Corneel, Je Weet Toch Dat Nadenken Niet Mag

"Corneel, je weet dat linken naar dergelijke teksten van dergelijke sites niet mogen gepost worden!" schrijft de moderator van de (door de Vlaamse overheid en de Koning Boudewijnstichting royaal gesubsidieerde) Kifkif-webstek en hij verwijdert deze tekst. Zodra de Kifkiffers het voor het zeggen krijgen, verdwijnen wij in het concentratiekamp.

En nu ik toch bezig ben: Men meldt mij dat De Standaard ("informatie op uw niveau" - en eveneens door de overheid gesubsidieerd) gisteren op affirmatieve wijze volgende informatie over mij bracht: "Zo vergeleek hij [Belien] onder meer de allochtone bevolking met 'roofdieren'." Uiteraard weet DS dat die vergelijking niet sloeg op "de allochtone bevolking" in het geheel, maar op de moordenaars van Joe Van Holsbeeck. Het brengen van correcte informatie behoort echter niet tot de taak die DS zich stelt. Wat wel tot de taak hoort, is het indoctrineren van het publiek zodat het zich niet zal verzetten wanneer sommigen straks in het concentratiekamp verdwijnen.

 

Mag parafraseren wel Paul?

Aangezien citeren je stoort, mag ik je dan misschien parafraseren, Paul?

Geef Ons verdraagzaamheid en medemenselijkheid

By G. Palya


Op de reconstructie zie je hem als een genadeloze jager door de smalle straatjes van de Antwerpse binnenstad sluipen, nauwlettend spiedend om tussen de passerende kuddemensen  een gemakkelijke prooi te vinden die hij vervolgens kan afmaken. Een Turkse en een Afrikaanse vrouw en een Vlaamse kleuter werden het slachtoffer, maar het had evengoed Fatima of Embissa kunnen zijn, of (vul hier de naam van uw kinderen in).

Wie het ongeluk heeft om eruit te worden gepikt, maakt geen kans. De jager heeft een geweer. De jager heeft kogels. Van kleinsaf heeft hij thuis en tijdens de jaarlijkse VB-pensenfeesten gehoord hoe fout het was om op Vlaamse grond niet-Europese vreemdelingen toe te laten, hoe moslims en ander vreemd tuig de Vlaamse cultuur dreigt uit te koloniseren, hoe Europese waarden alsmaar meer teloor gaan.
Wij worden misselijk van zoveel bekrompen onverdraagzaamheid, maar hij niet. Hij is compleet gebrainwashd, hij is gewapend. Wij mogen niet eens een hoofddoek dragen. Hij heeft een geweer en kogels en hij weet hoe hij die moeten gebruiken. …

Forumregels op maat.

Corneel krijgt een waarschuwing - met bijhorende strafpunten - voor het linken naar een xenofobe en provocerende tekst.

Dit wordt evenwel niet verboden door de gedragsregels van Kifkif!

De ultieme vondst van de moderatie is het verbannen van ongewenste meningen op basis van ... kritiek op de moderatie. Alhoewel dit ook niet verboden is door de forumregels wordt een citaat uit de gedragsregels van Kifkif gesanctioneerd!

 

 

@ Paul Belien

Concerning the censorship by kif kif, I am ashamed to belong to the ethnic group of flemish sheep, who in the name of holy political correctness  sponsor and finance censorship. I am travelling for the next two months, but as soon as I am back in Belgium I will ask advice from lawyers how to react legally to censorship. This is much more dangerous than anything I have ever witnessed from the political idiots who govern us. This is Kristallnacht all over again, sponsored by the flemish "government"

So the flemish people are to stupid to read and judge for themselves, are they?

