan iedere d'oh-head een wapen in zijn pollen gaan steken eh. Psychologische testen & regelmatige weapons handling testen zou dat moeten voorkomen. Door een database op te stellen waarin alle specifieke 'kenmerken' van de vuurwapens in staan zal je sneller de eigenaar van een 'crimineel wapen' kunnen opsporen. Dat er ongelukken zullen gebeuren & misbruik zal plaatsvinden dat is een feit...maar dat is met alles.

Gewapende criminaliteit met vuurwapens...zijn dat legale wapens of illegale wapens?
Bij mijn weten veelal illegale wapens vanop de 'zwarte markt'.

@brigands

Dat het vrije bezit van wapens automatisch zal leiden tot misbruiken en ongelukken. En dat de onveiligheid die daaruit voortvloeit misschien wel veel erger is dan de onveiligheid die we oplossen.

geef ons dus wapens...

Dan kunnen we als vader op onze gamende zoon schieten...

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF26042006_017 

een 44-jarige vader is in de boeien geslagen nadat hij op z'n gamende zoon had geschoten. Voor Joseph Langenderfer was de maat duidelijk vol. Hij vond dat zijn zoon te veel tijd achter de computer doorbracht met het spelen van spelletjes en dat terwijl hij hem had gevraagd om de was te doen. .

 

Steaming

Deze wending geeft de gelegenheid om van nu af aan beenhard op te treden tegen steaming zonder een racistisch etiket opgeplakt te krijgen. 

Het valt daarom te hopen dat staat en politie hiervan tot het uiterste gebruik zullen maken door steaming snel en kordaat uit te roeien, ook als dat van moslims komt.

Polen? Marokkanen? Nee, gewoon moordenaars

Na het lezen van de berichtgeving twijfel ik er eerlijk gezegd aan of de daders wel Polen zijn. Zelfs de meest zuiderse Pool is niet zo gebronst als de 2 jongens wiens signalement nu overal verspreid is.

Maar of de daders nu Polen, Marokkanen, Belgen of andere nationaliteiten zijn, de situatie blijft hetzelfde: we leven momenteel in een samenleving waarin we collectief niet het recht doen gelden, maar gewoon iedereen laten doen. "Vrijheid, blijheid" is het motto van de overheid, en we zien tot wat voor buitensporige toestanden dit kan leiden. Teveel vrijheid is immers ook niet altijd goed. Er moet zeker een minimum zijn aan principes, regelgeving, normen en waarden, en dat is er nu niet.

Misschien is het daarom geen slecht idee om bepaalde basiswaarden terug keihard te doen gelden. Geen slappe handjes-werk meer, maar effectieve straffen, die tot de laatste minuut worden uitgezeten.

Poolse Arabieren?

Na de moord, in haar eerste contacten met de pers, maakte ook het gerecht gewag van Noord-Afrikaanse daders, en dit aan de hand van getuigenissen.
Het is opmerkelijk dat getuigen niet het verschil zien tussen toch wel 2 erg verschillende etnnieën. Ook de (slechte) camerabeelden lieten eerder vermoeden dat het om Arabieren ging. Vreemd toch wel.

Krapuul

Krapuul is krapuul; of het nu uit het oosten, westen of zuiden komt. En schaapjes zijn schaapjes, of ze nu afgeslacht worden door Afrikanen of Polen...

Wat Paul zei over "zij zijn getraind, zij zijn gewapend" blijft waar, maar niet alleen voor de muslim jeugd, maar ook voor andere "jeugd": de moderne maatschappij faalt om deze jeugd waarden mee te geven zoals respect voor de wet en sociale "virtues".  Ook hier hebben we teveel overgelaten aan de Staat en we betalen nu de prijs.

Eddy

EMS

Ach doe zo toch niet triomfalistisch...jij dacht evenzeer als iedereen dat het Noord Afrikanen waren. Ik vraag mij toch wel af hoe ge in godsnaam het verschil niet kunt maken tussen Noord Afrikanen & Polen. Het lijkt er inderdaad op dat de daders 'Polen' waren...& iedereen maar aan het zoeken naar Noord Afrikanen. Gezien de context waarin de oorspronkelijke tekst geschreven werd is er nog steeds geen sprake van 'racisme'; gezien de context nu anders is klopt het artikel niet langer. Dit nieuwe artikel brengt de nieuwe situatie op de voorgrond, echter is er nog geen verandering in de toon van het artikel: failed state & het culpabiliseren van de samenleving worden hier aangeklaagt.

@philip

kunnen we dat soort walgelijke racistische zever misschien beperken? Of op z'n minst toegeven dat we ons ook als Groot Genie kunnen vergissen?

Ik had mij voorgenomen om dit voorval niet uit te buiten. Kwestie van de methoden van uiterst rechts niet te kopiëren. De minste blunder snijden zij aan om moord en brand te schreeuwen tegen al wat links ligt van het VB. Ik dacht, laat ons tonen dat wij enkel gebruik maken van eerlijke onderbouwde argumenten. Laten we het geschreeuw achterwegen laten, toegeven dat iedereen zich wel eens kan vergissen. Geen gemakkelijke doelpunten scoren.

"Geef ons dus wapens" is echter het werk van een slechte verliezer. Zoveel arrogantie grenst aan het ongelofelijke. Misschien is dit nog wel het beste argument tegen vrije wapens voor burgers. Wapens in de handen van mensen die iedere redelijkheid ontberen, is een huiveringwekkende gedachte.

tja

Ah, niet alleen Grote Genieën hebben zich in deze zaak vergist. Ook mensen uit "onverdachte" hoek zoals Fouad Ahidar (en vele moslims met hem)waren wat te snel met hun oordeel. Een verontschuldiging in deze zou wel op haar plaats zijn.
Dit bewijst echter dat de Noord-Afrikaanse gemeenschap in dit land zich door de jaren heen een barslechte reputatie heeft verworven. De redenen daarvoor zijn niet te verdonkeremanen. Vlamongen zijn misschien mak maar niet blind.
Het zou erg onverstandig zijn als de "weldenkenden" onder ons nu alleen een zucht van opluchting slaken en gewoon verder gaan tot de orde van de dag. Een volgende keer is het ongetwijfeld wel raak.

"Van kleinsaf hebben ze

"Van kleinsaf hebben ze tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend."

Wat nu de moordenaars uit Polen blijken te komen, het meest katholieke land van de Europese Unie? Zijn ook katholieken gepredestineerd tot geweld? Niet moeilijk als alle aanhangers met een afbeelding van een executie rond hun nek lopen. Of was 't een verstervingske van de moordenaars voor de Goede Week? Kortom: kunnen we dat soort walgelijke racistische zever misschien beperken? Of op z'n minst toegeven dat we ons ook als Groot Genie kunnen vergissen?

hoogstwaarschijnlijk Polen

eerst wisten we nog niets en waren het Noord Afrikanen, nu heeft een 16 jarige pool bekend en zijn het 'hoogstwaarschijnlijk' Polen; fantastisch!