Verzoek aan Jozef De Witte

Aan Jozef De Witte,
Directeur,
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racisme Bestrijding
 

Geachte heer De Witte,

Ik ontdek, dankzij een attente lezer, dat mijn artikel “Geef ons wapens”, dat ik op uw verzoek verwijderde van mijn website, buiten mijn medeweten om en ondanks mijn uitdrukkelijk verzoek dit niet te doen, reeds meer dan een jaar integraal staat te pronken op de website van Kifkif.be. [update 15/8: Kifkif heeft de tekst verwijderd] Het is werkelijk verbazend dat het onze attente collega's bij De Morgen niet eerder is opgevallen dat het artikel opnieuw was opgedoken.

Sami Zemni, professor aan de Universiteit Gent en directeur van het Centrum voor Islam in Europa (CIE) aldaar, is bestuurslid van Kifkif. Hij is dus medeschuldig aan, zoals u dat zo mooi kan formuleren, “aanzet tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming volgens art 1 par3, 3° van de wet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007) tot bestraffing van door racisme en xenofobie ingegeven daden.”

Ik weet dat de heer Zemni en u elkaar persoonlijk kennen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om hem dringend te vragen de tekst te verwijderen.

Intussen moet ik u, tot mijn grote spijt en wanhoop, meedelen dat de website Novopress.info nog steeds niet is ingegaan op mijn hernieuwde vraag om mijn tekst “Geef ons wapens” te verwijderen. Help! Wat moet ik doen? Indien u het ook niet weet (zelfs een verstandig mens kan niet alles weten), kan u misschien eens om raad vragen aan uw goede vrienden van De Morgen.

Intussen wens ik u nog veel genoegen met het herlezen van Kuifje. Mag ik u erop wijzen dat ook in de oudere verhalen van Suske en Wiske, Nero en Jommeke heel wat zwarte Afrikanen afgebeeld worden als niet bijster snuggere lieden met dikke lippen en kroezelhaar. De schade die deze nog steeds herdrukte boeken aanrichten bij onze kinderen is immens. Ik besef nu pas ten volle dat ik een artikel als “Geef ons wapens” nooit geschreven zou hebben als ik destijds niet de negatieve invloed van Suske en Wiske's “Vliegende aap” had ondergaan. Het is allemaal de schuld van Willy Vandersteen.

Met de meeste hoogachting, en de grootst mogelijke onderdanigheid,
Paul Belien

 
PS: Marc Sleen leeft nog. Wanneer daagt u hem voor de rechtbank?

  

 

Zie ook:

Aan Novopress.info en De Morgen, op verzoek van het Centrum, 11 augustus 2007

Artikel verwijderd, 21 april 2006

Fifty fifty

Publiceer 'm terug, Paul, hier op Brusselsjournal, zolang KifKif 'm online heeft staan.

Afspraak maandag

Dat ben ik inderdaad van plan. Ik geef het Centrum een week de tijd om Kifkif en het CIE ertoe te bewegen mijn tekst weg te halen. Ik verneem dat Kifkif zich verschuilt achter het argument dat zij de tekst mogen publiceren, ondanks het verbod van de auteur, omdat de auteursrechten niet meer zouden gelden aangezien de tekst wegens racisme is "verbeurd verklaard". Indien het Centrum dit argument aanvaardt, en indien bijgevolg iedere zelfverklaarde racismebestrijder mijn tekst mag herpubliceren, waarom zou ik het dan niet mogen. Willen De Witte en De Morgen dat eens uitleggen?

Indien De Witte's vriend Zemni de tekst tegen volgende week maandag niet verwijderd heeft op Kifkif, wordt hij terug op TBJ geplaatst. Ik ben benieuwd hoe het Centrum dan gaat reageren? Mij aanmanen om de tekst te verwijderen en Kifkif niet?