@ Paul Belien

Excuseer dat ik me zoeven door woede verblind van taalsectie vergist heb. Mijn woede is zo groot omdat ik de slaafsheid van de Vlaming ken die, na 600 jaar vreemde overheersing, zich van politiek en authoriteit weinig aantrekt en ze als onvermijdelijk beschouwt waar hij en zijn voorvaderen het maar op een akkoordje mee moeten gooien en dan hun eigen boontjes doppen. Dit is een van de grootste redenen van de politieke onkunde van de Vlaming en zijn politieke "vertegenwoordigers". Als ik dan iemand als Frahi met Van Cauwelaert bezig zie op T.V. als zogezegde superintellectuelen die het eens aan de Vlaming gaan uitleggen wat hij allemaal verkeerd doet als boerenpummel en diezelfde groep heeft dan het lef om een tekst te censureren als ongeschikt voor Vlaamse pummels dan slaan bij mij de stoppen door. Ik weet ook dat ik mij juridisch geen illusies hoef te maken in Belgie. Tegen die incestueuze groep die steeds in hetzelfde machtscirkeltje rond draait heeft een normale Vlaming geen schijn van kans. Ik hoop en bid dat Vlaanderen volwassen word.

Zijn dan niet alle moslims roofdieren, Paul?

Als ik me niet vergis schreef je:
"Geef Ons Wapens
From the desk of Paul Belien on Fri, 2006-04-21 07:38
... Wie het ongeluk heeft om eruit te worden gepikt, maakt geen kans. De roofdieren hebben tanden en klauwen. De roofdieren hebben messen. Van kleinsaf hebben ze tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend. ..."
Of had je toen al de gebruiken en gewoontes van Poolse zigeunerjongens op het oog?

Selectief citeren

@GPalya

Selectief citeren kan iedereen. Uit de voorgaande zinnen, die jij weglaat, blijkt dat mijn beschrijving van roofdiergedrag op de twee moordenaars van Joe Van Holsbeeck sloeg. Ik verwees uitdrukkelijk naar de videobeelden gemaakt door de bewakingscamera in het Centraal Station waarop de twee moordenaars te zien zijn terwijl ze de massa pendelaars beloeren op zoek naar een prooi. En ik verwees naar het gedrag van roofdieren die kuddedieren beloeren om er een zwak element uit te pikken.

Ik verkeerde echter verkeerdelijk in de waan dat de twee moordenaars van Joe Noord-Afrikanen waren omdat ik geloof hechtte aan de verklaringen van de Belgische justitie en politie die van Noord-Afrikanen spraken. Eén belangrijke les heb ik intussen geleerd: Hecht NOOIT, NOOIT, NOOIT geloof aan verklaringen van de Belgische justitie en politie.

...vervolgt

Selectief citeren 2

...vervolg

Gelukkig echter was ik wijs genoeg om in mijn artikel over het offerfeest te spreken, want zo legde ik de link met godsdienst. Immers, op basis van de oerdwaze Wet Moureaux (de Belgische anti-racismewet) van 1981 is vervolging wegens zg. racisme mogelijk voor wie mensen onderscheidt op basis van "ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming" maar UITDRUKKELIJK NIET voor wie dit doet op basis van religie of taal.

Die twee criteria werden door de wetgever met opzet weggelaten om te vermijden dat klachten zouden ingediend worden tegen bv. het FDF of de Grootloge. Zo wilde wellicht de heer Moureaux, een anti-Vlaamse racist en christenhatende vrijmetselaar, ook zichzelf van eventuele vervolging uitsluiten.

Wie in België bijgevolg zegt (wat ik niet zei): "alle Noordafrikanen zijn roofdieren" kan vervolgd worden, maar wie zegt "alle islamieten" of "alle Arabisch-taligen zijn roofdieren" kan niet vervolgd worden op basis van de racismewet van 1981. Hij kan eventueel vervolgd worden op basis van de anti-discriminatiewet van 2003 (die wel melding maakt van religie en taal), maar alleen indien hij oproept om mensen te discrimineren, wat ik in het artikel "Geef ons Wapens" nergens doe, ook niet ten aanzien van de twee moordenaars van Joe.

Collega Luc Van Balberghe krijgt een klacht tegen zich wegens racisme omdat hij allochtonen met bosmieren zou hebben vergeleken. Indien hij duidelijk had gemaakt dat het uitsluitend om bosmieren ging die het offerfeest (of een ander religieus feest) vieren, kan men hem op basis van de Belgische antiracismewet niets doen.

Selectief citeren 3

...verder vervolg

Ga nu eens kijken op het Kifkif-forum. Ze censureren er elke verwijzing naar TBJ, maar doen dit alleen in de eerste post, en niet in de reacties op die eerste post, waar de link gewoon blijft staan. [update 23u43: inmiddels hebben ze dit aangepast, omdat de kifkif-censoren blijkbaar deze website zelf lezen, al mogen hun eigen lezers dat van hen niet doen]

Als ik nu zou schrijven dat dit bewijst dat Kifkif een website is gemaakt door "domme Marokkanen," dan kan ik vervolgd worden op basis van de Belgische anti-racismewet, maar als ik zou schrijven dat dit bewijst dat het een website is gemaakt door "domme islamieten," dan kan ik NIET vervolgd worden op basis van die wet.

En voor de slechte verstaanders, de foutieve citeerders en andere DS- en DM-journalisten en -lezers: Ik schrijf uitdrukkelijk "zou" omdat het mij hier niet te doen is om de verstandelijke vermogens van de moderatoren van de Kifkif-site, maar omdat ik de domheid wil hekelen van de auteurs (en stemmers) van de Belgische antiracismewet en al diegenen die zulke domme wetten ernstig nemen.

Selectief citeren 4

Laatste vervolg

En om het hele verhaal nu maar af te maken. Van de tekst "Geef ons wapens" verscheen ook een versie in 't Pallieterke. Daarin werd door de hoofdredacteur de zin met verwijzing naar het offerfeest evenwel geschrapt. Paradoxaal genoeg kan uitgerekend die gecensureerde tekst mij bijgevolg volgens de domme Belgische antiracismewet in moeilijkheden brengen, want uit die tekst in 't P blijkt immers niet duidelijk dat ik het over de aanhangers van een religie heb (hetgeen niet strafbaar is), zodat men er zou kunnen uit afleiden dat ik het over een bepaalde nationale of etnische groep ("Noord-Afrikanen") heb -- hetgeen wel strafbaar is.

De zin werd echter niet door mij geschrapt, maar door de redactie van 't P. En zo kom ik bij de tweede les die deze hele zaak mij leerde (afgezien van de les om nooit nog de Belgische justitie of politie te geloven): in een land waar de onverdraagzaamheid en de domheid regeren, is journalistiek onmogelijk. Vandaar dat ik niet meer publiceer in dit land en me alleen nog richt tot een internationaal publiek.

Lafheid of schaamte?

@Paul Belien
Als je bewust de Wet Moureaux hebt omzeild, waarom heb je dan op vraag van het CGKR dat stuk verwijderd?
Als iedereen bij de minste vingerknip van het Centrum in de houding springt en teksten verwijdert die wettelijk zijn toegelaten, dan neemt de macht van de inquisitie alleen maar toe. En dan maar klagen dat journalistiek onmogelijk is in dit land.

Of heb je het stuk verwijderd omdat je er beschaamd over bent? Hoewel de onderliggende redenering juist is, heb je je laten leiden door je emotie, en het resultaat was er dan ook naar.

Onvermijdelijke vraag

@Johan B:

Ik wist dat die vraag zou komen, want ze ligt voor de hand.

Het Centrum heeft reeds enkele keren aan bepaalde anti-semitische websites (zoals die van AEL, maar ook Journal du Mardi) verzocht om teksten te verwijderen. Dat gebeurde op dezelfde manier als men bij mij deed: in een aangetekend schrijven met melding dat het Centrum meende dat de tekst racistisch was en "Bijgevolg verzoeken wij u om de betwiste tekst te verwijderen of te laten verwijderen. In het tegengestelde geval, behoudt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zich het recht voor om dit feit [de niet-verwijdering - pb] aanhangig te maken bij het gerecht."

Voornoemde websites hebben dit verzoek echter naast zich neergelegd, daarmee aangevend dat wat hen betreft het Centrum de pot op kan. Desondanks volgde er GEEN aanhangig-making bij het gerecht.

Ik ben, als brave burger, wel - en onmiddellijk - op het verzoek ingegaan. Het zou nogal ironisch zijn moest men mij vervolgen omdat ik de bevelen van het Centrum opvolg (zelfs al erken ik de rechtsgeldigheid er niet van), en diegenen die dat niet doen, niet vervolgt. Ik ben werkelijk benieuwd. Het feit dat de politie deze week aan mijn deur kwam, doet me vermoeden dat ze willen vervolgen. Het Centrum breekt daarmee echter ook zijn eigen verklaring, want ze hebben me immers expliciet gemeld (citaat hierboven) om het feit niet aanhangig te maken bij het gerecht indien ik de tekst zou verwijderen.

Indien ik toch word vervolgd (hetgeen ik vermoedelijk zal vernemen zodra ik bij de politie ben langsgeweest, maar zoals eerder gemeld ben ik niet gehaast) wordt de tekst "Geef ons wapens" hier onmiddellijk teruggeplaatst en vertaal ik hem ook in het Engels.

Onvermijdelijke wedervraag

@Paul Belien
Je hebt niet geantwoord op mijn vraag. Die vraag was: "Als je bewust de Wet Moureaux hebt omzeild, waarom heb je dan op vraag van het CGKR dat stuk verwijderd?" Waarom niet net zoals AEL en Journal du Mardi zeggen dat het Centrum de pot op kan?

Ik kan begrijpen dat je het als 'brave burger' in je broek doet van zo'n aangetekende brief, maar ik kan niet begrijpen dat je dan concludeert dat journalistiek onmogelijk is in dit land.

Politie

Dat bezoek van de politie zou misschien iets te maken kunnen hebben met het citeren van een tekst van Luc Van Balberghe op node/1182

Politie 2

Oh, was die parabel een tekst van Luc Van Balberghe? Dat wist ik niet, of was ik vergeten: ik lijd immers soms aan vergeetachtigheid en weet niet altijd meer waar ik iets gelezen heb. Zou dat ook al een misdrijf zijn in België?

Overigens heeft dit citaat het nergens over vreemdelingen. Het gaat gewoon om een jeugdherinnering over mieren. Zou het ophalen van dergelijke herinneringen ook al een misdrijf zijn in België?
Indien dat het geval is, zullen we ook die tekst in het Engels vertalen en de wereld kond doen dat de politie aan mijn deur staat omdat ik een fabel citeerde over "Mummy and the ants."
Als België zich absoluut internationaal belachelijk wil maken, moeten ze dat maar doen.

Wat mij betreft is al dat

Wat mij betreft is al dat geleuter over ‘racisme’ praat voor de vaak. Een ‘racistische’ tekst is objectief gezien niet meer of minder erg dan bv. een ‘communistische’ tekst, en over dat laatste schijnt niemand moeilijkheden te verkopen. Het gezaag over racisme heeft tot doel om bij de bevolking van westerse landen een permanent schuldcomplex in te planten, zodat het verzet tegen de implementatie van de globalistische agenda die daar zou kunnen ontstaan zo veel mogelijk wordt verlamd. Maar als men dan toch per se ‘racisme’ wil aanklagen zou men dit toch minstens consequent kunnen doen. Ik heb hier enkele maanden gereageerd op een nepbericht dat in de meeste ‘Vlaamse’ kranten heeft gestaan onder de titel “Hoe meer vreemdelingen, hoe minder misdrijven’:

node/977
node/986

Dat bericht was een puur 'racistische' tekst, omdat het heel duidelijk een bepaalde bevolkingsgroep, namelijk de autochtonen, als meer crimineel afschildert terwijl dit niet waar is (het tegendeel is het geval). Wel, tegen dit soort berichten wordt absoluut niet gereageerd, noch door het CGKR noch door weldenkende politiek correcten. Dat toont alleen maar aan, dat de racisme-beschuldiging zelf op racistische wijze wordt gehanteerd.

Nog racisme

Op de webstek van Het Laatste Nieuws lezen we:
“Eén op tien ambtenaren moet allochtoon zijn

De Vlaamse regering wil dat tegen 2015 vier procent van de Vlaamse overheidsambtenaren allochtoon is, dus afkomstig van buiten de Europese Unie. Om dat streefcijfer te halen, moet vanaf nu één op de tien aanwervingen door een allochtoon ingevuld worden.(...)”.
Het Laatste Nieuws (webstek 22-07-06)

http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_233755.html?wt.bron=homeArt16

Omdat allochtonen gemiddeld lager zijn opgeleid, en bij de meeste proeven en testen gemiddeld veel lager scoren dan autochtonen, en tegelijk toch niet meer dan tien procent van de Vlaamse bevolking uitmaken, komt deze maatregel neer op een radicale discriminatie op basis van afkomst ten nadele van individuen met autochtone achtergrond. 'Racisme' dus, maar wel politiek correct racisme, en dus volledig acceptabel in de ogen van de heersende kaste. Noteer dat géén quota worden opgelegd op andere domeinen, zoals bv. sociale huisvesting (waar allochtonen een onevenredig groot aantal ‘sociale’ woningen bezetten). Quota zijn op zich reeds racistisch, omdat ze de rechten van een individu afhankelijk maken van diens ras of etniciteit. Maar bovendien hanteert de ‘Vlaamse’ regering het quota-principe ook nog eens op racistische wijze, doordat ze het principe enkel toepast op domeinen waar dit de allochtonen goed uitkomt. De politieke kaste is bv. blijkbaar bereid om rassentellingen in te voeren bij aanwervingen, en iedere kandidaat-ambtenaar en ambtenaar daartoe van een raciaal label te voorzien. Maar diezelfde kaste is niet bereid om zo’n raciale labels uit te delen aan de gevangenisbevolking, zodat de burgers zouden kunnen vaststellen hoe het met de raciale/etnische samenstelling van de gevangenisbevolking is gesteld (want zo’n telling zou ‘stigmatiserend’ zijn).

Dit soort feiten illustreert zonneklaar dat het hele racisme-discours volkomen voos is, en een verborgen agenda dient.

@Verhulst

"Dit soort feiten illustreert zonneklaar dat het hele racisme-discours volkomen voos is, en een verborgen agenda dient."
Dan hebt u het boek Eurabia van Bat Ye'or nog niet gelezen. Daarin wordt het zelfs met officiele dokumenten geillustreerd.

op amazon

De reviews liegen er niet om.

Best ook niet lezen VOOR het slapen gaan...

valt dit onder humor?

oei

wel, in de gevangenis is er altijd nog voldoende mogelijkheid om multiculti inspiratie op te doen.

Verboden teksten wel toegelaten op PC? sites

Iemand merkte op dat de gewraakte tekst van Paul Beliën integraal gecopieerd is op de kifkif site

http://site.kifkif.be/forum/showthread.php?t=2015&page=10

en het staat er al meer dan 2 maand. 

Gaat het dan om die tekst of is het belangrijker wie het schrijft?

Zo staat er sinds 21 februari op de site van dit PS-gesubsidieerd blaadje;

http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=2...

een antisemitische tekst van een marokkaans weekblad:

"contrairement aux juifs dont la religion est dorénavant la politique et les affaires,"

en niettegenstaande herhinneringen van het Centrum wordt die niet weggehaald. Blijkbaar mogen "journalisten" gesponsord door de PS veel meer en lappen ze de wetten aan hun laarzen
.

www.freestateproject.org

Indien het ooit zover komt Paul, dankzij Internet heeft werken in ballingschap ongekende mogelijkheden.

Ik volg voor mezelf vanuit 1 ooghoek de vastgoedprijzen in New Hampshire en als de dollar nog wat zakt zijn daar mooie mogelijkheden.